People in Need Moldova lansează cererea de propuneri — runda a 2-a / Programul de sprijin pentru OSC-uri pe timp de pandemie

Distribuie prietenilor:Titlul proiectului: Parteneriatul Estic - Programul de solidaritate împotriva COVID-19

 

Informații generale

Despre Implementator

Proiectul va fi implementat de un consorțiu din trei organizații cu o experiență bogată, People in Need (PIN), Netherlands Helsinki Committee (NHC) și AFEW International (AFEW).

PIN, partenerul principal al acestui proiect, este o organizație non-guvernamentală Cehă care oferă ajutor umanitar și asistență pentru dezvoltare, în timp ce lucrează pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 20 de ani. People in Need activează în Moldova din anul 2003, implementând proiecte în domeniul dezvoltării economice, societății civile și dezvoltării tinerilor, și a educației. Adițional, organizația este implicată activ în procesul de dezinstituționalizare și dezvoltarea strategiilor locale de incluziune socială.

NHC și AFEW sunt ambele specializate în activități de îmbunătățire a protecției drepturilor omului pentru persoanele responsabile din instituțiile închise și populațiile-cheie expuse riscului de sănătate, cum ar fi HIV, TB și hepatita virală.

Despre proiect

Ca parte a Programului de solidaritate al Uniunii Europene (UE) împotriva COVID-19 pentru Parteneriatul Estic, PIN, NHC și AFEW și-au unit forțele pentru a propune un set de intervenții în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina pentru a atenua impactul pandemiei COVID-19 și pentru a contribui la dezvoltarea pe termen mai lung a rezilienței socio-economice a grupurilor vulnerabile. Pentru a atinge acest obiectiv general, consorțiul recunoaște rolul critic pe care îl au OSC-urile locale în furnizarea de servicii, mobilizarea comunității, sensibilizarea, implicarea în elaborarea politicilor și promovarea protecției drepturilor omului și a libertăților civice pe parcursul pandemiei și în mediul post-pandemic. Acest program va sprijini acești actori-cheie în atingerea obiectivului general prin intermediul unui set de activități interdependente care își propun să abordeze nevoile pe termen scurt și mediu și barierele instituționale pe termen lung.

Consorțiul va aborda pandemia COVID-19 în mod etapizat, pentru a răspunde cât mai eficient la problemele din sectorul de sănătate, necesitățile socio-economice, pentru a consolida reziliența, activitățile watchdog și a susține mass media (Etapa 1), cât și pentru a soluționa barierele structurale, care creează impedimente în consolidarea și reziliența domeniului sănătății publice a populației și redresarea socio-economică, precum și reforma generală în sectoarele respective (Etapa 2).

Proiectul își propune să își atingă obiectivul general prin următoarele două rezultate:

Rezultat 1       OSC-urile au expertiza și resursele necesare pentru a răspunde nevoilor pe termen scurt și mediu ale grupurilor vulnerabile, pentru a asigura continuitatea serviciilor și pentru a se adapta la mediul operațional nou creat de COVID

Rezultat 2       OSC-urile, inițiativele watchdog și mass-media independentă sunt capabile să influențeze evoluțiile politicilor pe termen lung, cu accent pe redresare incluzivă, prevenirea pandemiilor și reziliența socio-economică a grupurilor vulnerabile.

Scopul acestei cereri de propuneri

Pentru atingerea rezultatelor, consorțiul intenționează să consolideze furnizarea de servicii a OSC-urilor pentru beneficiarii vizați. Având în vedere creșterea numărului de cazuri confirmate de COVID-19, devine și mai relevantă acordarea asistenței necesare grupurilor vizate pentru creșterea rezilienței acestora pentru a atenua consecințele pandemiei COVID-19 în domeniul redresării economice, serviciilor sociale, protecției sociale și educație.

O altă prioritate este de a consolida capacitatea OSC-urilor locale de a opera într-un mediu impus de situația de urgență, cu competențele și resursele necesare. De asemenea, va sprijini OSC-urile care se adaptează la mediul de operare creat de COVID-19 (gestionarea la distanță, migrarea către mobilizarea digitală, aderarea la standardele umanitare COVID-19 etc.) pentru a răspunde nevoilor socio-economice și de sănătate legate de COVID-19, cât și pentru a continua sprijinul oferit grupurilor vulnerabile.

PIN, în calitate de partener principal al proiectului, intenționează să dezvolte parteneriatele existente cu OSC-uri bine stabilite și experimentate, care lucrează cu rețele extinse de beneficiari. Oferind OSC-urilor sprijin financiar, ca componente integrale ale metodologiei PIN-ului de consolidare a capacităților.

Astfel, PIN publică a doua rundă de cerere de propuneri pentru a identifica OSC-urile care urmează să fie sprijinite pentru a răspunde nevoilor imediate și pe termen mediu de sănătate, socio-economice și protecție ale următoarelor grupuri țintă:

 • Gospodăriile vulnerabile, inclusiv femeile și bărbații în vârstă
 • Întreprinderi micro, mici și mijlocii (IMM-uri) și activități generatoare de venituri
 • Tineri.

Condițiile acordării grantului:

 • Valoarea fiecărui grant va fi de până la 35.000 EUR pentru prestarea serviciilor. Bugetul total disponibil pentru această cerere de propuneri este de până la 150.000 EUR.
 • Activitățile orientative sprijinite prin granturile de furnizare a serviciilor se vor baza pe nevoile identificate de OSC-urile locale și pot include, dar nu se limitează la:
  • Servicii sociale - furnizarea de servicii sociale, psiho-sociale sau de sănătate
  • Redresarea economică - sprijin pentru reluarea activităţilor de către întreprinderile micro, mici și mijlocii / activități generare de venituri afectate de COVID, furnizarea de competenţe necesare pentru adaptarea la noile condiţii de pe piaţa muncii (de exemplu digitalizarea serviciilor), echipamente pentru a respecta măsurile de prevenire a COVID propuse de către autorităţi, sprijin pentru startup-uri/prevenire a disponibilizării capitalului
  • Protecția socială - abordarea incidenței crescute a violenței în familie/violenței bazate pe gen și a problemelor de protecție a copilului
  • Educație - sprijin pentru învățământul la distanță, pilotarea metodelor/instrumentelor inovatoare de învățare și inițiative pentru a se asigura că copiii vulnerabili nu rămân în urmă din cauza închiderii școlii, a lipsei oportunităților de școlarizare la domiciliu.
 • Solicitanții își vor prezenta propunerea completând formularele atașate mai jos
 • Solicitanții trebuie să completeze formularul privind istoricul organizației atașat mai jos și să prezinte certificatul de înregistrare
 • Grantul va fi utilizat pentru a sprijini OSC-urile care au identificat nevoile mai imediate ale grupurilor țintă cu perioada de implementarea de până la 12 luni
 • Bugetul trebuie să fie în conformitate cu activitățile descrise în formularul de aplicare.

Costuri neeligibile

Următoarele activități nu sunt eligibile în cadrul acestui apel:

 • Proiecte de infrastructură (construcția de drumuri, poduri, reabilitarea școlii etc.)
 • Achiziționarea de terenuri sau imobile
 • Proiecte dăunătoare mediului
 • Activități retrospective (activități de grant care au fost finalizate sau au început înainte de semnarea acordului de grant)
 • Zboruri internaționale
 • Re-grantare.

Costuri eligibile:

 • Salarii
 • Călătorii în interiorul țării
 • Achiziție/închirierea de echipamente (noi și/sau uzate)
 • Cheltuieli administrative, inclusiv chirie de birou, facturi, abonamente telefonice etc.
 • Servicii de traducere
 • Materiale promoționale
 • Taxe bancare.

Criterii de evaluare

Propunerile vor fi evaluate conform criteriilor prezentate mai jos:

Criterii

Descriere

Max. Puncte

 

Claritatea logică a propunerii

Cuprinzător, bine conectat la nevoile identificate, specific

15

 

Capacitatea tehnică a solicitantului

experiență, abilități, realizări anterioare

15

 

Fezabilitatea propunerii prezentate

Realist, detaliat, independent de terți, axat pe atenuarea impactului provocat de COVID-19

15

 

Evaluarea nevoilor

Nevoile beneficiarilor sunt clar precizate și înțelese, metode, constatări

20

 

Alocarea fondurilor

Buget cuprinzător, echilibrat, realist, consecvent

10

 

Inovativitate/capacitatea și dorința de a se adapta la mediul de operare COVID-19

Idee, tehnologie, metodologie, răspuns la nevoile cauzate de COVID-19

10

 

Sensibilitatea de gen

Nevoile specifice de gen sunt recunoscute și luate în calcul

5

 

Impactul asupra mediului

CO2, deșeuri, reciclare etc.

5

 

Vizibilitatea asistenței UE

 

5

 

TOTAL

100

Cerințe de eligibilitate:

 • Înregistrat ca OSC în Republica Moldova cu cel puțin 2 ani înainte de începerea proiectului
 • Experiență relevantă și dovedită de cel puțin doi ani în implementarea inițiativelor la nivel local/național
 • Având o experiență relevantă și dovedită de cel puțin doi ani în sprijinirea a cel puțin una dintre grupurile-țintă enumerate mai sus
 • Capacitatea și dorința de a se adapta la mediul de operare COVID-19 (gestionarea la distanță, mobilizarea digitală, aderarea la standardele umanitare COVID-19 etc.)
 • Experiență în cooperarea cu autoritățile publice locale
 • Prezentarea evidenței privind gestionarea fondurilor de mărimea bugetului.

Responsabilitățile OSC-urilor și procesul de aplicare

Se preconizează ca OSC-urile să:

 • Identifice serviciile și/sau echipamentele care urmează să fie finanțate în funcție de nevoile beneficiarilor respectivi
 • Participe la o sesiune de instruire obligatorie care acoperă mai multe subiecte de bază înainte de acordarea sprijinului financiar, inclusiv:
  • Politici PIN — Instruire și semnare a Codului de Conduită, PSEA și Politicile de Protecție
  • Gestionarea granturilor — gestionarea financiară și administrativă a granturilor, a procedurilor de raportare financiară și narativă, a reglementărilor CE etc.
  • Noțiuni de bază în standardele privind răspunsul umanitar și furnizarea de servicii - standarde umanitare de bază, inclusiv sfera, IASC și CHS și respectarea principiilor Do No Harm
 • Participe activ la implementarea activităților relevante ale proiectului și să colaboreze pentru a asigura realizarea obiectivului general al proiectului
 • Coopereze îndeaproape cu implementatorul (PIN) și să participe la sesiunile de întâlnire necesare
 • Trimită în timp raportul intermediar și final implementatorului.

Procesul de aplicare:

 • Dovada eligibilității organizației sub forma unui certificat de înregistrare care a fost eliberat cel târziu în octombrie 2018
 • Pentru a demonstra că îndeplinește cerințele de eligibilitate, solicitantul va atașa formularul privind istoricul organizației pentru cel puțin doi ani
 • Solicitantul va completa și va depune formularul de aplicare si modelul de buget disponibile online în limbile română, engleză și rusă
 • Toate cererile primite vor fi evaluate pe baza criteriilor de evaluare specificate în formularul de cerere.

Cererile pot fi depuse în limba română, engleză sau rusă.

Cererea trebuie semnată de către șeful organizației solicitante, scanată și trimisă electronic la următoarea adresă de e-mail: [email protected], specificând în subiect: PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU OSC-URI PE TIMP DE PANDEMIE A DOUA RUNDĂ

Termenul limită pentru depunerea acestei cereri este 18/10/2020.

Întrebările referitoare la această cerere de propuneri pot fi trimise pe e-mailul menționat mai sus până la data de 05/10/2020. O sesiune de informare va avea loc miercuri, 7 octombrie, la ora 14:00. Pentru a avea acces la această sesiune, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail înainte de 6 octombrie și vă vom oferi un link pe ZOOM unde va avea loc sesiunea.

*****

Acest material apare cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestuia ține doar de responsabilitatea People in Need Moldova și nu reflectă neapărat viziunea Uniunii Europene.

Logo Rom UE si PIN vertical


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.