Apel de propuneri - Granturi pentru alegeri libere și corecte în Republica MoldovaProElect - Promovarea responsabilității în procesele electorale din Parteneriatul estic prin creșterea participării și capacității actorilor civici

 

CONTEXT ȘI OBIECTIV

„ProElect - Promovarea responsabilității în procesele electorale din Parteneriatul estic prin creșterea participării și capacității actorilor civici” este un proiect regional derulat de Transatlantic Foundation în parteneriat cu IREX Europe (operând ca Equal Rights and Independent Media - ERIM) și finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să se asigure că actorii societății civile din vecinătatea estică sunt implicați, capabili și instruiți în monitorizarea alegerilor și promovarea mecanismelor democratice de răspundere.width=2width=0

Scopul apelului este de a spori capacitatea organizatorică a actorilor civici, cum ar fi actorii media independenți și organizațiile societății civile din Republica Moldova pentru a promova alegeri libere și corecte.

 

2. GRANTURI DISPONIBILE

Apelul este deschis actorilor mass-media independenți și organizațiilor societății civile active în domeniul angajamentului civic, al sprijinului la nivel comunitar și al educației civice, care lucrează pentru a promova alegeri libere și credibile, pentru a promova participarea politică și a lupta împotriva discursului dăunător instigator la ură și a dezinformarii în următorul ciclurile electorale din Republica Moldova.

Sunt disponibile următoarele loturi de grant:

 

LOT 1. Granturi pentru sensibilizarea publicului local și implicarea comunității

LOT 2. Granturi pentru conștientizarea publicului local cu privire la campaniile de dezinformare

LOT 3. Proiecte locale de colaborare pentru activități de monitorizare și observare electorală

Dimensiunea maximă a grantului

până la 10.000 EUR

până la 30.000 EUR

până la 8.000 EUR

Numărul de granturi

1-2

1-2

3-6

Durata proiectului

6 luni

6-9 luni

6 luni

Data estimativă de lansare

1 august 2024

1 august 2024

1 august 2024

Data estimativă de închidere

1 februarie 2025

1 mai 2025

1 februarie 2025

 

LOT 1. Granturi pentru sensibilizarea publicului local și implicarea comunității pentru a sprijini activitățile care vizează cetățeni, inclusiv (dar fără a se limita la):

 • Campanii de conștientizare a publicului la nivel local, pentru a educa cetățenii cu privire la importanța observării electorale și la modul în care aceasta contribuie la consolidarea democrației;
 • Educarea tinerilor și a grupurilor marginalizate cu privire la importanța votului, a modului de participare la alegeri și cum acestea promovează o cultură a angajamentului civic;Dezvoltarea implicării la nivel local.

Criterii de selecție:

 • Experiență anterioară în implementarea proiectelor de angajament civic;
 • Implicare puternică la nivel de comunitate;
 • Experiență de lucru cu diferite grupuri țintă, cum ar fi alegătorii tineri și vârstnici, autorități publice, grupuri vulnerabile etc.
 • Activitățile proiectului contribuie la alegeri corecte și libere;
 • Proiectul acoperă subiecte care sunt relevante pentru comunitatea locală și grupurile țintă;
 • Coerența propunerii narative și planificarea eficientă a bugetului;

 

LOT 2. Granturi pentru conștientizarea publicului local cu privire la campaniile de dezinformare pentru a sprijini activități care vizează cetățenii, actorii electorali și părțile interesate, inclusiv (dar fără a se limita la):

 • Analiza și contracararea campaniile de dezinformare;
 • Asigurarea monitorizării finanțării campaniei, noilor tehnologii electorale, monitorizarea abuzului de resurse de stat în scopuri electorale, cadrul electoral;
 • Identificarea nevoilor de reformă electorală în sprijinul alegerilor libere și corecte;
 • Promovarea gradului de conștientizare aprivind implicarea OSC-urilor și a mass-media în activități de observare a alegerilor;

Criterii de selecție:

 • Experiență în analiza si combaterea campaniilor de dezinformare;
 • Experiență în proiectarea și executarea campaniilor de conștientizare a publicului cu privire la probleme critice precum dezinformarea, integritatea electorală și rolul OSC-urilor și al mass-media în alegeri;
 • Capacitatea de a se implica în mod eficient și de a utiliza diverse platforme media pentru a amplifica mesajele campaniei și a educa publicul, cu accent pe grupurile țintă vulnerabile la dezinformare;
 • Capacitatea de a se angaja eficient cu o gamă variată de părți interesate, inclusiv oficiali guvernamentali, organisme electorale și organizații internaționale, pentru a sprijini inițiativele de reformă a politicilor;
 • Activitățile proiectului contribuie la alegeri corecte și libere;
 • Coerența propunerii narative și planificarea eficientă a bugetului;

 

LOT 3. Proiecte locale de colaborare pentru activități de monitorizare și observare electorală pentru a sprijini activități care includ (dar fără a se limita la):

 • Crearea unei comunități de practică care sporește eficiența și eficacitatea monitorizării și observării electorale;
 • Permite transferul de expertiză între platforme sau rețele civice mai mari și organizații locale;
 • Creșterea capacității de inițiere, organizare și coordonare a activităților de monitorizare electorală;

Criterii de selecție:

 • Consorțiul demonstrează experiență și capacitate în desfășurarea activităților de monitorizare și observare electorală (proiecte anterioare, rapoarte, personal calificat și experimentat sau consultanți cu abilități relevante în procesele electorale, colectarea datelor și analiză);
 • Consorțiul demonstrează un istoric de lucru cu organizații locale de bază, lideri comunitari, grupuri vulnerabile, autorități publice și alte părți interesate locale;
 • Activitățile proiectului contribuie la alegeri corecte și libere;
 • Coerența propunerii narative și planificarea eficientă a bugetului;

 

Următoarele sunt excluse din considerarea finanțării din toate loturile:

 • Evenimente/programe/conferințe internaționale;
 • Echipament, cu excepția cazului în care este furnizată o justificare solidă.

 

3. GRUPURI ȚINTĂ ȘI BENEFICIARI

Apelul este deschis actorilor mass-media independenți și organizațiilor societății civile active în domeniul implicării civice, a organizării comunitare și a educației civice care pot implementa acțiuni dedicate promovării alegerilor libere și credibile, promovării participării politice și combaterii discursurilor dăunătoare instigatoare la ură și a dezinformarii în cadrul viitorul ciclu electoral pentru Republica Moldova.

Se va acorda preferință organizațiilor din afara Chișinăului din cauza diferențelor economice și sociale dintre capitală și restul țării. De asemenea, vom sprijini o varietate de organizații care lucrează pe teme transversale, cum ar fi drepturile LGBTQ, drepturile femeilor, protecția mediului, etc.

Se va acorda prioritate aplicațiilor din partea organizațiilor care nu au primit deja sprijinul nostru în cadrul altor proiecte. Aplicațiile din partea organizațiilor politice sau religioase nu vor fi luate în considerare.

 

4. ELIGIBILITATE ȘI CRITERII DE SELECȚIE MINIME

 • Este un OSC sau mass-media independentă;
 • Solicitanții trebuie să fie înregistrați sau organizați legal în conformitate cu legislația Republicii Moldova; cetățenii, tinerii sau alte forme de grupuri informale care doresc să crească ca organizație independentă sunt eligibili să aplice printr-o organizație înființată cu care au avut un istoric relevant de cooperare;
 • Solicitanții trebuie să fi fost activi de minim 2 ani;
 • Solicitanții trebuie să aibă cel puțin 2 angajați cu normă întreagă;
 • Statutul și misiunea actuală ale solicitantului sunt în conformitate cu principiile democratice și ale drepturilor omului;
 • Proiectul se încadrează în limitele bugetare și de durată;

 

5. PROCESUL DE APLICARE

Formularele de aplicare pot fi descărcat de la următorul link  sau pot fi solicitate la adresa de e-mail: proelect.eap@proton.me . Formularele de aplicare pot fi depuse în limba română sau engleză la adresa de e-mail: proelect.eap@proton.me  

Vă rugăm să precizați în subiectul „ProElect – Alegeri libere și corecte în Moldova”. Cererile trebuie depuse în word. Propunerile trebuie trimise online până la ora locală 18:00, 1 iulie 2024.

 

Toate întrebările referitoare la acest apel vor fi adresate la proelect.eap@proton.me . Întrebările, comentariile și cererile de clarificări nu vor fi acceptate după 14 iunie 2024. ERIM nu este obligat să ofere clarificări întrebărilor primite după această dată. Răspunsurile vor fi date cu cel mult 5 zile înainte de data limită de depunere a cererilor.