Selectare a unei organizații din societatea civilă din Zona de Securitate pentru implementarea activităților proiectului de grant „OSC reziliente + Bugetare Responsabilă = Implementare accelerată a Acordului de Asociere”Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), AO Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Fundația „Friedrich Ebert” anunță concurs de selectare a unei organizații din societatea civilă din Zona de Securitate pentru implementarea activităților proiectului de grant „OSC reziliente + Bugetare Responsabilă = Implementare accelerată a Acordului de Asociere”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația „Friedrich Ebert”.

Obiectivul general al proiectului este să crească și să consolideze capacitățile organizațiilor societății civile pentru a susține implementarea condiționalităților aferente procesului de aderare a Republicii Moldova în UE și agendei Acordului de Asociere, la nivel național și local.

Obiectivul general al prezentei sarcini

Scopul concursului este de a selecta, în baza unui proces competitiv, o organizație a societății civile din Zona de Securitate, care va implementa activitățile proiectului. Organizația selectată va beneficia de un sprijin financiar sub formă de grant în valoare de până la 20 000 EUR, alocat pe toată durata proiectului. Finanțarea va fi destinată pentru acoperirea costurilor salariale, costurilor administrative relevante și celor aferente tranzacțiilor bancare.

Vă rugăm să accesați pagina concursului pentru mai multe detalii: https://bit.ly/Concurs_OSC

 

Introduceti