Promo-LEX: Există carențe majore la capitolul transparență în procesul decizional al consiliilor raionale, consiliilor municipale, și al Adunării Populare a UTA GăgăuziaAPL fotoAsociația Promo-LEX a încheiat prezentarea în oficiile sale regionale a primului Raport de monitorizare a transparenței activității administrației publice locale de nivelul II - 32 de consilii raionale, 2 consilii municipale și Adunarea Populară a UTA Găgăuzia. Raportul este realizat în baza constatărilor raportate de monitori, care au verificat activitatea actorilor implicați în procesul decizional: autoritățile publice, mass-media locală și regională, organizații ale societății civile, lideri de opinie locali etc. Perioada de monitorizare a cuprins primul semestru a anului 2017.

Exercițiul de monitorizare a avut ca scop studierea corespunderii dintre prevederile legale și gradul de transparență decizională al APL de nivelul II, impulsionarea activismului civic și asistența oferită APL pentru a crește gradul de transparență.

Potrivit raportului pentru a comunica cu cetățenii și grupurile interesate, consiliile raionale și municipale cel mai des apelează la plasarea anunțurilor pe paginile web (34 de pagini web existente din 35). Totuși, s-au păstrat metodele tradiționale de comunicare: panoul informativ, acesta fiind prezent în 30 de APL nivelul II, și comunicarea prin intermediul ziarelor locale observată la 27 APL de nivelul II. De asemenea, capătă teren comunicarea administrației publice prin intermediul rețelelor de socializare, fiind raportate de APL-uri în 23 unități administrative. Alte mijloace de informare, cum ar fi televiziunile, radioul și buletinul informativ sunt utilizate mai puțin.

Analizând corespunderea informațiilor de pe paginilor web ale APL de nivelul II cu prevederile legislației privind transparența procesului decizional, experții Promo-LEX constată o situație precară. Toate cele 34 de pagini web supuse monitorizării au carențe și nu conțin informații obligatorii pentru implementarea normelor de transparență în procesul decizional.

Harta INDICATORI PAGINI WEB APL Nivelul II

Cele mai neconforme pagini web aparțin consiliilor raionale Nisporeni și Taraclia, care nu corespund niciunuia din cei 9 indicatori analizați de monitori. La mică distanță urmează paginile web ale consiliilor raionale din Cantemir, Orhei, Hîncești, cu câte 8 indicatori neconformi, și paginile web ale consiliilor raionale din Leova, Basarabeasca, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi, Șoldănești, Florești, Ocnița, Briceni și pagina web a Adunării Populare a UTA Găgăuzia, cu câte 7 indicatori neconformi. La polul opus, cu doar 2 indicatori neconformi, sunt paginile web ale consiliului raional Edineț și consiliul municipal Bălți. Pagina web a consiliului municipal Chișinău se află la mijlocul clasamentului, cu 4 indicatori neconformi. Pentru a vedea tabloul complet, vedeți harta Corespunderea paginilor web a APL de nivelul II cu legislația privind transparența procesului decizional.

Promo-LEX a constat că, paginile web ale APL de nivelul II asigură un nivel scăzut al transparenței procesului de achiziții publice. Chiar dacă legislația conține prevederi în acest sens, publicitatea procesului de achiziții pe paginile web ale autorităților publice pentru perioada monitorizată s-a rezumat în mare la publicarea: planurilor de achiziție de către 15 din 35 din APL, a anunțurilor de intenție de către 15 din 35 APL și a contractelor atribuite de către 12 din 35 APL.

Cu referire la cheltuieli, Promo-LEX subliniază că circa 65% din suma totală a achizițiilor APL de nivelul II este destinată reparației drumurilor (22.446.981,29 de lei) și clădirilor (45.002.431,38 de lei), iar 12% - pentru achiziționarea produselor petroliere (12.898.125,96 de lei). De asemenea, Asociația Promo-LEX constată un grad înalt de achiziții în baza unei singure oferte participante la concurs - 19% din contractele de achiziție semnate de APL de nivelul II în perioada monitorizată, cu o valoare totală - 13,8 mln. lei.

Asociația Promo-LEX constată o stare moderat pozitivă la compartimentul transparența concursurilor pentru ocuparea funcției publice. Autoritățile APL care au indicat organizarea concursurilor au respectat în mare condițiile de publicitate a concursului prin plasarea anunțului și a condițiilor pe pagina web, în mass-media și pe panouri informative.

Cu regret, constatările Promo-LEX denotă o implicare redusă a cetățenilor în procesul de elaborare a bugetelor locale și mai ales în procesul de distribuție a resurselor. Experții Promo-LEX recomandă consiliilor raionale să publice în termene rezonabile pe pagina web toate etapele procesului bugetar, începând cu publicarea proiectului bugetului APL pentru inițierea consultărilor publice, modificările care au loc pe parcurs, dar și rapoartele privind executarea bugetului.

În interviurile efectuate de monitorii Promo-LEX cu funcționarii publici, aceștia susțin că cetățenii sunt puțin interesați de procesul decizional. Cauzele indicate de funcționari sunt apatia, pasivitatea și lipsa dorinței de implicare din partea cetățenilor; interesul prioritar față de problemele localității de nivelul I; lipsa informării cetățenilor; lipsa politicilor din partea APL în domeniul transparentizării activității.

Monitorizarea transparenței procesului decizional al APL-urilor de nivelul II este o activitate continuă efectuată de monitorii Promo-LEX pe parcursul anilor 2017, 2018 și 2019. La fiecare jumătate de an, Promo-LEX va da publicității Rapoartele de monitorizare a transparenței activității APL de nivelul II și UTA Găgăuzia. 

Raportul integral poate fi accesat aici

Inițiativa de monitorizare a transparenței activității autorităților APL de nivelul II și a UTAG este finanțată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul Programului „Democrație, Transparență și Responsabilitate” (august 2016 – iulie 2019). Opiniile exprimate în rapoartele publice Promo-LEX aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor.

Articol adaugat de: Tatiana Pascovschi