La Chișinău a avut loc Forumul "Promovarea Parteneriatelor pentru Educație"3eb24ce6 1de8 45ca 92c3 6cacd53c73ffFundația pentru Dezvoltare* din Republica Moldova a organizat recent, Forumul „Promovarea parteneriatelor pentru educație”**. Evenimentul a constituit o platformă de dialog și schimb de opinii între toate părțile interesate de domeniul educațional și a supus dezbaterilor modele de parteneriate, provocări și bune practici în utilizarea resurselor financiare. De asemenea, au fost propuse idei noi pentru re-gândirea educației, astfel încât fiecare să beneficieze de un sistem educațional modern, cu performanțe înalte și care se aliniază tendințelor globale.

Gabriela Ojog, Directorul Executiv al Fundației pentru Dezvoltare, a subliniat necesitatea centrării sistemului pe beneficiar, racordarea conținutului programului de studiu la cerințele unui mediu social înalt tehnologizat și pregătirea elevului pentru decizii conștiente și asumate privind profesia, ocupația, studiile care dorește să le urmeze, sunt o prioritate și trebuie să se regăsească în centrul atenției politicii guvernamentale în domeniul educației.

Membrii sectorului educațional recunosc necesitatea reformelor și a adaptării sistemului la noile cerințe europene și globale, iar anumite elemente de reformă în această direcție au fost deja propuse pentru finanțare conform proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2018 și prioritățile stabilite în cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2018-2020 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 609 din 28 iulie 2017) și angajamentele asumate prin Programul de activitate al Guvernului 2016-2018 și planul de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 2017-2019.

“Anul 2018 va fi un an dificil pentru sistemul de educație din Republica Moldova, mai ales prin prisma reformei pe care trebuie să o facem cu oamenii. Reforma nu vizează Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, funcționarii din sistemului educației, direcțiile de învățământ sau managerii școlari, ea trebuie orientată către copil. Aici vom avea mare nevoie de susținerea societății civile, chiar dacă ne veți critica foarte dur. Propun să discutăm acest subiect și în luna ianuarie, când Ministerul Educației va veni cu prezentarea conceptului de dezvoltare a Curricumului național”, a declarat Șeful Direcției de Învățământ Preuniversitar, Ministerul Educației, Cercetării și Culturii al Republicii Moldova, Valentin Crudu.

În cadrul Forumului a fost supus discuției Documentul de Poziție privind eficientizarea procesului de promovare a parteneriatelor în educație. Participanții au propus câteva recomandări prioritare pe următoarele direcții de reformare:

  • Consolidarea eforturilor din partea organizațiilor societății civile, autorităților de resort și mediului donator în Evaluarea intermediară a Strategiei Educația - 2020, care ar permite factorilor de decizie să obţină informaţii cu privire la implementarea politicii;
    publice, atingerea obiectivelor stabilite şi impactul asupra societăţii în general sau asupra anumitor grupuri, sectoare, domenii specifice;
  • Dezvoltarea modelului dialog structurat între administrația instituțiilor de învățământ, APL și APC, comunitatea părinților, societatea civilă și elevii în vederea capacitării acestora în procesul de luare a deciziilor, consultării pe marginea documente de politici (şi proiecte) ce vizează sectorul educațional pentru a contribui la creșterea randamentul școlar;
  • Studierea detaliată a pieţei muncii în domeniul educației, motivării specialiştilor şi a factorilor care influenţează școala și comunitatea în asigurarea unei educații de calitate;
    • Identificarea strategiilor de implicare activă și responsabilă a beneficiarilor direcți și indirecți ai școlii, orientate spre creşterea transparenţei în finanţarea şcolilor şi extinderea autonomiei şcolare;
  • Consolidarea colaborării și instituționalizarea parteneriatului existent între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și societatea civilă prin intermediul unor structuri consultative.

Evenimentul a evidențiat necesitatea consolidării eforturilor societății civile active în domeniul educației prin crearea sinergiei între inițiativele și proiectele care sunt astăzi foarte necesare pentru a avea un dialog structurat și continuu între Minister, Inspectoratul Școlar Național, Agenția pentru Asigurarea Calității Educației etc., comunitățile școlare, structurile de autoguvernare a elevilor, părinți și alți actori care contribuie la performanța sistemului educațional.

*Activitatea Fundației pentru Dezvoltare este îndreptată spre promovarea educației de calitatea prin dezvoltarea modelelor eficiente de management în educație cu accent pe parteneriat educațional și susținerea programelor de educație non – formală și formare continuă pentru copii, tineri și adulți. Pentru mai multe detalii accesați www.proeducatie.md

**Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educaţiei și promovarea valorilor UE în sectorul educațional". Această activitate este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin Fundației pentru Dezvoltare din Republica Moldova, şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.

Pentru mai multe detalii, contactați:
Lilia Duca: ducalilia@gmail.com / 068 29 46 92