Studenții obțin un rol important în evaluarea universitățilorbf1e20a4462b71e3cc4cece2a8c96ac8 L

AO Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova (CNOSM), împreună cu Ministerul Educației și Ministerul Tineretului și Sportului, desfășoară campania „Europa pentru studenți”. 

În cadrul unei emisiuni la radio Studentus, împreună cu invitatul Chiciuc Andrei, președintele Consiliului Interminar de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, am discutat despre politicile de asigurare a calității studiilor la nivel european și la nivelul țării noastre.

- În spațiul european există o structură pentru evaluarea și asigurarea calității?

- Da, evident, în tot spațiul european există Agenții de Asigurare a calității. Aceste agenții sunt axate pe asigurarea calității în învățămîntul superior. La nivel european avem Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățămîntul Superior, o asociație care întrunește toate agențiile naționale din Europa care sunt preocupate de evaluarea și acreditarea instituțiilor de învățămînt cît și programelor de studii pe care acestea le prestează.

- Agenția condusă de dvs este interimară sau are un statut stabil?

- Istoria agenției de asigurare a calității începe cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, din 13 august 2014, care a creat Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățămîntul Profesional, respectiv tot Guvernul a aprobat lista consiliului interimar. În obligațiunea consiliului este crearea, elaborarea și prezentarea către Guvern a regulamentului de organizare și funcționare. Acest regulament va sta la baza funcționării agenției care are menirea de evaluare a programelor de studii și instituțiilor de învățămînt, recomandarea către Ministerul Educației și Guvernul țării de acreditare și neacreditare a acestor programe și instituții și autorizarea programelor de învățămînt.

- Care va fi rolul studenților în această agenție?

- Studentul este atît clientul, cît și beneficiarul serviciilor educaționale pe care le prestează universitățile și instituțiile de învățămînt. Evident el fiind în centrul atenției, studentul trebuie să fie un actor important și implicat totalmente în activitatea agenției. Consiliul Interimar are printre mebrii săi obligatoriu un student care este ales în baza de concurs. În procesul de evaluare vor merge experți în domeniul care efectuează evaluările instituțiilor și programelor, în aceste comisii este inclus cîte un student, acesta este practica europeană, aceasta va fi practicată și în agenția noastră.

- Care sunt activitățile pe care le îndeplinește un student în această agenție?

- Studentul are aceleași drepturi ca și ceilalți membri. Participă la elaborarea documentelor. În procesul de evaluare el e membru a comisie. Clar lucru că activitățile membrilor sunt diverse, atunci este dificil studentul să-i atribui funcția de elaborarea programului de studii sau să se dea cu opinia privind temele incluse în curs. Studentul de regulă este implicat în evaluarea serviciilor pe care le acordă universitatea pentru student. El merge în camine să vadă dacă studenții au condiții, el participă la discuții cu studenții, pentru că ei sunt mai deschiși cu semenul său. Este obligatoriu ca studentul să fie implicat în toate activitățile agenției.

- Care sunt obstacolele asigurării calității a agenției în Republica Moldova?

- Agenția nu poate să asigure calitatea, agenția va promova cultura calității, va contribui la asigurarea calității. Un curs îl asigură titular al cursului (profesorul) nu poate cineva din afară să facă cursul mai bun. Dar agenția prin mecanismele pe care le va implimenta, în evaluările de asigurare a calității, va contribui la asigurarea calității.

- Vor putea studenții să evalueze calitatea predării lectorilor?

- La universitățile din Republica Moldova toți conferențiarii, profesorii sunt evaluați de către student. Se efectuază sondaj de opinie privind evaluarea predării cursurilor, aceste evaluări se efectuiază de mai mulți ani. Fiecare cadru didactic patricipă la concurs pentru ocuparea postului de muncă, concursul se organizează odată la 5 ani.

- La evaluarea instituțiilor vor fi luate în considerare opiniile studenților de la instituția evaluată?

- Opinia studentului este obligatorie, el trebuie să evalueze atît calitatea predării cursului, cît și calitatea serviciilor prestate: cămin, alimentația și activitatea extra-curriculară. Studenții sunt participanți la evaluare.

- Instituțiile private vor fi supuse evaluării calității studiilor?

- Toate instituțiile de învățămînt vor fi supuse evaluării și nu contează dacă sunt private sau publice.

Vă mulțumim pentru prezența dvs,sper că am raspuns la multe întrebări celor care ne ascultă și sunt alături de noi.