Selectarea unei companii pentru furnizarea serviciilor de înregistrare video și transmitere on-line a trainingurilor

Distribuie prietenilor:


Selectarea unei companii pentru furnizarea serviciilor de înregistrare video și transmitere on-line a trainingurilor și, după caz, ai 2-4 ședințelor consiliului raional din Vadul-lui-Vodă pe parcursul anului 2020

A.O. „Cetățean Activ” organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, implementează proiectul „Transparența bugetară în zona estivală”, cu suportul Uniunii Europene (European Union in the Republic of Moldova)  și Fundația Konrad Adenauer (Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova), în cadrul programului de finanțare „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Proiectul are ca scop consolidarea capacităților societății civile din orașul Vadul-lui-Vodă în vederea participării active în procesele decizionale prin analizarea proiectelor de decizii, elaborarea și promovarea politicilor publice alternative şi monitorizarea transparenței administrative a autorităților publice de nivelul II.

Obiectiv:

Pentru realizarea obiectivului proiectului privind creșterea transparenței administrative și a responsabilității aleșilor locali pentru calitatea actului decizional, A.O. „Cetățean Activ” anunță concurs de selectare a unei companii pentru furnizarea serviciilor de înregistrare video și transmitere on-line, precum și srviciile de montare a trainingurilor și, după caz, ai 2-4 ședințelor consiliului raional din Vadul-lui-Vodă pe parcursul anului 2020. Transmisiunile online vor fi realizate prin intermediul paginii de Facebook a Cetățean activ Vadul lui Vodă - https://www.facebook.com/cetateanactiv.vadul.lui.voda

Detalii privind lista de sarcini a companiei:

 • Înregistrarea video și transmiterea on-line a 4 trainingurilor. Timpul estimat pentru fiecare transmisiune on-line este 5-7 ore, pentru înregistrare video (după montare) – până la 5 ore. 
 • Înregistrarea video și transmiterea on-line a 4 ședințe ale Consiliului raional Vadul-lui-Vodă. Timpul mediu estimat pentru fiecare înregistrare video / sesiune de transmisiune on-line a unei ședințe este de 2 ore. 
 • Încărcarea înregistrărilor video pe canalul YouTube al A.O. „Cetățean Activ”.

 Condiții pentru participarea la concurs:

 1. Experiență relevantă în prestarea serviciilor de înregistrare video și de organizare a transmisiunii on-line a evenimentelor publice;
 2. Capacitate organizațională relevantă vizând două aspecte de bază:
  1. Echipament tehnic necesar pentru realizarea sarcinilor;
  2. Personal cu pregătire și experiență necesară.
 3. Responsabilitate și corectitudine pentru reflectarea obiectivă și echidistantă a ședințelor Consiliului raional Vadul-lui-Vodă; 
 4. Disponibilitatea de realizare a transmisiunilor online pe pagina de Facebook a Cetățean activ Vadul lui Vodă - https://www.facebook.com/cetateanactiv.vadul.lui.voda;
 5. Deschidere și colaborare cu O. „Cetățean Activ”.

 
Dosarul de aplicare va conține:

 1. Profilul / CV-ul companiei (specialiștii);
 2. Portofoliul cu 3 exemple concrete relevante de prestare a serviciilor de înregistrare video și transmitere on-line a evenimentelor publice;
 3. Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
 4. Oferta tehnică, incluzând specificațiile echipamentului tehnic;
 5. CV-ul persoanei responsabile de prestarea nemijlocită a serviciilor; 
 6. Oferta financiară și termenele de executare. Oferta financiară va fi elaborată în MDL, la cota TVA 0%. Ea va inlcude plata per oră de înregistrare video și transmisiune on-line, conform prevederilor menționate în punctul 3. 


Termenul limită de prezentare a ofertei: 25 mai 2020, ora 18:00.

Ofertele pot fi transmise în format PDF la adresa electronică cetateanactiv.moldova@gmail.com cu denumirea „Oferta pentru Concurs”.

Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate:

Persoane de contact

Olga antonova, coordonator de proiect 

*Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet