Sporirea performanței și competitivității întreprinderii prin dezvoltarea cunoștințelor și competențelor antreprenoriale cu ajutorul Programului de instruire continuă ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii” 

Dna Liudmila Stihii, Șefa Direcției Analiză, Instruire și Inovare din cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) ne-a oferit un interviu despre sporirea performanței și competitivității întreprinderii prin dezvoltarea cunoștințelor și competențelor antreprenoriale cu ajutorul Programului de instruire continuă ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii”.

De ce este importantă instruirea pentru un antreprenor?

Mediul de afaceri actual este unul dinamic cu un grad înalt de incertitudine. Pentru a asigura sustenabilitatea afacerii întreprinzătorul trebuie să fie la curent cu cele mai noi tendințe și să cunoască toate modificările din domeniul de activitate și cel legislativ. El trebuie să fie capabil să se adapteze la necesitățile schimbătoare ale consumatorilor existenți, dar și să fie capabil să identifice consumatorii potențiali, să fie suficient de flexibil pentru a se putea adapta  la  modificările mediului de afaceri național și internațional.

Credeți că instruirea în afaceri trebuie să fie permanentă sau ar trebui să ținem cont de alte principii atunci când gestionăm o afacere?

După mine, odată ce persoana s-a lansat în afaceri și dacă dorește să obțină rezultate în creștere ea trebuie permanent să se instruiască, dar să nu uite și de echipă.  Întreprinzătorul nu poate obține mari succese dacă echipa lui nu este bine formată și instruită. Este important ca cele învățate în cadrul instruirilor  să fie aplicate în activitatea întreprinderii pentru a vedea efectele și a obține rezultate net superioare celor precedente.  De asemenea, un rol important îl are și schimbul de experiență pe care întreprinzătorul îl poate realiza participând la diferite evenimente și programe susținute de proiecte europene și de alte organizații internaționale. Totodată țin să menționez că ODIMM facilitează acest schimb de experiență prin organizarea de B2B meetings, evenimente de brokeraj, seminare tematice, worshopuri pentru IMM-urile naționale, inclusive cu participarea întreprinderilor din alte țări.

Care sunt condițiile Programului GEA?

Pentru a participa la acest program, întreprinzătorul trebuie în primul rind să conștientizeze că sunt aspecte pe care el nu le cunoaște ori există anumite probleme pe care el nu știe cum să le soluționeze. De asemenea, este necesară dorința întreprinzătorului de a învăța și de a implementa aceste cunoștințe în activitatea de zi cu zi. Cu referire la criteriile de eligibilitate, țin să menționez că ele sunt foarte simple: să desfășoare activitatea de antreprenoriat, să se înregistreze on-line de pe pagina www.odimm.md la unul din cele 16 module de instruire disponibile la moment.

2 zile de instruire pentru 1 modul. Credeți că este suficient?

Depinde de situație. Dacă întreprinzătorul dorește să cunoască o anumită procedură ori să se conformeze unor modificări în legislație cu siguranță că  unele module de 2 zile sunt suficiente. Spre exemplu: contabilitatea pe domenii de activitate, procedura de participare la achiziții publice, tehnici de negociere și merchandising, legislația muncii și managementul resurselor umane. Pe de altă parte, modulele propuse în cadrul acestor instruiri oferă întreprinzătorilor cunoștințe noi, dar și instrumente noi de lucru, care trebuiesc implementate nemijlocit în întreprindere. Cu siguranță că în aceste situații 2 zile de instruire sunt mai mult o inițiere decât o formare aprofundată. Însă aceste instruiri pot fi complementate cu servicii de consultanță pe care ODIMM le oferă întreprinzătorilor.

Cît de receptivi sunt antreprenorii de a participa la instruire?

Vreau să menționez că acest program se bucură de o popularitate foarte mare, inclusiv datorită suportului partenerilor noștri, prestatorii de servicii în afaceri și Consiliile raionale. Anual peste 2000 de întreprinzători de pe întreg teritoriu sunt instruiți pe diverse module, ceea ce ne indică că are un interes sporit pentru dezvoltare și pentru îmbunătățirea continuă a activității IMM.

Care este impactul Programului GEA și ce schimbări întreprind antreprenorii după instruire la Program?

Impactul produs de acest program poate fi divizat în două direcții mari și anume: pe de o parte crește nivelul de cunoștințe și competențe antreprenoriale ale managerilor IMM și a personalului, ceea ce conduce la implementarea unor metode inovative de gestiune și la o cultură mai înaltă în domeniul gestiunii afacerii care este necesară nu numai pentru colaborarea cu partenerii interni dar și cei externi. Pe de altă parte se dezvoltă noi produse și servicii care sunt solicitate de consumatori, ceea ce contribuie la creșterea competitivității IMM autohtone. Afacerile sunt mai puțin supuse diverselor riscuri deoarece întreprinzătorii cunosc instrumente și metode de minimizare și de gestiune eficientă a acestora.

La final, vă rugăm să oferiți antreprenorilor la etapa inițială câteva sfaturi. De ce este important să vină la instruire? Care este cheia succesului în afaceri obținut prin instruirea continuă?

Un întreprinzător informat este înarmat cu cunoștințe și poate cu ușurință depăși diverse situații, care apar în activitatea de zi cu zi. Totodată, sporirea competitivității afacerii poate fi obținută numai dacă se ține cont de necesitățile consumatorilor și de schimbările mediului de afaceri. Nu trebuie să faceți economii pe instruiri, dar trebuie să selectați corect persoanele potrivite pentru instruire.  Un întreprinzător eficient va investi în dezvoltarea angajaților și va utiliza performanța lor pentru dezvoltarea afacerii.

Pentru mai multe detalii despre Programul de instruire continuă ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii" accesati pagina web: www.odimm.md sau contactati la numarul de tel. 0 22 22 53 84.