Dialog de politici #JustițiePentruMoldova privind implementarea soluției digitale e-Dosar judiciarDialog de politici #JustițiePentruMoldova privind implementarea soluției digitale e-Dosar judiciar

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) în colaborare cu Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Consiliul Superior al Magistraturii, a organizat, miercuri, 7 februarie 2024, o sesiune de Dialog de politici cu genericul „Implementarea soluției informatice e-Dosar judiciar. Provocări și soluții”.

În cadrul evenimentului a fost discutată situația actuală din domeniul digitalizării justiției, în particular rezultatele intermediare ale pilotării sistemului e-Dosar judiciar, implicit despre funcționalitatea sistemului, necesitățile și calendarul pentru extinderea E-dosar la scară națională și pentru toți justițiabilii. De asemenea, participanții la discuție au abordat importanța interoperabilității cu alte platforme electronice din sistemul justiției și instituțiilor de drept.

La eveniment au participat membri ai grupului de Lucru privind implementarea Sistemului informațional judiciar, reprezentanți ai autorităților publice de specialitate, judecători, procurori, avocați, asociațiile profesionale, reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, precum și experți din cadrul organizațiilor societății civile.

În prezent, e-Dosar judiciar este pilotat în opt instanțe, urmează extinderea pilotării în alte trei instanțe în anul curent, iar obiectivul principal este operaționalizarea la scară largă a acestuia în anul 2025. E-Dosar are un potențial enorm de eficientizare a procesului justiției, care necesită deja la această etapă evaluarea rezultatelor pilotării și inițierea tranziției spre implementarea la scară națională. Un alt aspect important în implementare sistemul E-dosar, este și finalizarea etapizată a necesității duplicării informațiilor aferente proceselor pe suport de hârtie. Platforma trebuie să fie utilizată de către toți participanții la procesele judiciare, cu utilizarea exclusivă a semnăturii digitale de către utilizatori. Nu mai puțin importantă este popularizarea, informarea și instruirea utilizatorilor care impune implementarea unui program specializat de educație în domeniul soluțiilor digitale în domeniul justiției pentru reprezentanții tuturor profesiilor juridice.

Participații la discuție au identificat mai multe priorități pe termen scurt, care urmează a fi discutate și agreate pe platformele instituționale ale Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, precum și instanțelor judecătorești, avocaților și altor participanți în pilotarea sistemului E-Dosar judiciar.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #Justice4Moldova”, implementat de Institutul pentru Poliție și Reforme Europene (IPRE), în consorțiu cu Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și co-finanțat de Fundația Soros Moldova.