Introducere în teoria şi practica supervizării asistenţei sociale a copilului

Fundaţia Terre des hommes (Tdh) Moldova în cooperare cu Asociaţia Supervizorilor din România şi a experţilor de la Universitatea de Vest din Timişoara (România) organizează ateliere de instruire cu privire la teoria şi practica supervizării profesionale în asistenţa socială a copilului. 16 participanţii ai primului atelier au avut posibilitatea de a discuta şi a îşi examina experienţa de supervizare, inclusiv de a se familiariza cu principiile, tehnicile şi metodele de supervizare în domeniul protecţiei copilului.

Cîteva fragmente al interviului din 19.05.2011 cu experţii Ana Muntean (A.M.), profesor la Catedra de Asistenţă Socială a Universităţii de Vest din Timişoara şi vice-preşedinte al Asociaţiei de Supervizori din România şi Violeta Stan (V.S.), lector la Facultatea de Medicină din Timişoara şi cercetător al Centrului de interacţiuni părinţi - copii al Universităţii de Vest din Timisoara.

IMG_6283

Care este tematica programului de formare ? Ce v-a determinat să alegeţi acesta tematică?

A.M. :Tema a fost solicitată de Terre des hommes, respectiv un curs introductiv de supervizare în serviciile pentru copil şi familie, numită "Introducere in teoria si practica supervizarii in asistenta sociala a copilului".

Pe baza cursurilor în masteratul de supervizare de la Timişoara am structurat informaţia din acele cursuri care face o introducere a conceptelor esenţiale, a aspectelor ce ţin de valorile pe care le promovează supervizarea. Pe de altă parte, colegii de la Terre des hommes au sugerat să facem cît mai mult exerciţii practice, aşa încît am ajuns la structurarea programului cu o jumătate de zi  de teorie şi o jumătate de zi de exerciţii practice.

Scopul programului de formare? Asteptari ? Rezultate ?

A.M. :Scopul programului de formare este sprijinirea promovării supervizării în Moldova. Acest scop e definit, desigur, de către Terre des hommes, care doreşte ca supervizarea - serviciu nou creat în Moldova să aibă un conţinut corect, adecvat menit să crească calitatea serviciilor pentru copil şi familie.

V.S.:Terre des hommes, aşa după cum este şi numele Asociaţiei, aduce latura umană în aceste procese şi tocmai grija pentru supervizarea acelor care intervin direct alături de familie şi de copilul în dificultate, lărgeşte gama, adică nu se rămâne numai la interacţiunea părinte-copil, ci şi la cei care intervin, la burn-out şi la procesele care pot afecta calitatea intervenţiei lor de lungă durată.

Asteptari ?

A.M.:Ne-am dori ca în Moldova să existe un sistem de supervizare eficient care reprezintă, de fapt, marea şansă de a obţine servicii de calitate pentru copil şi familie. Eu cred că, un motiv pentru care în România calitatea serviciilor pentru copil şi familie încă scârţiie, este faptul că supervizarea, deşi e trecută în toată legislaţia secundară, nu se practică încă. Voi aveţi deja oameni numiţi, sigur noi avem oameni formaţi, dar nu există fixat locul lor într-o schemă. Voi aveţi deja fixat locul lor, cu toate că ei nu sunt încă formaţi, dar asta se poate face.

Rezultate ?

Aş menţiona despre două rezultate majore pe care le-am observat în mod sintetic. În primul rând, am văzut o schimbare a oamenilor. După cele trei zile de formare, în evaluarea în cadrul unui focus grup, am descoperit că foarte sunt mulţi care au simţit nevoia de a fi supervizaţi în munca lor sau au simţit că ar avea nevoie de o psihoterapie personală pentru că conştientizează că există anumite impedimente în practicarea unei bune supervizări. Asta mi s-a părut colosal. Un alt rezultat foarte important este faptul că fiecare a identificat din cursul de trei zile, anumite idei, anumite deprinderi practice, anumite atitudini. Un participant aşa şi a spus că îşi va schimba atitudinea, pe care dorea să o implementeze în activitatea sa.

V.S.:Faptul că la ultima întâlnire cu Echipa Tehnică a Tdh au apărut noţiuni de gândire pe termen lung şi cum aceste activităţi ar fi exemple de bune practici pentru Republica Moldova este deja un rezultat. Ne bucurăm de succesele de aici, dar ştim că este necesară o anumită frecvenţă şi rigorile cu care trebuie să se confrunte Echipa Tehnică a Tdh trebuie să fie aduse în discuţie în forurile de coordonare.

Care sunt elementele de noutate aduse în Republica Moldova din domeniul de activitate a supervizorilor asistenţei sociale a copilului din Romania?

A.M.:La momentul actual în România în toată legislaţia secundară din protecţia copilului avem menţionat conceptul de supervizor. Legislaţia secundară se referă la standardele în diverse servicii. În fapt, aproape nicăieri în România nu se practică supervizarea din lipsa surselor financiare. În Moldova aţi trecut peste blocajul acesta într-un mod foarte ingenios. 80% face asistenţă socială, 20% supervizare. Acest lucru nu este ideal, dar cred că e un mod de pornire.

Formarea propriu-zisă este elementul de noutate din domeniul de activitatea a supervizorilor asistenţei sociale a copilului, pentru că aveţi cadru, dar noi venim cu conţinutul, informaţie de calitate, atitudini, valori, cunoştinţe care sprijină funcţionarea unui bun supervizor. Dar să nu uităm faptul că noi facem un curs introductiv.

Care consideraţi că sunt atributele-cheie pe care un supervizor din domeniul asistenţei sociale a copilului trebuie să le aibă pentru a deveni un supervizor profesional de succes?

A.M.:În primul rând, un supervizor de succes în serviciile pentru copil şi familie este o persoană care are o atitudine încrezătoare că lucrurile se pot schimba în bine, care are o atitudine profundă de respect pentru copiii şi familiile cele mai necăjite şi care are încrederea deplină că colegul poate cu mai puţină experienţă sau cunoştinţe are cele mai bune intenţii şi doreşte să îşi schimbe modalitatea de a interveni pentru ca să fie cu adevărat de folos copilului şi familiei. Dar pentru asta ar trebui să fie e gata să beneficieze de sprijinul ce îi oferă supervizorul.

Cum vedeti viitorul proiectului RSPC (Reţeaua Socială pentru Protecţia Copilului) a Fundaţiei Tdh din perspectiva suprevizării a asistenţei sociale a copilului ?

A.M.:Mi se pare că proiectul e o promisiune şi o şansă de creştere a calităţii serviciilor pentru copil şi familie pentru că proiectul prin supervizare va sprijini ameliorarea calităţii intervenţiilor, în acelaşi timp va sprijini oamenii care intervin şi care se confruntă cu cele mai dificile cazuri, să nu ajungă la o epuizare profesională şi morală. Supervizarea vine şi îl sprijină să nu ajungă la un astfel de moment pentru că una din probleme în astfel de servicii este marea fluctuaţie a oamenilor. În încheiere aş vrea să menţionez ceea ce spunea Donald Winnicott în una din cărţile lui despre copil şi famile că « Viitorul unei naţii se naşte în familie». Deci, dacă vrei ca naţia respectivă să aibă un viitor, atunci trebuie să ai grijă de copil.

Andriana Dilan
Communication & Information Officer
Terre des hommes Delegation in Moldova

 

http://tdh-childprotection.org/projects/moldova/description/ro

Tel: +373 22 24 16 64
fax: +373 22 23 79 68
e-mail: communication-moldova@tdh.moldnet.md