Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

CNPAC anunță cerere de ofertă de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de editare și imprimareCNPAC anunță cerere de ofertă de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de editare și imprimare.

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: prestări servicii

Termen limită de prezentare a ofertelor: 20 noiembrie 2020, ora 17:00

Termen de livrare a produsului: 14 decembrie 2020  

CNPAC anunță concurs de selectare a unei companii pentru producerea unei broșuri privind recunoașterea și răspunsul lucrătorilor medicali la cazurile de abuz sexual asupra copiilor. Publicația va servi drept material didactic și metodologic pentru instruirea lucrătorilor medicali.

CNPAC va pune la dispoziția companiei contractate conținutul documentului.

Termeni de referință a se descărca aici

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 • Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, care activează de minim 2 ani;
 • Capacitate tehnică proprie demonstrată de a realiza produsul.

OFERTA DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE URMĂTOAREA INFORMAȚIE:

 • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Oferta financiară, prezentată în MDL, se va completa în tabelul de mai sus.
 • Cel puțin două exemple de publicații similare, elaborate în ultimii doi ani și portofoliul de clienți, (prezentarea unor scrisori de recomandare va constitui un avantaj);
 • Termenele de execuție, cu respectarea datei-limită indicate mai sus. A se completa în tabelul de mai sus.

CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR:

 • Calitatea ofertei tehnice (70%);
 • Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul-limită indicat. Disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj.
 • Portofoliul companiei și profesionalismul lucrărilor prezentate; scrisorile de recomandare vor constitui un avantaj;
 • Oferta financiară (30%).

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la office@cnpac.org.md , cu mențiunea „Broșură raportare abuz sexual” sau direct la sediul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (str. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, Chișinău) până pe 16 noiembrie 2020, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 079 88 02 06 sau la adresa de e-mail: office@cnpac.org.md.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

*****

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

 

Notă: Persoana fizică sau reprezentantul companiei selectate va completa o Declarație pe propria răspundere privind faptul că persoana nu a fost condamnată în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcarea a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan