CJI lansează al cincilea concurs de granturi pentru realizarea a două campanii împotriva dezinformării în media în valoare de 5000$ fiecareCentrul pentru Jurnalism Independent (CJI), în parteneriat cu Internews în Moldova, lansează al cincilea concurs de granturi în cadrul programului „Presa în sprijinul democraţiei, incluziunii şi responsabilităţii în Moldova” (MEDIA-M) pentru realizarea campaniilor împotriva dezinformării şi propagandei în media.

Instituţiile media şi ONG-urile vor realiza şi promova materiale de presă care să dezvăluie dezinformarea şi să explice cum are loc fenomenul propagandei. Conţinuturile au scopul de a diminua impactul propagandei şi a informaţiilor manipulative difuzate de mass-media şi a contribui la dezvoltarea gândirii critice a cetăţenilor Republicii Moldova,

Iniţiativele eligibile pot fi:

 • materiale jurnalistice care prezintă şi/sau analizează subiecte deliberat false sau înşelătoare răspândite din surse străine;
 • materiale video scurte ce arată exemple specifice de manipulare a informaţiei şi propagandă, ajutând consumatorii de media să înţeleagă unde şi cum au fost folosite tehnicile de dezinformare/manipulare, dar şi motivaţiile din spatele lor;
 • ghiduri practice sub forma unor spoturi video/audio/animaţie din care utilizatorii să înveţe cum să detecteze tehnicile de manipulare şi propagandă;
 • alte formate inovative.

Suma şi numărul granturilor acordate

CJI va acorda două granturi, în valoare de 5000$ fiecare, pentru a susţine producţia şi promovarea conţinutului inovativ care vizează dezvăluirea dezinformării şi expunerea propagandei printr-o competiţie deschisă pentru mass-media şi ONG-uri. CJI va angaja un mentor care va oferi suport beneficiarilor de fonduri pentru producerea şi distribuirea materialelor elaborate.

Durata şi calendarul proiectului

Activitățile desfășurate în cadrul campaniei urmează a fi implementate în intervalul 15 ianuarie – 15 iulie 2022. La finalul proiectului, produsele realizate trebuie să fie disponibile publicului. Beneficiarii deţin drepturile de autor asupra publicaţiilor şi a altor materiale de autor produse în cadrul programului, însă CJI, Internews, UK şi USAID îşi rezervă dreptul gratuit, ne-exclusiv şi irevocabil de a le utiliza, reproduce, distribui, afişa sau reprezenta public în orice manieră şi pentru orice scop, inclusiv delegând în acest sens terţe părţi.

Criterii de eligibilitate

Programul de granturi este deschis tuturor instituţiilor media şi ONG-urilor care îndeplinesc următoarele criterii:

 • Să respecte standarde etice şi profesionale, să aibă o reputaţie bună şi o politică editorială independentă (în cazul instituţiilor media);
 • Să facă dovada unei experienţe reuşite de cooperare cu organizaţiile neguvernamentale şi / sau cu activiştii societăţii civile (în cazul în care aceasta există);
 • Să poată face faţă tuturor cerinţelor şi termenelor de raportare;
 • Sunt eligibile proiectele cu conţinut mediatic în limbile română şi rusă.

Criterii de selecţie:

Dosarele vor fi evaluate de un comitet comun CJI – Internews în Moldova, în baza unui şir de criterii. Fiecare dosar va fi apreciat cu o notă, scorul maxim posibil fiind de 100 de puncte, în care oferta tehnică va constitui 80% din scorul final şi oferta financiară va reprezenta 20% din scorul final.

Criteriile de evaluare a ofertei tehnice:

 • Plan de implementare scris într-un mod logic şi convingător;
 • Ofertă practică şi cu termene bine stabilite pentru fiecare parte;
 • Public-ţintă potrivit, planuri de promovare şi viabilitate;
 • Iniţiative de includere în proiect a publicului din diferite regiuni ale ţării, grupurilor de minorităţi etnice/lingvistice şi capitala, care corespund criteriilor profesionale stricte şi au potenţialul de a servi în calitate de surse de informare importante pentru populaţia din mediul rural, pentru vorbitorii de limbă rusă şi pentru tineret.

Criteriile de evaluare a ofertei financiare:

Alocarea bugetară rezonabilă şi clară, cu utilizarea optimă a resurselor disponibile.

Cerinţe pentru depunerea dosarelor

Dosarele trebuie să includă următoarele informaţii:

Condiţiile pentru depunerea dosarelor:

Dosarele urmează a fi expediate prin poşta electronică pe numele Marianei Tabuncic, manageră de program în cadrul CJI, comunicare@ijc.md şi copiile pe numele Anastasiei Nani, directoare adjunctă a CJI, anani@ijc.md. Recepţionarea dosarelor se va confirma în decurs de două zile lucrătoare. Solicitanţii ale căror propuneri vor fi acceptate vor fi anunţaţi în termen de opt zile lucrătoare de la data-limită pentru depunerea dosarelor. Formularele standard pentru buget şi propunere de proiect sunt disponibile în link-urile de mai sus sau pot fi obţinute prin poşta electronică la cerere.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 15 decembrie 2021. Persoana de contact: Mariana Tabuncic, manageră de program. Telefon: 022 213 652.

În procesul de selecţie, CJI nu discriminează direct sau indirect candidaţii. Se va ţine cont doar de competenţele profesionale ale acestora. CJI oferă şanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv şi cu asigurarea deplinei confidenţialităţi.

„Presa în sprijinul democraţiei, incluziunii şi responsabilităţii în Moldova” (MEDIA-M), lansat de Internews în 2017 cu sprijinul financiar al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi UK, este un program de cinci ani, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente şi profesioniste, şi crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice şi economice.