Anunț de achiziție: Furnizare Echipamente IT în cadrul Proiectului 'BizForward' organizat de AFAMAchiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr.5/23

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 12 septembrie 2023, ora 18:00

Subiect: Apel pentru Oferte: Furnizare Echipamente IT în cadrul Proiectului 'BizForward' organizat de AFAM

 

Stimate prestator de servicii,

Într-o epocă în care ne confruntăm cu schimbări rapide și provocări diverse, abilitățile de comunicare și adaptabilitate la tehnologie sunt mai valoroase ca niciodată. Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), axată pe dezvoltarea și sprijinirea comunităților, își extinde eforturile prin proiectul "BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile". Această inițiativă este posibilă datorită generozității Consiliului Norvegian pentru Refugiați (NRC), a Ministerului Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și a Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO).

 

În cadrul implementării proiectului, AFAM lansează un apel pentru oferte pentru achiziționarea următoarelor produse:

- Laptop/Notebook, conform specificațiilor menționate anterior (2 unități)

- Imprimantă multifuncțională, conform specificațiilor menționate anterior (1 unitate)

- Tabletă, conform specificațiilor menționate anterior (2 unități)

- Geantă pentru laptop, conform specificațiilor menționate anterior (2 unități)

 

Ne adresăm prestatorilor de servicii care dispun de aceste produse și pot livra în conformitate cu specificațiile prezentate. Așteptăm cu interes ofertele dumneavoastră și vă mulțumim anticipat pentru interesul acordat proiectului nostru.

Obiectul achiziției: Echipamente IT

Cerințe Minime de Participare

1.  Statutul legal : Prestatorul trebuie să fie o entitate legal înregistrată și autorizată să furnizeze echipamente IT și accesorii în jurisdicția respectivă.

2.  Experiența : Minimum 3 ani de experiență în furnizarea de laptopuri, imprimante multifuncționale, tablete și genți pentru laptop sau alte tipuri de echipamente și accesorii IT similare.

3.  Capacitate financiară : Prestatorul trebuie să furnizeze dovezi ale solvabilității financiare, cum ar fi bilanțuri recente, declarații bancare sau certificat de lipsă a datoriilor față de buget.

4.  Referințe : Se solicită minimum trei referințe de la clienți anteriori care au achiziționat echipamente și accesorii IT în ultimii trei ani.

5.  Garanție : Prestatorul trebuie să ofere o garanție adecvată pentru produsele furnizate, care să acopere eventualele defecțiuni sau probleme tehnice.

6.  Conformitate : Echipamentele oferite trebuie să respecte toate normele și reglementările locale în ceea ce privește siguranța și standardele tehnice. De asemenea, produsele trebuie să respecte standardele internaționale de calitate.

7.  Specificații tehnice : Laptopurile, imprimantele, tabletelor și genților pentru laptop propuse trebuie să corespundă cerințelor tehnice și funcționale specificate în cererea de ofertă.

8.  Servicii post-vânzare : Prestatorul trebuie să ofere suport tehnic și servicii post-vânzare pentru produsele furnizate.

9.  Disponibilitate : Echipamentele și accesoriile propuse trebuie să fie disponibile pentru livrare în termenul specificat în cererea de ofertă.

10.  Aspectul etic : Prestatorul nu trebuie să fie implicat în niciun litigiu legal, corupție sau alte activități neetice în ultimii 5 ani.

Prestatorii interesați sunt rugați să prezinte documentația corespunzătoare care să ateste îndeplinirea cerințelor minime menționate anterior. Propunerile care nu îndeplinesc cerințele minime vor fi respinse în faza preliminară a evaluării.

 TERMENI ȘI CONDIȚII

1.  Generalități

      - Oferenții trebuie să îndeplinească toate cerințele enumerate în descrierea produselor.

      - Produsele oferite trebuie să fie noi și să nu prezinte defecte sau deteriorări.

   - Garanția minimă pentru toate produsele este de 24 luni.

2.  Laptop/Notebook

   - Ofertele trebuie să corespundă tuturor specificațiilor enumerate.

      - Câte 2 unități vor fi furnizate pentru fiecare produs selectat.

3.  Imprimantă multifuncțională

   - Ofertele trebuie să îndeplinească toate cerințele enumerate pentru imprimantele multifuncționale.

      - O unitate va fi furnizată pentru fiecare produs selectat.

4.  Tableta

   - Tabletele oferite trebuie să corespundă tuturor specificațiilor prezentate.

      - Câte 2 unități vor fi furnizate pentru fiecare produs selectat.

5.  Geantă pentru laptop

   - Gențile oferite trebuie să corespundă tuturor specificațiilor menționate.

      - Câte 2 unități vor fi furnizate pentru fiecare produs selectat.

6.  Condiții de livrare

   - Livrarea produselor trebuie efectuată într-un interval de timp convenit de ambele părți după acceptarea ofertei.

      - Costurile legate de livrare sunt responsabilitatea ofertantului, dacă nu se specifică altfel.

7.  Plata

   - Plata pentru produse va fi efectuată în termeni conveniți de ambele părți, după livrare și inspecția corespunzătoare a produselor.

8.  Rezervări și penalizări

   - În cazul în care produsele nu corespund specificațiilor sau prezintă defecte în timpul perioadei de garanție, ofertantul va înlocui produsele sau va remedia defectele în cel mai scurt timp posibil.

   - Ofertantul poate fi penalizat pentru întârzieri sau nerespectarea condițiilor ofertei.

9.  Confidențialitate

   - Toate ofertele rămân confidențiale și nu vor fi divulgate terților.

10.  Condiții de retragere

   -  Ofertantul are dreptul de a retrage oferta înainte de acceptarea acesteia. Dacă oferta este retrasă după acceptare, pot exista penalizări sau sancțiuni.

În prezentarea ofertelor, toți ofertanții trebuie să își asume responsabilitatea pentru acuratețea și veridicitatea informațiilor furnizate. Ofertanții trebuie să furnizeze dovezi, atunci când este cazul, că produsele îndeplinesc cerințele enumerate. În cazul în care se constată nerespectarea condițiilor, oferta poate fi respinsă.

Modalități de participare:

1. Solicitarea Documentației:

   - Pentru a accesa documentația necesară depunerii ofertei, ofertanții sunt rugați să trimită un email la adresa specificată în anunț. Ofertanții pot depune o ofertă pentru ambele loturi sau pentru un singur lot.

   - În corpul emailului, ofertanții trebuie să menționeze numărul licitației și să precizeze subiectul mesajului corespunzător și nr anunțului NMFA/GFFO_Nr.5/23

   - Răspunsul, care va include documentația necesară, va fi trimis în cel mai scurt timp posibil.

2. Depunerea Ofertei:

   - Ofertele trebuie să fie complete și să includă toate informațiile și documentele solicitate în documentația oferită.

   - Oferirea tuturor detaliilor necesare și corectitudinea informațiilor este esențială pentru validitatea ofertei.

  

3. Termen Limită:

   - Toate ofertele trebuie să fie depuse înainte de data și ora limită menționate în documentația de licitație.

   - Orice ofertă primită după acest termen, indiferent de motiv, nu va fi luată în considerare și, prin urmare, nu va fi evaluată.

4. Evaluarea Ofertelor:

   - Doar ofertele care respectă toate cerințele menționate în documentație și care au fost depuse în termen vor fi evaluate.

   - Ofertele incomplete, care omit anumite detalii sau documente solicitate, vor fi considerate neconforme și, ca atare, vor fi excluse din procesul de evaluare.

5. Confirmarea Participării:

   - După depunerea ofertei, ofertanții vor primi o confirmare prin email, care va atesta primirea documentelor.

   - Această confirmare nu garantează acceptarea ofertei sau câștigarea licitației, ci doar confirmă participarea la procesul de ofertare.

Se recomandă ofertanților să verifice și să se asigure că toate cerințele sunt îndeplinite înainte de a trimite oferta. O atenție deosebită la detalii poate fi esențială pentru succesul participării în acest proces.

Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 12 septembrie 2023, ora 18:00

Detalii suplimentare:

  • Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
  • AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)