Centrul Raional de Tineret din Edineţ necesită o nouă abordare în politici de tineret



New_ImageÎn cadrul dezbaterii publice din 23 septembrie 2011 desfăşurată în raionul Edineţ cu autorităţile locale, specialistul de tineret, lucrători de tineret, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi beneficiari ai Centrului Raional de Tineret din Edineţ, a fost evidenţiată necesitatea existenţei unei abordări strategice pentru asigurarea implementării politicilor locale de tineret.

Liliana Samcov, expert local CNTM, care a evaluat Centrul Raional de Tineret Edineţ, a specificat faptul că tipologia activităţilor Centrului este limitată şi nu corespunde cerinţelor de realizare a politicilor de tineret la nivel local. Conform raportului de monitorizare, Centurl nu deţine un registru de evidenţă a beneficiarilor, iar activităţile desfăşurate sunt axate în mare parte de participarea în competiţii sportive, festivaluri, concerte, evenimente culturale naţionale şi interaţionale, precum şi oferă acces la sala de calculatoare.

Chiar dacă Centrul Raional de Tineret din Edineţ are planificat 50 beneficiari zilnici, beneficiind anual de 366,3 mii lei pentru aceştia, de serviciile centrului beneficiază în medie 25 persoane, adică doar jumătate decât este planificat. În anul 2011, 76,20 % din suma alocată au fost utilizaţi pentru salarii şi doar 10,5% pentru mărfuri şi servicii.

Participanţii la dezbatere au menţionat faptul că este necesară o instruire a reprezentanţilor Centrului, pentru a asigura o coordonare a activităţilor acestuia cu politicile locale de tineret, oferirea unui spaţiu mai mare pentru Centru, pentru a asigura diversificarea serviciilor prestate, precum şi o delegare clară a responsabilităţilor de către autorităţile locale în procesul de implicare a sectorului asociativ în derularea activităţilor de tineret.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Monitorizarea şi evaluarea bugetelor Autorităţilor Publice Locale pe domeniul tineret”, implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova în perioada  mai 2011 – mai 2012 şi este susţinut financiar de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi Balkan Trust for Democracy, un proiect al Fondului German Marshall al Statelor Unite ale Americii. Iniţiativa face parte din Planul de acţiuni de colaborare pentru anul 2011 între CNTM şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

Vă rugăm să contactaţi: Eduard Mihalaş, Coordonator de proiect, tel.: 233088, 069807692, eduard.mihalas@cntm.md