ACADEMIA DE VARĂ PENTRU BIBLIOTECARI platformă de dezvoltare a competențelorArticol adaugat de: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

IMG 5363Academia de Vară pentru bibliotecari s-a desfășurat în perioada 29-30 iulie în cadrul Centrului de Formare Profesională Continuă al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Proiectul de parteneriat și-a propus să sprijine schimbul de bune practici și idei inovative între bibliotecari. Academia de Vară pentru Bibliotecari (AVB) este o platformă de comunicare și dezvoltare profesională a bibliotecarilor, de stabilire a parteneriatelor profesionale și de promovare a schimbărilor în contextul adaptării la provocările globale.

Academia de Vară pentru bibliotecari, ediția a 6-a este un proiect de parteneriat. Partenerii ediției sunt ERIM în Moldova - IREX Europe și Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

Genericul din acest an "Competențele digitale și realitatea virtuală", aduce în prim plan mai multe aspecte ce țin de

✔rolul culturii mediatice în promovarea cetățeniei digitale;

✔conexiuni practice pentru incluziunea digitală a bibliotecarului;

✔utilizarea formelor și metodelor interactive de dezvoltare a competențelor digitale;

✔studierea canalelor de promovare și sporire a vizibilității bibliotecii;

✔promovarea ideilor noi și valorificarea potențialului creativ.

Timp de 2 zile , cele 14 tinere bibliotecare au dezvoltat competențe digitale prin învățarea de instrumente si noțiuni noi, pe care sa le utilizeze in munca lor de zi cu zi. În prima zi, accentul s-a pus pe formarea/dezvoltarea competenţelor digitale ale bibliotecarilor, inclusiv amplificarea incluziunii digitale a acestora, iar in cea de-a doua zi, experta în monitorizare si evaluare, Angela Vacaru, le-a introdus in lumea indicatorilor cantitativi, calitativi si nu doar. Bibliotecarele au aflat care sunt premisele unei evaluări de calitate, la ce trebuie sa atragă atenția in procesul de lucru cu beneficiarii, să poată măsura schimbarea, succesul, rezultatul și impactul activităților de bibliotecă.

Academia de Vară pentru Bibliotecari este organizată anual, fiind destinată bibliotecarilor, membri ABRM (în funcție de criteriul vârstei și vechimea de muncă în domeniu), dornici de comunicare, dezvoltarea relațiilor profesionale de durată, schimb de bune practici și idei inovative.

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova este o asociație obștească, benevolă care promovează biblioteca și informația în societate, susține activ bibliotecarul, acționând pentru dezvoltarea accesului egal la informații și cunoștințe pentru toți.

Activitatea face parte din Programul Consolidarea Presei Independente și a Educației Mediatice în Moldova 2014-2021 (Strengthening Independent Media and Media Literacy in Moldova) și este coordonat de către ERIM în Moldova - IREX Europe în Moldova - în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al Departamentului de Stat al Statelor Unite

telegram