GUVERNUL MOLDOVEI FACE UN PAS ISTORIC PENTRU A MUTA OAMENII CU DIZABILITĂŢI MINTALE DIN INSTITUŢII

REGULAMENTUL HG 351 VA REDIRECŢIONA RESURSELE FINANCIARE CĂTRE SERVICIILE COMUNITARE DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ

Fundaţiile pentru o Societate Deschisă salută astăzi un nou regulament, aprobat de Guvernul Republicii Moldova, care va reforma sistemul de îngrijire şi protecţie pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi. Regulamentul HG 351, aprobat pe 8 iunie de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, va redirecţiona resurse financiare de la instituţiile rezidenţiale de lungă şedere către serviciile sociale şi programele comunitare.

Salutînd acest pas crucial, Judith Klein, Director al Open Society Mental Health Initiative, a declarat: "Regulamentul HG 351 demonstrează angajamentul Guvernului Republicii Moldova de a promova dreptul persoanelor care în prezent sînt instituționalizate, să trăiască în comunitate ca cetăţeni egali, respectaţi, demni, cu acces la serviciile obişnuite şi cu posibilitatea de a face propriile alegeri cu privire la modul în care îşi trăiesc viaţa. Este cu adevărat lăudabil faptul că Guvernul Republicii Moldova a făcut un astfel de angajament ferm cu privire la dezinstituţionalizare, avînd în vedere contextul economic dificil. Alte ţări din regiune trebuie să înveţe din exemplul Republicii Moldova."

Aprobarea Regulamentului HG 351 nu ar fi fost posibilă fără acţiunile de advocacy întreprinse în decurs de mai mulţi ani de organizaţiilor societăţii civile în acest domeniu.

Sărăcia şi lipsa de sprijin în comunităţile locale sînt factorii principali care determina familiile să-şi abandoneze copiii sau să-i plaseze în instituţiile rezidenţiale de lungă şedere. Conform unui studiu efectuat de UNICEF în 2005, în fiecare zi un copil cu vîrsta de pînă la şapte ani este abandonat în Republica Moldova. Îngrijorător este faptul că nouă din aceşti zece copii care sînt abandonaţi în instituţiile medicale şi în instituţiile rezidenţiale nu sunt orfani, ci au părinţi în viaţă. Date comparative de la Ministerele Educaţiei şi Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, indică faptul că printre copiii cu dizabilităţi doar circa 10-12 la sută sînt asiguraţi cu toate serviciile în instituţii sau în comunitate, însă marea majoritate a copiilor nu beneficiază de nici un tip de serviciu. În acest context, pe parcursul ultimilor ani Guvernul Republicii Moldova a făcut încercări sistematice de a face trecerea de la instituţii rezidenţiale la asistenţa şi îngrijirea în comunitate, concentrîndu-se pe extinderea diferitelor servicii sociale şi de sprijin educaţional.

Regulamentul HG 351 va preveni plasarea în instituţii rezidenţiale a altor oameni şi va permite persoanelor care trăiesc în prezent în instituţii să fie transferate în comunităţi. O caracteristică remarcabilă a regulamentului este accentul pus pe oferirea îngrijirii şi a suportului în mod individualizat. Acesta va oferi sprijin financiar pentru diferite tipuri de aranjamente a locuinţelor (în funcţie de situaţie şi de persoană), inclusiv pentru reintegrarea în familie, asistenţa parentală profesionistă, plasamentul familial specializat şi casele comunitare. De asemenea, regulamentul va oferi servicii, precum asistenţii personali, echipele mobile, asistenţă socială pentru familie şi copii, precum şi servicii educaţionale de sprijin. Resursele financiare care au fost oficial investite în instituţiile rezidenţiale pentru întreţinerea şi menţinerea acestora vor fi redirecţionate către o gamă largă de servicii în comunitate. Finanţarea calculată pe cap de locuitor, în funcţie de nevoile individuale, va fi dirijat de administraţia publică locală în dependenţă de locul de trai al persoanei.

"Angajamentul Guvernului de a reforma serviciile pentru persoanele cu dizabilităţi şi de a oferi servicii comprehensive de îngrijire în comunitate pentru a înlocui instituţionalizarea este cu adevărat progresiv unic în această regiune", a spus Klein. "Va fi important pe viitor ca Guvernul Republicii Moldova să-şi menţină această prioritate strategică şi să direcţioneze resursele proprii disponibile, precum şi resursele oferite de donatori pentru a realiza această reformă crucială."

 

Contacte:

 

Raluca Bunea, Open Society Mental Health Initiative, Budapest

Mobil: +36 30 466 4048

Email: rbunea@osieurope.org

 

Natalia Răileanu, Keystone Human Services International Moldova Association, Chişinău

Mobil: +37 3 60 00 2898

Tel: +37 32 292 9198

Email: nraileanu@keystonehumanservices.org