Un nou ghid în promovarea educației incluziveKeystone Moldova anunță astăzi, 14 august, lansarea lucrării ”Educație Incluzivă. Ghid metodologic pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general”. Ghidul se adresează comunităţii educaţionale şi are menirea de a sprijini eforturile şcolilor din Republica Moldova în aspiraţiile lor de a deveni instituţii de învățămînt deschise pentru toţi copiii, prin urmare şi instituţii incluzive.

IMG 7161 smallScopul acestei publicații este de a disemina la nivel national modelul de școală incluzivă pilotat de Keystone Moldova în 22 de școli, precum și experiența acumulată de aceste instituții școlare. Metodologia pentru incluziunea educațională a copiilor cu CES a fost elaborată de Keystone Moldova și aprobată de Ministerul Educației prin Ordinul nr.738 din15 august 2011 ”Cu privire la pilotarea educației incluzive în instituțiile de învățămînt”.

Lucrarea este un îndemn la cunoaștere, la schimbare de atitudine, la acțiune și la un alt mod de a gîndi asupra misiunii pe care o are astăzi școala: de a fi o școală care asigură accesul la educație de calitate pentru toți copiii din comunitate, inclusiv pentru cei cu cerințe educaționale speciale.

În paginile ghidului veţi găsi şi răspunsuri, mai mult sau mai puţin exhaustive, la întrebări care vizează aplicarea metodologiei educaţiei incluzive în instituţia de învăţămînt. Veţi identifica, de asemenea, exemple de bune practici/activităţi în domeniul incluziunii şi situaţii de reflecţie profesională.

Publicația este aprobată și recomandată pentru a fi aplicată în școli de către Institutul de Științe ale Educației.

Lucrarea este elaborată în cadrul Proiectului ”Acces egal la educație”, din Programul ”Comunitate Incluzivă-Moldova”, implementat de către KHSIMA în parteneriat cu Ministerul Educației, Programul Educațional ”Pas cu Pas”, autoritățile publice locale și este finanțat de Open Society Foundations/Early Childhood Program și Open Society Foundations/Mental Health Initiatives. Durata proiectului este de 3 ani (2010 – 2013) și are ca scop sporirea accesului la educația de calitate a copiilor cu cerințe educaționale speciale din 15 localități-pilot. Acest model de incluziune a fost extins în alte 7 școli-pilot.

Ghidul poate fi accesat pe http://www.keystonemoldova.md/assets/documents/ro/publications/Guide%20inclusive%20education.pdf

Cristina Perebicovschi/