Zilnic în Republica Moldova are loc cel puţin un accident de muncă

CONSTRUCTIE Munca decenta  mic

O dată la 6 zile, câte un angajat  îşi pierde viaţa la serviciu. Specialiştii de la Inspecţia Muncii spun că majoritatea accidentelor de muncă au loc în construcţii, prevalând, în special, căderile de la înălţime. Dacă muncitorul ar fi conştient că ar putea fi supus unui eventual pericol, ar solicita patronului să i se respecte condiţiile de siguranţă. La noi, însă, în goană după bani, mulţi muncitori uită  de riscurile la care sunt supuşi.

Conform Art. 9 alin 1 (c) din Codul Muncii al Republicii Moldova, salariatul are dreptul la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, securitatea şi sănătatea în muncă, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective.

 

Conform Art. 10 alin. 1 din Legea securității și sănătății în muncă, în cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale, asigurarea informării şi instruirii, precum şi pentru asigurarea organizării şi a mijloacelor necesare.

Securitate şi sănătate în muncă – ansamblu de activităţi avînd ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor.

***

Rezultat proiect „Muncă Decentă pentru TINEri”: A crescut gradul de conștientizare în rîndul actorilor socio-economici și al tinerilor din Republica Moldova privind importanța cunoașterii drepturilor sociale și economice ale tinerilor.

www.muncadecenta.md