Dacă ai privilegiul de a ști, ai și obligația de a acționaGheorghe Budu este unul din cei zece studenți ai anului 2016 de la Academia de Studii Economice din Moldova. Acesta urmează studiile de master în drept economic și este jurist la CA„Grawe-Carat Asigurări” SA

 

Cum te simți fiind unul din cei mai buni studenți ai ASEM-ului?

Referindu-mă la senszațiile post decernare a titlurilor de cei mai buni studenți ai ASEM 2016, nu aș putea spune că am fost surprins, însă totuși mă simt onorat să mă aflu în top 10 cei mai buni. Acest fapt se datorează în mare măsură muncii pe care am depuso pe parursul anilor de studii atât pe băncile facultății cît și în afara acestora, implicîndu-mă în diverse proiecte în măsura disponibilităților de timp.

În ce activități te-ai implicat pe parcursul anilor de studii?

În anul doi de studii mi-am dat seama că nu este suficient ca la finele facultății să dețin doar o diplomă de absolvire care specifică că sunt licențiat în drept, de aceea am început să-mi valorific cunoștințele și să obțin experiența prin voluntariat, în mai multe activități începînd cu implicarea în Clubul Juriștilor pe lîngă Liga Tineretului din Moldova.

Un alt segment pe care m-am axat a fost cel de cercetare științifică, la fel din anul II, am început să fiu membru activ al cercului studenţesc ştiinţific al Catedrelor Drept Public și Privat, unde am participat la diverse conferinţe ştiinţifice, mese rotunde, victorine, concursuri, manifestări ştiinţifice, simpozioane etc.

 Odată cu acestea a venit și „setea de noi aventuri”, care s-a extins pe parcursul tuturor anilor de studii cu implicarea în: fondarea alături de alți colegi a unei organizații de autoguvernanță în cadrul ASEM, adică Consiliul Studențesc al Facultății Economie Generală și Drept, organizație pe care am conduso timp de doi ani; formarea unei rețele interuniversitare de studenți care să promoeze programele de mobilitate academică, cu denumirea generică de „Mobilitate Academică spre o mai bună Învățare”; implicarea în Clinica Juridică în domeniul Azilului şi Apatridiei, sub egida Centrului de Drept al Avocaţilor, participînd la două școli de vară și mai multe conferințe, dezbateri, întîlniri ș.a.

O activitate care mi-a permis să aplic în practică cunoștințele teoretice dobîdite dar și să-mi dezvolt noi competențe și aptitudini în domeniu ales, a fost proiectul Acțiune pentru Justiție, implimentat de asociația obștească INVENTO în parteneriat cu Secția Justiție penală și Aplicarea legii a Ambasadei SUA. Proiectul a fost destinat juriștilor activi, cu scop primordial de formare personală și profesională a 24 de tineri juriști pentru a acționa cu integritate și profesionalism, creând nemijlocit o rețea de persoane cheie pentru dezvoltarea țării. Activitatea dată mi-a oferit oportunitatea de a aplica în practică încă o dată motto-ul de care mă ghidez: „Dacă ai privilegiul de a ști, ai și obligația de a acționa”.

Ce te-a motivat să te implicit în activități extracuriculare?

 Dat fiind faptul că piața forței de muncă în RM este suprasaturată de specialiști în domeniul juridic și economic, treptat am început să conștientizez că diferența o face totuși atitudinea persoanei și sacrifiiciile mici pe care le face zilnic întru dezoltarea sa personală, care este esențială și cea mai sigură investiție pentru viitor. Or, educația formală pe care o obținem la facultate nu este întru totul suficientă pentru formarea unui bun specialist care să fie flexibil la cerințile pieții și să poată ține pasul schimbărilor ce au loc zilnic, aptitudini care se obțin doar prin interacțiunea cu mediu non-formal, activitatea de voluntariat și implicarea în viața socială.

Cum te-a influențat voluntariatul și activitățile în care ai fost implicat?

 Pot afirma cu toată convingerea că experiența pe care am acumulato din activitățile de voluntariat și cele extracuriculare au avut un impact direct, asupra dezvoltării persoanele, ba chiar mai mult și la obținerea unui job după absolvire, care să fie un prim pas spre o viitoare carieră de succes în jurisprudență

În Moldova ți se pare că există interes pentru voluntariat din partea tinerilor?

Cu siguranță există, iar numărul tinerilor care se implică este într-o creștere continuuă, mai mult este îmbucurător și faptul că apar tot mai multe organizații care oferă oportunități tinerilor de a-și folosi timpul liber în direcție potrivită.

Transmite un mesaj pentru tinerii care încă nu sunt hotărâți să se implice?Dragi elevi, studenți / tineri, ieșiți din zona de confort, implicați-vă în toate activitățile care le considerați că vă aduc plus valoare și vă ajută să creșteți, depuneți efort pentru a obține lucruri mici care în viitor cu siguranță vor face diferența or, cea mai bună motivare este că succesul es în mâinile voastre.