(VIDEO) Cum pot fi reabilitate stațiile de așteptare din municipiul ChișinăuInstitutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a realizat cel de al unsprezecelea film informativ #pentruChisinau, în care vine cu recomandări privind reabilitarea stațiilor de așteptare a transportului public din municipiul Chișinău.

Filmul a fost realizat în baza analizei de politici publice, prezentată în cadrul audierii publicedin 11 iulie 2019 și care se expune asupra situației privind stațiile de așteptare a transportului public din municipiul Chișinău, unde peste 60% dintre acestea necesită să fie reparate, iar contractul actual de parteneriat public privat nu răspunde adecvat nevoilor utilizatorilor de transport public.

Vezi video aici.

 

Potrivit analizei IPRE, în anul 2007, Primăria municipiului Chișinău a încheiat un contract de parteneriat public cu o companie privată pentru construcția și amenajarea a trei sute de stații de așteptare a transportului, oferind companiei media dreptul exclusiv de a plasa publicitate pentru o perioadă de zece ani. Beneficiul pentru primăria Chișinău era venitul din autorizarea panourilor publicitare și preluarea stațiilor de așteptare, la încheierea contractului, într-o stare mai bună decât cea inițială. Cu toate acestea, astăzi, peste șaizeci la sută dintre stațiile de așteptare necesită să fie reparate, iar în cadrul unei cercetări privind evaluarea transportului public efectuată anul trecut de către IPRE, stațiile de așteptare au obținut cel mai mic scor din toate componentele evaluate.

„La momentul actual stațiile de așteptare sunt gestionate de mai mulți actori: o companie privată, Întreprinderea Municipală „Exdrupo”, precum și mai mulți agenți economici ce dețin gherete și unități de comerț. Mai mult decât atât, procesul de monitorizare a stațiilor de așteptare la fel este fragmentat. Nu există o singură structură din partea autorității locale care ar asigura coordonarea procesului de gestionare a tuturor stațiilor de așteptare din municipiul Chișinău. Starea stațiilor de așteptare reflectă și prioritățile autorităților locale. Stațiile moderne, confortabile și curate confirmă faptul că agențiile municipale sunt orientate către clienți și răspund adecvat nevoilor acestora. Pe când stațiile nesatisfăcătoare transmit contrariul și sugerează faptul că transportul public este o alternativă inferioară transportului privat”, susține Stanislav Ghilețchi, Director adjunct pe cercetare IPRE.

În contextul analizei efectuate, expertul IPRE a propus următoarele măsuri de intervenție.

  1. Asumarea controlului de gestiune a stațiilor de așteptare de către autoritatea locală. Contractul actual de parteneriat public privat nu răspunde adecvat nevoilor utilizatorilor de transport public, iar procesul de implementare a contractului este defectuos. Nu a existat un control riguros din partea Primăriei municipiului Chișinău și problemele financiare ale companiei nu au permis realizarea acțiunilor asumate.
  2. Identificarea clară a entității care își va asuma gestiunea și controlul pentru realizarea tuturor obiectivelor stațiilor de așteptare a transportului public.
  3. Dezvoltarea programului pentru finanțarea stațiilor de așteptare. În condițiile în care posibilitățile financiare sunt limitate, se recomandă dezvoltarea unui program pentru trei ani care să prevadă sume anuale care vor fi dedicate acestui domeniu. Starea nesatisfăcătoare a stațiilor din municipiu a arătat că acestea au nevoie de investiții de capital și nu pot fi întreținute adecvat doar din venitul din publicitate.

În rezultatul implementării acestor măsuri, stațiile confortabile vor contribui la creșterea numărului de călători și la atractivitatea generală a transportului public.

Reamintim că filmele sunt realizate în cadrul Proiectului „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”, implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). Până la sfârșitul anului 2019, IPRE propunem să contribuie la formularea a 12 propuneri de politici publice în domeniul serviciilor publice, transportului public și reformei administrației publice din mun. Chișinău. Activitățile sunt realizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, precum și un grup de experți independenți din cadrul societății civile.