Apel de Propuneri în cadrul Programului de Suport de tip VoucherREGULI DE PARTICIPARE

 1. Informații generale și context

Programul de Suport de tip Voucher are ca scop principal ameliorarea calității vieții femeilor prin facilitarea accesului la resursele financiare necesare pentru dezvoltarea start-upurilor și activităților generatoare de venit. Ne concentrăm în special pe femeile strămutate forțat din Ucraina și femeile din comunitățile locale, recunoscând contribuția esențială pe care o aduc la redresarea socio-economică a Republicii Moldova.

Înțelegem că independența financiară este crucială pentru femei și că aceasta le poate oferi un mijloc de subzistență și o voce puternică în comunitate. Prin urmare, ne propunem să le încurajăm să-și descopere și să-și valorifice potențialul, să-și asume controlul asupra propriei vieți și să devină lidere în procesele de consolidare a păcii, Programul de suport va oferi oportunități egale de dezvoltare profesională, acces la resurse și sprijin pentru îmbunătățirea abilităților de conducere și gestionare.

  II.   Scopul programului

Având în vedere, pe de o parte, nivelul scăzut de implicare a femeilor în poziții de conducere și în domeniul antreprenoriatului și, pe de altă parte, importanța semnificativă a rezilienței economice a femeilor ca o cale eficientă și durabilă de emancipare, ne propunem să oferim sprijin femeilor localnice și refugiate pentru a reduce dezechilibrele de gen pe piața forței de muncă prin:

Astfel, 34 de femei refugiate și localnice vor obține suport financiar sub forma de Vouchere pentru procurare de servicii și/sau imobilizări corporale și necorporale, pentru inițierea sau dezvoltarea afacerilor în valoare de:

 • 3 vouchere a câte maxim 1000 USD*;
 • 31 vouchere a câte maxim 500 USD.

* Achitarea va fi efectuată în MDL.

III. Perioada de desfășurare:

Perioada de desfășurare a Programului este:

Activitatea Perioada
Lansarea Apelului 28 Februarie 2024
Depunerea aplicațiilor de către participante 28 Februarie - 6 Martie 2024
Evaluarea aplicațiilor 7 – 11 Martie 2024
Informarea solicitantelor cu privire la rezultatele evaluării și anunțarea câștigătoarelor 11 -  12  Martie 2024
Oferirea suportului financiar nerambursabil și absorbția acestuia de către beneficiare 12 – 27 Martie 2024

IV. Procedura de aplicare și documentele necesare:

Dosarul de aplicare va conține:

O solicitantă nu va depune mai mult de o cerere în cadrul prezentului Apel și va beneficia doar de un singur Voucher.

Termenul limită de depunere a aplicației online este 6 martie 2024, ora 23:59 (ora Chișinău). În caz de necesitate, vă rugăm să apelați la numărul de telefon 076767670 (AFAM).

V. Condiții de finanțare și modalitatea de plată:

În funcție de necesitățile afacerii, solicitantele câștigătoare vor beneficia de 3 vouchere a câte maxim 1000 USD fiecare,  31 vouchere a câte maxim 500  USD fiecare, pentru achiziționarea de servicii și/sau imobilizări corporale și necorporale pentru suport în lansarea sau dezvoltarea afacerii.

Sprijinul financiar va fi acordat integral sau în tranșe, după caz, și în conformitate cu Contractul de finanțare nerambursabilă:

VI. Perioada de implementare:

Perioada de oferire a suportului financiar nerambursabil și absorbția acestuia de către beneficiare  este 12 - 27 Martie 2024.

VII. Criterii de eligibilitate:

Apelul de propuneri este deschis pentru femeile localnice sau refugiate care au participat la activitățile proiectului ”Abilitarea femeilor afectate de crize pentru o societate mai stabilă și prosperă”, în special la instruirile în domeniul antreprenorial.

Vor fi acceptate doar aplicațiile care corespund următoarelor criterii:

 • persoană fizică localnică sau refugiată care deține un statut în Republica Moldova;
 • aplicanta a participat la activitățile proiectului ”Abilitarea femeilor afectate de crize pentru o societate mai stabilă și prosperă”, în special la instruirile în domeniul antreprenorial.

VIII. Costuri eligibile și neeligibile:

În cadrul programului pot fi achiziționate atât servicii cât și imobilizări corporale și necorporale:

 • Echipament pentru producere (pentru seră, producție, agricultură, și alte bunuri);
 • Material săditor;
 • Instrumente de lucru (floristică, foto studiou, salon de frumusețe, atelier de croitorie, și alte bunuri);
 • Achizițiobnarea de animale și păsări domestice;
 • Elaborarea strategiilor de comunicare PR și marketing;
 • Dezvoltarea unei pagini de destinație (web page);
 • Cursuri de formare și profesionalizare;
 • Alte servicii sau imobilizări cu impact direct asupra dezvoltării afacerii.

Următoarele costuri nu sunt eligibile:

 • Datorii și taxe (inclusiv impozite achitate la stat), amenzi și penalități aplicate beneficiarei;
 • TVA – Taxa pe valoarea adăugată;
 • Dobânzi sau plată pentru credite;
 • Costuri pentru servicii sau activități care au fost acoperite anterior din alte surse;
 • Achiziții de teren;
 • Cheltuieli pentru ceremonii, petreceri, celebrări, dar și pentru a procura băuturi alcoolice, articole din tutun, armament, produse de lux, alte mărfuri interzise în baza regulamentelor ONU, inclusiv cele ce țin de organizarea jocurilor de noroc.
 • Lucrări de reparație sau întreținere clădiri;
 • Chirie săli

Depunerea dosarelor:

Aplicațiile vor fi depuse la adresa de e-mail: afammoldova@gmail.com cu titlul „ EmpowerHer Grant Support”.

IX. Procedura de evaluare:

Pentru a asigura o selecție corectă și transparentă, procesul de evaluare urmează pașii următori:

 1. Evaluarea eligibilității

Solicitantele trebuie să întrunească principiile de bază în conformitate cu criteriile de eligibilitate ale programului conform VII. Criterii de eligibilitate din prezenta metodologie. Aplicațiile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru evaluarea formală.

 • Evaluarea de conținut:

Evaluarea de conținut a aplicațiilor va fi făcută cu considerarea următoarelor aspecte:

 • Relevanţa: legătura între obiectivele stabilite şi problemele identificate care urmează să fie soluţionate.
 • Eficienţa:legătura între ieşiri, rezultate şi impact şi intrările utilizate pentru a le obţine. Estimează cât de bine au fost folosite resursele disponibile pentru a transforma activităţile propuse în rezultate. Evaluarea eficienţei se bazează pe  perspective în cazul evaluării ex-ante şi performanţa reală în cazul evaluării intermediare şi evaluării finale.
 • Impactul: efectele pozitive şi negative, primare şi secundare pe termen lung, produse de către proiect în mod direct sau indirect, intenţionat sau neintenţionat.
 • Sustenabilitatea:continuitatea proiectului după încetarea finanţării din sursa dată. Ea estimează capacitatea efectelor proiectului de a se manifesta pe termen mediu şi lung.
Criteriu Punctaj
Originaliatea și sustenabilitate ideii de afaceri (de ex. atragerea talentelor și parteneriatelor cu alte companii, măsura în care afacerea soluționează o problemă existentă, existența unui plan/unei idei clare de dezvoltare pe termen lung) 25 puncte
Impactul proiectului asupra dezvoltării ulterioare a calitătii vietii peresoanei (de ex. creșterea rezultatelor financiare/a indicatorilor de eficiență) 25 puncte
Estimări financiare concrete și clare cu privire la dezvoltarea afacerii/activitatii generatoare de venit 20 puncte
Responsabilitatea socială și grija față de mediu  (de ex. reducerea sau sortarea /reciclarea deșeurilor precum ambalaje, utilizarea resurselor sustenabile precum energia regenerabilă în procesul de producție, angajarea persoanelor din grupurile sub-reprezentate) 15 puncte
Dosarul depus este complet conform cerințelor înaintate 15 puncte

X. Aprobarea finanțării:

Evaluarea aplicațiilor va fi făcută de o Comisie de selecție compusă din reprezentanții A.O Consiliul Național al Tineretului, Asociația Femeilor în Afaceri din Moldova. Aplicantele vor fi informate prin email cu privire la decizia finală (acceptare/ respingere). Procesul de evaluare, selecție și aprobarea cererilor depuse se va face în baza clauzelor de imparțialitate și