Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competitivitate şi Inovare în economia cunoaşterii"

Distribuie prietenilor:


 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competitivitate şi Inovare în economia cunoaşterii", 25-26 septembrie 2020/The International Scientific Conference "Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy", 25-26 September 2020

 

    RO:     În perioada 25-26 septembrie 2020, Academia de Studii Economice a Moldovei organizează evenimentul ştiinţific, Conferinţă ştiinţifică internaţională "Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii", Secțiunea JEAN MONNET CHAIR “CONSUMATORII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI PROTECȚIA INTERESELOR ECONOMICE”.

Când: 25-26 septembrie 2020

Unde: Republica Moldova, Chişinău, str. Banulescu - Bodoni 61

Termene limita:
Înregistrarea si expedierea rezumatelor - 31.08.2020
Prezentarea lucrărilor în extenso - 01.10.2020 (condiţiile de tehnoredactare se vor expedia pe email)

A se înregistra la link-ul de mai jos:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8esoMpgGbdSM-lf0qs0GXFZZwT8iveLB0zC6rGDC-iRTWAQ/viewform


FR: Du 25 au 26 septembre 2020, l'Académie d'Etudes Economiques de Moldava organise l'événement scientifique, Conférence scientifique internationale "Compétitivité et innovation dans l'économie de la connaissance", Section JEAN MONNET CHAIR "LES CONSOMMATEURS DANS L'UNION EUROPÉENNE ET LA PROTECTION DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES".

Quand: 25-26 septembre 2020

Où: République de Moldova, Chisinau, 61 rue Banulescu - Bodoni

Délais:
Inscription et envoi des résumés - 31.08.2020
Présentation des oeuvres in extenso - 01.10.2020 (les conditions techniques d'édition seront envoyées par email)

Inscrivez-vous au lien ci-dessous:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8esoMpgGbdSM-lf0qs0GXFZZwT8iveLB0zC6rGDC-iRTWAQ/viewform

ENG : On 25th and 26th September 2020, the Academy of Economic Studies of Moldova organizes a scientific event: the International Scientific Conference "Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy", JEAN MONNET CHAIR Section "CONSUMERS IN THE EUROPEAN UNION AND THE PROTECTION OF ECONOMIC INTERESTS".

When: 25-26 September 2020

Where: 61 Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni Street, Chisinau, Republic of Moldova

Deadlines:
Registration and sending of abstracts - 31.08.2020
Presentation of works in extenso - 01.10.2020 (technical editing conditions will be sent by email)

Register at the link below:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8esoMpgGbdSM-lf0qs0GXFZZwT8iveLB0zC6rGDC-iRTWAQ/viewformDistribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet