Update! Anunț prelungit! Anunț de lansare a Licitației PubliceAnunț

A.O. ”Centrul de dezvoltare comunitară 21” invită agenții economici interesați să depună documentația pentru participarea la licitația publică privind achiziționarea bunurilor în cadrul Programului de granturi 2023-2024 pentru susținerea și dezvoltarea  micro-clusterului ”HERBAFRUCT” parte a  proiectului Elveția-PNUD „Piețe reziliente și inclusive în Moldova”

 1. Denumirea autorității contractante: A.O. ”Centrul de Dezvoltare Comunitară 21” în calitate de Administrator al Finanțării;
 2. Obiectul achiziției: ”Cameră de uscare cu aer cald” pentru SRL ”ALSONVAL-GRUP”.
 3. Sursa finanțării: Programul de granturi 2023-2024 pentru susținerea și dezvoltarea micro-clusterelor” parte a proiectului Elveția-PNUD „Piețe reziliente și inclusive în Moldova”, finanțat de Suedia.
 4. Termenii și condițiile de livrare solicitați: 90 zile calendaristice din momentul semnării contractului de execuție;
 5. Locația livrării bunurilor și serviciilor: or. Nisporeni, str. Viilor 121
 6. Modul de formare a prețului: scutire de TVA cu drept de deducere (cota 0%).
 7. Oferta de preț urmează a fi formulată: în MDL sau USD după caz.
 8. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale;
 9. Termenul de garanție: minim 24 luni
 10. Condiții de eligibilitate: Vor fi acceptate ofertele de preț ale furnizorilor specializați în domeniu de referință cu reputație ireproșabilă și experiență anterioară de minim 2 ani
 11. Criteriul de evaluare: Raportul optim între prețul oferit reieșind din specificațiile solicitate şi termenul de livrare și instalare propus.
 12. Evaluarea ofertelor: Oferta cu co-raportul optimal preț-calitate din rândul ofertelor tehnice calificate.
 13. Oferta va conține specificațiile tehnice depline solicitate conform  CAIETUL DE SARCINI
 14. Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea detaliată a caracteristicilor bunurilor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală a ofertei cu scutire de TVA cu drept de deducere (cota TVA 0%), termenul de livrare, termenul de garanție, tranșele plăților;
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și/sau extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Datele de identificare și bancare ale companiei confirmate prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Declarația aplicatului, în formă liberă, privind lipsa datoriilor la bugetul de stat în momentul depunerii documentației de participare la licitație.
 • Declarația aplicantului privind garanția ofertei (Formular 1)
 • Calendarul de implementare a proiectului, cu menționarea termenelor limită pentru fiecare etapă, confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Alte documente care să demonstreze capacitatea ofertantului de executare a lucrărilor, ex: ultimul raport financiar, certificare ISO, etc.

Informații suplimentare legate de procedura de achiziție pot fi obținute la următoarele date de contact: Telefon - 079-585-184, E-mail: centru.cdc21@gmail.com, danieladascaliuc@gmail.com numele și prenumele persoanei responsabile: Daniela Dascaliuc.

Modalitatea de depunere a ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor: 15.05.2024, ora 17.00.
 • Ofertele se depun Electronic la adresacentrul.cdc21@gmail.comindicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru camera de uscare” Denumirea ofertantului”.
 • Modalitatea de redactare a ofertelor: Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite pe calculator, clar, fără corectări, având număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei.
 • Modalitatea de salvare a documentației de concurs: Documentele aferente dosarului se vor transmite în format PDF ( Nu se acceptă, documente în format word, .Jpg, etc.)
 • Ofertele recepționate după data și ora limită comunicată și cele incomplete vor fi respinse fără a se da explicații.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Documentația de concurs poate fi descărcată AICI