Anunț de selectare a ONG-urilor participante la atelierele de instruire în dezvoltarea planurilor de comunicare și advocacy pentru promovarea antreprenoriatului social la nivel localInformație generală

Proiectul ”Valorificarea potențialului OSC-urilor de a promova și dezvolta antreprenoriatul social în Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Suedia, în parteneriat cu Fundația Est-Europeană, Centrul Contact și Keystone Moldova.

Proiectul contribuie la crearea unui ecosistem favorabil dezvoltării antreprenoriatului social în Republica Moldova. Activitățile proiectului vor contribui la: (1) fortificarea capacităților organizațiilor societății civile în crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale; (2) suport metodologic autorităților publice în monitorizarea și evaluarea întreprinderilor sociale; (3) creșterea gradului de informare în rândul populației generale și a autorităților publice cu referire la antreprenoriat social;  (4) schimbarea comportamentelor populației generale și a autorităților publice în favoarea dezvoltării și promovării antreprenoriatului social.

Mai multe informații despre proiect sunt aici:

https://www.keystonemoldova.md/ro/projects/valorificarea-potentialului-osc-urilor-de-a-promova-si-dezvolta-antreprenoriatul-social-in-moldova/

Una dintre activitățile proiectului prevede consolidarea capacităților OSC-urilor locale interesate în dezvoltarea planurilor de comunicare și advocacy la nivel regional pentru promovarea anterprenoriatului social.

 

Scop și obiective

În acest context, vor fi organizate ateliere de instruire, de câte două zile fiecare, în următoarele regiuni: Centru, Nord, Sud, UTAG și regiunea Transnistreană.  În rezultat, participanții vor înțelege nevoile proiectului și vor ști cum să elaboreze planuri de advocacy privind promovarea antreprenoriatului social la nivel local.

După desfășurarea atelierelor, va fi lansat un concurs de granturi de către Fundația Est-Europeană din sursele Uniunii Europene, la care vor putea participa doar OSC-urile instruite. Ulterior, cinci propuneri de proiect vor fi sub-grantate, câte una în fiecare regiune.

Important!!! Granturile vor fi oferite pentru proiecte de comunicare / media, care vor avea ca scop implementarea campaniilor de advocacy și comunicare pentru schimbarea atitudinilor, comportamentelor și cunoștințelor oamenilor din regiune față de antreprenoriatul social.

Scopul atelierelor de instruire este de a capacita reprezentanții OSC-urilor locale să dezvolte planuri de comunicare și advocacy la nivel regional.

Obiectivele atelierelor de instruire sunt:

  • familiarizarea organizațiilor societății civile cu necesitățile proiectului, cu atitudinile, comportamentele și cunoștințele publicului larg în domeniul antreprenoriatului social și altor grupuri țintă;
  • prezentarea Strategiei de comunicare pentru schimbarea comportamentelor, atitudinilor și cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului social, în baza căreia vor fi realizate campanii regionale de comunicare (de către OSC-urile selectate ulterior);
  • instruirea OSC-urilor în domeniul elaborării și implementării campaniilor și planurilor de comunicare;
  • instruirea OSC-urilor în domeniul advocacy și elaborarea planurilor de advocacy.

Profilul participaților la ateliere

- membrii / angajații unei organizații a societății civile / organizații neguvernamentale – persoane juridice stabilite și înregistrate în Republica Moldova;

- organizații nonprofit care activează la nivel local (asociații obștești, fundații, organizații comunitare, instituții necomerciale).

Important!!! La programul de instruire pot participa câte 2 membri din fiecare OSC.

Persoanele interesate vor completa Formularul de aplicare la concurs.

Formularul va fi completat și expediat la adresa de email: limalcoci@khs.org, până pe data de 28 februarie 2023.

Pentru informații suplimentare, puteți telefona: 069 589 220, Lina Malcoci, Specialist comunicare.