În raionul Cahul se lansează un proiect inovator pentru copii dezavantajați

Proiectul inovator de educație și dezvoltare a copiilor dezavantajați din raionul Cahul     «Metode interactive de educație- premisă a dezvoltării armonioase a copilului» îl va realiza echipa organizatiei ARTENA  în parteneriat  cu Primaria Cahul și  A.O. “AXIS”. Proiectul prevede jocuri distractive, de învăţare, de cooperare etc. – și învaţă copiii să rezolve problemele cu care se confruntă, să ia decizii оn grup şi să aplaneze conflictele. Acestea, utilizate în proiectarea şi realizarea activităţilor de tip integrat, acţionează asupra modului de gândire şi de manifestare al copiilor.

Proiectul va fi realizat cu scopul promovarii activităţilor interactive de educaţie pentru o dezvoltare armonioasă a copilului. Valorificarea educației nonformale și integrarea socială a copiilor defavorizaţi în societate prin intermediul jocului.

În perioada februarie-iulie 2014, copiii vor fi implicați în activități interactive (distracții tematice,  concursuri, jocuri distractive cu cadouri, pictură pe față, surprize dulci ș.a), deasemenea vor lucra în ateliere (hande-made, de producere a lumânărilor, săpunului) și roadele muncii lor se vor expona în holul Palatului de Cultură, apoi vor fi cadonate bătrânilor din azilele raionului Cahul. Se vor organiza ieșiri la natură, care prevăd o odihnă activă, însoțită de deprinderea unor experiențe de viață.

Prin proiect ne propunem să reintegrăm social copiii, aflați în situaţii de risc, a copiilor din familii social-vulnerabile, prevenind instituţionalizarea, abandonului parental şi şcolar prin atragerea copiilor în activități interactive interesante.”, a declarat Natalia Crasilnicov, președintele AO „ARTENA”.

“Interactivul prin folosirea liberă a jocului, promovează dezvoltarea autonomiei şi a educaţiei copilului, şi atunci cînd vorbim despre educaţie, o înţelegem aşa cum a văzut-o Socrate: „A educa nu înseamnă a umple un vas, ci a alimenta o flacără””, susține Andriana Ivanișin, coordonatorul proiectului.

Proiectul va începe cu un program de instruire a 15 voluntari, care vor fi implicați în procesul organizării și petrecerii activitaților, preconizate în cadrul proiectului. Va lucra atelierul “Meșter faur”, se vor organiza distracții tematice, de atenția copiilor beneficiari ai proiectului, se vor bucura bătrinii din azilurile raionului Cahul pentru care se va pregăti un program artistic cu înmânarea cadourilor, confecționate în orele de lucru  a atelierelor.

 Înființată ca o organizatie non-profit, în 2011, AO ARTENA  contribuie la dezvoltarea continuă a societății prin participare, informare, educare şi gestiunea programelor de dezvoltare social-economică.

Proiectul «Metode interactive de educatie- premisă a dezvoltării armonioase a copilului», va fi implementat cu susţinerea financiară a VISEGRAD International Fund, în cadrul proiectului “In the Core of Partnerships V4 transition experience transfer for enhancing EaP CSOs' sustainability  implementat  de Centrul CONTACT şi Institutul Independent pentru Drept şi Societate Civilă.

Contacte:

AO ARTENA

Or.Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.17 / 36

Republica Moldova, MD-3900

Tel: (373299) 27617, 25435

E-mail: artena@mail.ru

Persoana de contact: Natalia Crasilnicov, tel: 078361516