Concurs de granturi prelungit: Se acceptă proiecte până la 10 000 de Eurocofin ro

Asociația Publică Centrul European “Pro-Europa” din Comrat împreună cu Asociația Publică Institutul de Dezvoltare Economică Regională “REDI” lansează în Regiunea de Dezvoltare Sud al Doilea Concurs pentru Programul de Granturi Locale în cadrul proiectului „Sprijinirea implicării societății civile în procesele de construire a infrastructurii anticorupție în Regiunea Sud a Republicii Moldova”.

Acest proiect este partea a proiectului național „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, care este cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Proiectul „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova” are ca scop sprijinirea societății civile, inclusiv a organizațiilor locale, precum și încurajarea cooperării dintre stat și cetățeni în prevenirea și lupta împotriva corupției.

Budget:

Suma totală disponibilă pentru acest Concurs de granturi este de 48 963 EUR.

Vor fi acceptate propuneri de proiecte în valoare de până la 10 000 EUR, perioada de implementare a acestor proiecte este de până la 6 luni.

 • Posibile subiecte ale Programului de granturi:
 1. Creșterea activității și participării cetățenilor în prevenirea corupției în domeniul sănătății, agricultură/securitatea alimentară;
 2. Informarea cetățenilor despre pericolele corupției și metodele de prevenire a acesteia (ex. publicarea de broșuri, broșuri, crearea de podcasturi, campanii pe rețelele sociale, colaborarea cu reprezentanții sectoarelor sănătății și agricultură/securitatea alimentară);
 3. Promovarea participării cetățenilor în consiliile locale de transparență pentru a crește participarea la procesele locale de luare a deciziilor;
 4. Campanii de promovare a integrității funcționarilor publici și a angajaților din sectoarele vizate (de exemplu, sesiuni de informare, inclusiv în cadrul Autoritățile publice locale, pentru a dezvolta intoleranța față de fenomenul corupției și un spirit activ în contracararea actelor de corupție);
 5. Aplicarea metodelor de educație/formare a tinerilor pentru prevenirea corupției în sectoarele sănătății și agriculturii și siguranța alimentară;
 6. Participarea societății civile la promovarea bunei guvernări la nivel local (de exemplu, participarea la elaborarea bugetelor locale, monitorizarea bugetelor locale etc.);
 7. Organizarea de campanii de informare, mese rotunde și evenimente educaționale privind prevenirea și combaterea corupției cu implicarea reprezentanților instituțiilor din sectoarele cu risc sporit de corupție: sănătate, agricultură/siguranță alimentară;
 8. Consolidarea și dezvoltarea capacității organizaționale a OSC-urilor locale în domeniul mecanismelor anticorupție, prevenirii și combaterii corupției;
 9. Informarea cetățenilor cu privire la instrumentele și mecanismele de depunere a plângerilor cu privire la fapte de corupție.

Toate activitățile din cadrul proiectului trebuie să se desfășoare în una sau mai multe localități din Regiunile de Dezvoltare Sud (raioanele Cimișlia, Taraclia, Basarabeasca, Cahul, Leova, Ștefan-Vodă, Cantemir, Căușeni) și UTA Găgăuzia (raioanele Comrat, Ceadir-Lunga și Vulcănești).

Toate proiectele trebuie să fie elaborate cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, bunei guvernări, nediscriminării, egalității de gen și incluziunii sociale.

Propunerile de proiecte ar trebui să consolideze măsurile de prevenire eficientă a corupție în sectoarele cu risc sporit:

 • Sănătate;
 • Agricultura/siguranţa alimentară;

Colaborarea cu organizații/asociații care reprezintă aceste sectoare se consideră un avantaj major.

Urmați linkul pentru a vă familiariza cu Ghidul solicitantului în cadrul proiectului:

https://docs.google.com/document/d/18THt5RZQqkNY4Y9Wh8ofFEwO3JBt9K0q/edit?usp=sharing&ouid=103661051847296479665&rtpof=true&sd=true

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este – 5 martie 2023, ora 24:00. Dosarele primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Întrebările despre acest concurs pot fi trimise la (s.caledji@proeuropa.md, Centrul European „Pro-Europa” din Comrat), având ca subiect „Întrebare despre Program de Granturi Locale”, până pe 3 martie 2023.

Vă recomandăm să vizitați din când în când site-ul și paginile proiectului în rețelele de socializare - proeuropa.md. Toate informațiile despre finalizarea procedurii de depunere a dosarelor vor fi publicate și actualizate periodic.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Sud partenerii al proiectului sunt „Pro-Europa” împreună cu „REDI”, care implementează proiectul „Sprijinirea implicării societății civile în procesele de construire a infrastructurii anticorupție în Regiunea Sud a Republicii Moldova”.

logo rom we