Distribuie prietenilor:


Fiind unul dintre râurile mari din țară, râul Ichel figurează în lista apelor de protecție a Centrului Național de Mediu. Pe lângă toate acțiunile realizate de stopare a factorilor poluanți, se acționează în direcția de informare permanentă a societății civile referitor la starea actuală a râului și la metodele de protecție care trebuie întreprinse.
Despre metode de monitorizare, analiză și rezolvare a problemelor acvatice existente, s-a discutat în cadrul ședinței Comitetului sub-bazinal al râului Ichel, care s-a organizat pe 12 noiembrie 2015 în orașul Cricova, mun. Chișinău. Astfel, sala de ședințe a primăriei orașului Cricova a devenit gazda acestei întruniri ecologice. Ședința a fost dirijată de către membrii Comitetului Sub-bazinal Ichel și reprezentanți ai  Regiei comunale Cricova- Inna Țîmbalîc, împreună cu reprezentanții CNM: Ina Coșeru- președintele organizației, Iuliana Cantaragiu- expert CNM, Mihai Mustea- manager programe și Andrei Isac- consultant Consiliul CNM.


Momentul inițial al aceste întruniri i s-a acordat Vicepreședintelui Comitetului sub-bazinal, dl Valentin Guțanu, care a informat publicul referitor la infrastructura orașului Cricova și la activitatea celor 175 de agenți economici care sunt amplasați în perimetrul orașului, punându-se accent în special pe  Combinatul de vinuri, care a devenit o sursă atractivă pentru turiști. 
Orașul Cricova dispune de o stație de epurare, care la moment nu face față cerințelor, cauza fiind absența treptei biologice de epurare a apelor uzate. Așa că, unica soluție este de a se construi o stație de preepurare a apelor uzate la Combinatul de Vinuri, precum prevede Legea privind protecția mediului înconjurător, nr. 1515/1993, art.32, care ar asigura tratarea apelor industriale în parametrii admisibili, stabiliți prin regulamentul deversărilor de la unitățile industriale.


Cu privire la situația ecologică de la stația de epurare, Nicolae Negru, directorul Regiei Comunale Cricova a fost cel care a menționat că stația funcționează cu o rentabilitate de 45-50%, iar tratarea se face la treapta mecanică cu diversările directe în râul Ichel. Stația acumulează apele uzate de la Combinatul de Vinuri prin sistemul centralizat de canalizare. De menționat că, întreprinderea nu dispune de o stație de preepurare a apelor uzate. Astfel, periodic stația primește ape cu un nivel înalt de poluanți, care ajung direct în râul Ichel, iar ulterior acesta se revarsa în Nistru.Unul dintre cunoscuții poluanți este drojdia diversată în urma fermentării vinului.


În urma aceste ședințe, membrii prezenți au decis că este necesară neapărat reconstrucția stației de la Cricova, pentru a reduce impactul adus mediului, prin diversările în râul Ichel, iar aceasta este posibilă prin obținerea granturilor din partea autorităților finanțatoare. La fel, de expediat informația Ministerului Mediului, Districtului de Bazin Nistru, Agenției Apele Moldovei și agenților economici care sunt potențiali poluatori ai apelor de suprafață. 

Acest eveniment se organizează în cadrul inițiativei ,, Iubește-ți râul'' , susținută financiar de fundația americană EcoCatalyst FoundationlogoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: