Achiziție servicii de filmare și montare videoFiliala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii MOldova, invită agenții economici interesați să depună documentația pentru participarea la tenderul privind achiziționarea  serviciilor de filmare și montare video,  în cadrul proiectului „Valorificăm potențialul ONG-urilor pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova” și implementează proiectul „HUB Regional de Afaceri Sociale Cahul”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene. În cadrul proiectului se va produce un filmuleț video de o durată până la 5 minute, prin care va fi promovat antreprenoriatul social la nivel local și regional.

Termeni de referință:

 1. Denumirea autorității contractante: Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie a RM,
 2. C/F: 1002600036967
 3. Obiectul achiziției: Servicii de fimare și montare video.
 4. Data publicării anunțului: 26.09.2022
 5. Sursa alocației: Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie a RM este beneficiara Proiectului „Valorificăm potențialul ONG-urilor pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova” și implementează proiectul „HUB Regional de Afaceri Sociale Cahul”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene. În cadrul proiectului se va produce un filmuleț video de o durată până la 5 minute, prin care va fi promovat antreprenoriatul social la nivel local și regional.
 6. Termen de livrare: 30 zile calendaristice
 7. Locul livrării: M. Eminescu, nr.43, Cahul MD- 3900, Republica Moldova.
 8. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 9. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
 10. Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie a RM, invită agenții economici interesați, care îi poate satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție a serviciilor fimare și montare video specificat în tabelul de mai jos.

 

Nr. lot.

Livrabile

Intervalul de timp

1

Elaborarea împreună cu expertul pe comunicare a unui plan de filmare și a scenariilor          12-16 Octombrie 2022

Planificare și organizarea procesului de filmare

Filmarea propriu zisă a video-urilor

Montarea produsului

Prezentarea produsului final către echipa de proiect

12- 25 octombrie 2022

 

 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii/extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • CV-ul ce va contine informația privind calificarea profesională și experiență în filmarea și producerea de videouri (cu indicarea a cel puțin 3 linkuri la produse similare)
 • În cazul companiilor, prezentarea companiei și portofoliul acesteia.
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota TVA 0 pentru producerea unui video (filmare, editare) cu indicarea timpului pentru realizarea acestuia.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:
  1. telefonul: 0795 140 70
  2. E-mail: cahul@chamber.md
  3. Numele și prenumele persoanei responsabile: Olga Pereverzev
 2. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 15:00 pe data 10.10.2022.
 • Adresa de depunere a ofertelor: str. M. Eminescu, nr.43, Cahul MD- 3900, Republica Moldova, sau e-mail: cahul@chamber.md
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 22 zile.

telegram