Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Concurs de selectare a 30 de școli pentru participarea la programul de asistență privind implementarea cercului STEM&Criminalistică în clasele a VIII-a – XI-aConcurs de selectare a 30 de școli pentru participarea la programul de asistență 

privind implementarea cercului STEM&Criminalistică în clasele a VIII-a – XI-a

 

În cadrul „Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova”, implementat în baza Memorandumului de Cooperare dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International, se anunță runda a doua de selectare a 30 de școli pentru participare la programul de pilotare a cercurilor STEM&CRIMINALISTICA pe parcursul anului academic 2021-2022.

Conceptul Cercului STEM&CRIMINALISTICA destinat elevilor din clasele VIII-XI a fost dezvoltat și testat pe parcursul anului școlar 2020-2021 în 22 de școli pilot din șase regiuni. Pe parcursul anului școlar 2021-2022 se preconizează extinderea procesului de pilotare în 30 de școli noi.

Scopul acestui cerc este de a oferi un instrument educațional inovativ care ar facilita conexiunea practică dintre cursurile de chimie, biologie, IT, fizică și matematică (adică, subiecte STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics) și diferite domenii din sectorul de aplicare a legii.

Cercul STEM&CRIMINALISTICA a fost proiectat pentru 70 de ore academice (35 săptămâni câte 2 ore pe săptămână).

Pentru implementarea cercului vor fi puse la dispoziție următoarele:

  • Curriculum „STEM&CRIMINALISTICA

elaborat țintind o orientare către interdisciplinaritate și formarea unor competențe de specialitate și transversale necesare vieții cotidiene prin îmbinarea cunoștințelor, atitudinilor și valorilor dobândite în sala de curs cu situațiile reale în care acestea trebuie aplicate.

  • Manualul pentru orele de cerc

include subiecte teoretice cu exemple practice de cercetare criminalistică prin care elevii sunt încurajați să „exerseze/ exploreze” modul în care experții din diferite domenii de expertiză sunt implicați în diverse activități ce țin de investigarea infracțiunilor. Subiectele incluse în manual se bazează pe subiectele incluse în manualele de chimie, biologie, IT, fizică și matematică pentru clasele VII-X.

  • Boxa criminalistică improvizată

include un set de instrumente, materiale şi substanțe necesare desfășurării exercițiilor practice de investigații improvizate. Lista instrumentelor, materialelor și substanțelor pentru completarea boxei criminalistice a fost elaborată în comun de către reprezentanții Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, Universitatea de Stat din Tiraspol și PH International.

  • Instruirea cadrelor didactice

va fi desfășurată în cadrul unui Atelier de formare a cadrelor didactice implicate în predarea orelor de cerc „STEM&CRIMINALISTICA”, cu prezentarea documentelor curriculare (curriculum și manual) și activităților practice cu utilizarea instrumentelor din boxa criminalistică cu implicarea echipei de autori și experților din cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliției.

Suplimentar, pe parcursului anului 2021-2022 activitatea cercurilor va fi susținută prin suplinirea materialelor didactice cu materiale în format video, organizarea concursurilor dintre cercuri (”Tinerii Sherlock Holmes”), organizarea vizitelor la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare sau subdiviziunile regionale ale acestuia și alte activități.

CONDIȚIILE DE SELECȚIE A ȘCOLILOR  / PROFESORILOR:

  1. Acordul administrației instituției de învățământ de a include cercul „STEM&CRIMINALISTICA” în programul școlar de activități extrașcolare pentru anul de învățământ 2021-2022;
  1. Disponibilitatea și angajamentul cadrului didactic (profesor de chimie, biologie, IT, fizică sau matematică) de a desfășura cercul „STEM&CRIMINALISTICA”;
  1. Disponibilitatea și angajamentul cadrului didactic desemnat de a participa la programul de formare, planificat pentru perioada 27-28 iulie 2021.
  1. Disponibilitatea și angajamentul cadrului didactic de a participa la procesul de monitorizare și evaluare periodică. Gradul de implicare în activități de monitorizare și evaluare va fi convenit individual cu fiecare profesor ulterior.

Instituțiile interesate de implementarea cercului „STEM&CRIMINALISTICA” vor completa formularul care îl găsiți aici.

Data limită de aplicare la concurs: 5 iulie 2021

Formularul completat în format electronic va fi transmis la adresa de email: ph-moldova@ph-int.org, cu mențiunea „Concurs – Cercul „STEM&CRIMINALISTICA”

Evaluarea dosarelor va fi realizată de către Consiliul de Coordonare a Programului de Socializare Juridică în școlile din Republica Moldova compus din reprezentanți ai PH International Moldova, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Inspectoratului General al Poliției în termen de cel mult 7 zile de la data limită de prezentare a dosarelor.

Notă: Doar instituțiile selectate vor fi contactate.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069566966 sau la adresa de e-mail: ph-moldova@ph-int.org

Author: Maria Stratan

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan