Un nou val de funcţionari care doresc să studieze limba română

Un nou val de funcţionari care doresc să studieze limba română

În ianuarie 2013 un nou val de cursanţi au început  studierea limbii române. Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova a lansat un nou an de studii în cadrul programului „Instruirea Lingvistică a Funcţionarilor Publici din Republica Moldova” finanţat de către Înaltul Comisar pentru Minorităţile Naţionale OSCE de la Haga şi Guvernul Finlandei. Acest program oferă posibilitatea funcţionarilor de a beneficia de cursuri gratuite de studiere a limbii române. Autorităţile locale şi-au manifestat interes faţă de acest program şi au solicitat extinderea numărului de beneficiari şi chiar a localităţilor.

Reamintim că beneficiarii acestor cursuri sunt persoanele ce deţin cetăţenia RM şi aparţin  categoriilor de funcţionari, medici, profesori, poliţişti sau specialişti din diferite domenii de activitate. Alolingvii din Taraclia, Comrat şi Bălţi continuă sa fie cei mai activi, deoarece cele mai multe solicitări au fost recepţionate anume din aceste localităţi. Cu toate acestea ANTEM şi-a extins programul şi în localităţi noi precum sunt Avdarma şi Copceac (UTAG).

Din ianuarie 2013 încă 210 funcţionari au început programul de instruire lingvistică la nivelul incipient (A1), alţi 300 prelungind cursurile la nivelul intermediar.

rem să reamintim că ANTEM pune la dispoziţia cursanţilor materialele didactice necesare care constau din manual, caiet, înregistrări audio şi video, program de instruire la calculator etc.

În ultimii ani se observă o creştere a numărului de solicitanţi, ceea ce demonstrează că programul de instruire este unul eficient, iar procesul de predare-învăţare, în rândul funcţionarilor, se desfăşoară în conformitate cu standardele europene, în special se ţine cont de recomandările menţionate în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi.

Pentru mai multe detalii cu privire la posibilităţile de studiere a limbii române, pe nivele, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail:  antem.moldova@gmail.com sau la tel.: 022 24 57 12.