Concurs oferte comerciale nr. 0321KAS pentru contractarea de servicii design și dezvoltare a unei platformei online

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Conform planului de activitate al Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”, în cadrul proiectului „Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare” finanțat de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, pentru anul curent este planificată elaborarea și lansarea platformei online „Eu sunt Ialoveni”, care va fi integrată pe pagina web www.fondultinerilor.md

Scopul concursului:

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie specializată care va presta servicii design și dezvoltare (back-end și front-end) a platformei online „Eu sunt Ialoveni” (EII) orientată spre crearea și implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară în raionul Ialoveni, precum și spre finanțarea lor și raportare privind rezultatele atinse. Produsul are ca și scop dezvoltarea competențelor practice și implicarea tinerilor din raionul Ialoveni în viața socială a localităților lor prin implementarea proiectelor sociale mici cu posibilitate de finanțare acestor proiecte din partea Fondului pentru Tineri Ialoveni. Utilizatorii țintă ai platformei sunt tinerii din 25 localități a raionului Ialoveni, care implementează proiecte locale mici.

Cerinţe generale privind produsul:

- Platforma va fi compatibilă cu: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome şi Opera;

- Compatibilitate de accesare de pe dispozitivele mobile;

- Elemente și conținut cheie ale platformei să fie editabile pentru administrator;

- Platforma va fi uşor de utilizat de către vizitatori și atractivă pentru ei;

- Termen limită pentru lansarea produsului: 31 iulie 2021.

Componente / pagini cheie:

 • Acasă cu Harta / Galerie a proiectelor
 • Despre platforma
 • Termeni de utilizare
 • Politica de confidențialitate
 • Ajutor / Întrebări frecvente
 • Creează cont
 • Intră în cont
 • Profil personal al utilizatorului
 • Completează / editează profil
 • Proiectele mele cu lista proiectelor ale utilizatorului
 • Pagina proiectului cu secțiuni:
  • Descriere
  • Echipa
  • Plan de acțiuni
  • Finanțe
  • Raport
 • Necesități și oferte
 • Tabla de lideri
 • Administrare cu secțiuni:
  • Utilizatori
  • Proiecte
  • Aplicări
  • Statistica
  • Gamification
  • Setări

Funcționalități cheie:

Pentru utilizator:

 • Vizualizarea conținutului despre proiect și rezultatele / impactul lui, descriere a platformei, termeni de utilizare, politica de confidențialitate și întrebări frecvente despre platforma;
 • Crearea și editarea profilului personal al utilizatorului;
 • Vizualizarea misiunilor de onboarding pe platforma;
 • Explorarea proiectelor existente pe platforma pe harta raionului Ialoveni sau pe un afiș de proiecte cu imagini / video și descriere;
 • Crearea / editarea / ștergerea proiectelor personale pe platforma și completarea paginilor proiectelor cu informație;
 • Căutarea utilizatorilor pe platforma și adăugarea / excluderea lor în echipa proiectului;
 • Completarea unui plan de acțiuni cronologic, alocarea responsabilităților între membrii echipei de proiect (dacă sunt) și urmărirea planului pe parcursul implementării proiectului;
 • Marcarea acțiunilor făcute și obiectivelor atinse în plan de acțiuni și adăugarea detaliilor în comentarii sub fiecare acțiune / obiectiv;
 • Crearea și editarea bugetului proiectului și adăugarea detaliilor în comentarii sub fiecare cheltuială;
 • Aplicarea la suport financiar din partea administratorului;
 • Documentarea suportului financiar primit și raportarea cheltuielilor în buget;
 • Închiderea proiectului și raportarea despre rezultatele atinse și impact pozitiv creat;
 • Postarea necesității sau ofertei de ajutor voluntar pe pagina necesităților și ofertelor și explorarea postărilor făcute de alți utilizatori;
 • Verificarea tablei de lideri a platformei și poziției personale acolo.

Pentru administrator:

 • Vizualizarea bazei de date a tuturor utilizatorilor și proiectelor pe platforma;
 • Verificarea și acceptarea / respingerea aplicărilor la suport financiar;
 • Vizualizarea datelor statistice agregate despre utilizatori, proiecte pe platforma, finanțare aprobată / cheltuită și impact pozitiv creat de toate proiecte pe platforma;
 • Descărcarea datelor statistice agregate ca fișier în format Word sau PDF;
 • Schimbarea și editarea diferitor parametri ale platformei.

Detalii despre componente / pagini și funcționalități cheie:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YZ493bmdxXFuKWTiR3B_6HrqxpKMpV_hOdNFY88mFV4/edit?usp=sharing

Dacă sunt întrebări despre detaliile tehnice, puteți să le adresați la hello@megageneration.com.

Rezultatele preconizate:

1. O platformă instalată, configurată și completată cu componentele solicitate;

2. Manualul utilizatorului disponibil în limba română;

3. Instruirea administratorilor de conținut și predarea codurile sursă a componentelor web și alte informații necesare pentru administrarea platformei;

4. Asistență timp de 12 luni de la instalare pentru rezolvarea problemelor de ordin tehnic și a erorilor de pe platformă.

Criterii de selecție a companiei:
1) Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, portofoliu proiecte similare, clienţi fideli/referinţe) – 15%;
2) Condițiile și termenii de livrare și plată – 10%;
3) Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ/calitate – 75%.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:
1) Formularul tip de ofertă (semnat și ștampilat), poate fi accesat AICI;
2) Scurtă descriere a companiei, portofoliu cu proiecte similare realizate anterior, lista cu clienți și scrisori de referință (opțional).

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română și expediat la următoarea adresă:
str. Ștefan cel Mare 87B, s. Răzeni, MD 7728, r. Ialoveni sau prin email la adresa: ecorazeni@gmail.com cu mențiunea ”Ofertă servicii platforma online”.

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este 30 aprilie 2021. Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 026873325, 079641243 (Persoana de contact: Sergiu Gurău).

Doar companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu se vor evalua.

Concursul de oferte comerciale se desfășoară în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri pentru achiziții și a Politicii anticorupție ale Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”.

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi www.ecorazeni.md

Vă mulţumim pentru participare la concurs!

Organizaţia noastră este recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului în comunităţile din raionul Ialoveni, desfăşurînd în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele nivele, instituţiile de învăţămînt, mass-media, structurile de tineret şi ong-urile activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (campanii de sensibilizare a publicului larg, publicaţii, seminare, cursuri de instruire, concursuri, activităţi de educaţie neformală, program de granturi mici pentru tineri).

Din aprilie 2010, Eco-Răzeni în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni coordonează programul raional Fondul pentru Tineri Ialoveni (www.fondultinerilor.md). În decembrie 2012, asociaţia a fondat prima întreprindere socială în domeniul alimentaţiei publice din Republica Moldova – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org) în cadrul căreia activează două servicii sociale: instruirea la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități și cantina de ajutor social. Începînd cu august 2013, Eco-Răzeni în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei coordonează programul naţional Supraveghere de Vecinătate în Moldova. Organizaţia are nouă persoane angajate, dintre care șapte femei şi doi bărbaţi.

Asociaţia are în portofoliu peste 40 de proiecte implementate cu suportul Ambasadei SUA în Moldova, Ambasadei Norvegiei la Bucureşti, Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Fundaţiei Soros Moldova, Fondului Naţional pentru Democraţie (NED) din SUA, PNUD Moldova, Oficiului în Moldova al Băncii Mondiale, Fundaţiei Est-Europene Moldova, IM Swedish Development Partner, Ministerul Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale, Sănătății și Protecției Consumatorilor, Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Ministerului Mediului, Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Consiliului raional Ialoveni, ș.a.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.