Devino susținător al portalului
Become a Patron!

CONCURS DESCHIS privind achiziționarea de servicii de instruire la subiectul „Prevenirea și combaterea violenței” destinate fetelor/ femeilor cu dizabilitățiAsociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova este o Asociaţie Obştească, apolitică și nonguvernamentală, înregistrată la Ministerul Justiției la 22 ianuarie 2002. Timp de 19 ani Asociația activează în domeniul dizabilităţii, crează şi dezvoltă servicii pentru persoane cu dizabilităţi, în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În cadrul proiectului ”Acceptă dizabilitatea, nu și violența”, implementat în contextul programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA, MOTIVAȚIE își propune să consolideze capacitățile fetelor/ femeilor cu dizabilități din raioanele Strășeni și Fălești în prevenirea și combaterea violenței. În acest scop, va desfășura un program de instruire pentru 40 fete/ femei cu dizabilități și mame care au în îngrijire persoane cu dizabilități.

Pentru livrarea serviciilor de instruire la subiectul: „Prevenirea și combaterea violenței față de femeile cu dizabilități”, în format accesibil și ușor de înțeles pentru persoanele cu dizabilități, Asociația lansează concurs deschis.

Invităm persoane fizice și juridice, cu experiență în desfășurarea activităților de formare pentru persoane cu dizabilități, să participe la concurs.

Subiectele ce urmează a fi abordate în instruire[i] : Noțiunea de violență în bază de gen și violență în familie. Prevederi legale. Stereotipuri, mituri și prejudecăți. Autoritățile responsabile de prevenirea și combaterea violenței în familie. Protecția victimelor violenței în familie.

Durata programului de instruire: 08 ore de formare per fiecare raion.

Durata maximă a instruirii zilnice este de: 4 ore/zi.

Locația de desfășurare a programului de instruire: Strășeni și Fălești.

Programul de instruire se va desfășura în perioada 15 martie – 30 aprilie 2021, pe 2 grupe de participante, 4 (zece) sesiuni a câte 4 ore, o sesiune cuprinzând maximum 20 participanți.

Numărul exact de participanți, perioada determinată de desfășurare a programului pe raioane vor fi comunicate ofertantului prestator cu cel puțin 7 zile înainte de data desfășurării evenimentului.

Criteriile de evaluare a ofertanților:

  • Cele mai avantajoase condiții din punct de vedere economic și tehnic – 35%.
  • Metodologia/Conceptul succint al programului de instruire (subiecte, activități, metode, tehnici și alte elemente privind procesul de instruire; agenda preliminară) – 30%.
  • Experienţa ofertantului/ofertantei în livrarea programului, inclusiv pentru persoane cu dizabilități – 35%.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:

  1. Oferta financiară în lei MDL;
  2. Metodologia/Conceptul succint al programului de instruire (subiecte, activități, metode, tehnici și alte elemente privind procesul de instruire; agenda preliminară);
  3. CV-ul formatorului/formatoarei și, dacă e aplicabil, și CV-ul organizației/companiei, ce demonstrează experiența de formare, inclusiv a persoanelor cu dizabilități.

Dosarele urmează a fi depuse până la data de 04 martie 2021, ora 17:00, la adresa de email valentina@motivation-md.org cu mențiunea în email: Achiziție Instruire Violență.

Cerințe față de oferta financiară:

  • Datele de contact ale ofertantului/-tei, cu specificarea persoanei de contact.
  • Prețurile indicate în lei MDL, inclusiv TVA. Prețurile nu pot fi modificate din momentul recepționării ofertei și pe întreaga perioadă de realizare a contractului. Oferta prezentată cu lipsa preţului se consideră nulă şi se respinge.
  • Semnată și ștampilată de ofertant/ă.

Cererile de informații despre acest concurs vor fi solicitate la adresa de email: valentina@motivation-md.org, persoana de contact Toporeț Valentina, manager în servicii de personal.

Notă. În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condiţiile concursului, nu se va conforma exigenţelor prevăzute de prezenta solicitare sau/şi nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

În cazul în care se va recepționa o singură ofertă, MOTIVAȚIE va verifica dacă oferta este conformă din punct de vedere administrativ și tehnic cu cerințele stabilite în prezentul anunț și dacă oferta financiară se încadrează în bugetul disponibil. Dacă oferta nu este conformă, nu va fi luată în considerare.

Pe parcursul evaluării ofertelor, MOTIVAȚIE are dreptul de a solicita oricărui ofertant și alte documente sau informații suplimentare, cu scopul de a verifica și certifica veridicitatea informațiilor din cadrul ofertei depuse. În acest fel, MOTIVAȚIE încearcă să se asigure că informațiile din cadrul fiecărei oferte sunt reale.

AO Asociația „MOTIVAȚIE ”  din Moldova este operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 0002733.

 

[i] Subiectele menționate în Anunț vor servi drept reper pentru Ofertant/ă. Ofertantul/a va dezvolta în mod independent și va propune  în Metodologie/Conceptul succint al programului de instruire  subiectele considerate relevante pentru formare, conform scopul enunțat în prezentul Anunț.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan