Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilorTerre des hommes Moldova, în cadrul Proiectului „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, lansează prezentul Apel de propuneri de proiecte, pentru susținerea organizațiilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și împuternicirea fetelor și femeilor. 

 

Context 

Proiectul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni” este implementat de Terre des hommes Moldova și finanțat în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). 

Proiectul are drept scop de a susține societatea civilă locală din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen și a abilitării femeilor, prin consolidarea capacităților și cunoștințelor și finanțarea inițiativelor inovatoare locale a cel puțin opt organizații locale ale societății civile care fortifică drepturile femeilor și abilitarea acestora. 

În acest sens, Terre des hommes Moldova lansează prezentul Apel de propuneri de proiecte ce vizează sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor. 

În cadrul acestui Apel de propuneri de proiecte, vor fi susține proiectele, care vin să contribuie într-un format inovativ la: 

 • Asigurarea egalității de gen; 
 • Promovarea normelor sociale pozitive; 
 • Diminuarea stereotipurilor de gen;  
 • Prevenirea violenței în bază de gen; 
 • Abordarea implicării bărbaților în prevenirea violenței în bază de gen; 
 • Împuternicirea fetelor și femeilor. 

Bugetul total al Apelului de propuneri de proiecte este de 922 800 MDL 

În cadrul acestui Apel vor fi selectate cel puțin opt (8) propuneri de proiecte pentru parteneriat. Asistența financiară oferita pentru implementarea inițiativelor va varia între minim 50 000 MDL  și maxim 170 000 MDL  pentru o perioadă de implementare între 6 luni și 8 luni. 

Cine poate aplica?  

Solicitantul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, non-profit (ONG), înființată legal, cu personalitate juridică, având sediul în raioanele Cahul și Ungheni.  

Propunerile de proiecte selectate în cadrul prezentului Apel vor trebui să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate

 • Proiectul se încadrează în domeniile eligibile ale Apelului; 
 • Activitățile propuse se implementează în comunitățile din raioanele Cahul și Ungheni și beneficiarii sunt populația acestor raioane; 
 • Perioada de implementare a proiectului nu depășește 8 luni; 
 • Suma de finanțare solicitată se încadrează orientativ între 50 000 MDL  și  170 000 MDL; 
 • Solicitantul demonstrează că are  capacitate instituțională necesară pentru a pune în aplicare proiectul înaintat;  
 • Activitățile din proiect trebuie să aibă un caracter apolitic, non-religios și non-comercial. 

Persoanele și organizațiile interesate sunt invitate să se înregistreze pentru sesiunea de informare, care va avea loc la data de 8 februarie 2022, expediind un e-mail la adresa veronica.pelivan@tdh.ch până la data de 6 februarie 2022. E-mailul de înregistrare trebuie să conțină: numele, funcția, comunitatea și date de contact (telefon mobil și adresa de e-mail) ale participantului. 

Aplicațiile vor fi transmise în format electronic cu specificarea „Apel de propuneri de proiecte  Tdh/EVA”, la adresă de email: veronica.pelivan@tdh.ch și vor fi întocmite în concordanță cu cerințele „Ghidului solicitantului”, care poate fi accesat AICI.

Termenul-limită de depunere a dosarelor privind solicitarea finanțării este data de 16.02.2022. Un mesaj de recepție datat, pentru dosarele privind solicitarea finanțării transmise prin e-mail și depuse personal, va fi furnizat fiecărui aplicant. 

Aplicațiile transmise după termenul limită de depunere nu vor fi acceptate spre evaluare. Doar instituțiile/organizațiile selectate vor fi contactate.  

  

Articol adaugat de: Veronica Pelivan