Anunț de concurs: Selectarea companiilor pentru proiectul DEMO de sustenabilitateAnunț de concurs: Selectarea companiilor pentru proiectul DEMO de sustenabilitate

AO Green City Lab Moldova, în parteneriat cu Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova (FTA), finanțat de către USAID, Suedia și Marea Britanie, anunță deschiderea concursului pentru selectarea companiilor interesate să devină mai eficiente și să participe la implementarea unui proiect DEMO în domenii-cheie ale sustenabilității. Acest proiect își propune să sprijine IMM-urile în a deveni mai competitive, durabile și responsabile din punct de vedere al mediului, prin implementarea unui proiect demonstrativ, care să poată fi replicat pe scară largă și care să aducă beneficii în domeniile cheie selectate.

Domeniile cheie pentru proiectul DEMO:

 • Eficiența energetică
 • Economia circulară
 • Gestionarea durabilă a apei
 • Materiale de construcție ecologice
 • Optimizarea lanțului de aprovizionare
 • Producția alimentară durabilă
 • Altele (specificați domeniul de interes în propunerea dvs.)

Cine poate aplica:

 • IMM înregistrate în RM cu capital majoritar local
 • IMM active de cel puțin un an pe piața RM
 • Proiectul/ideea/soluția propusă de IMM trebuie să fie inovativă, scalabilă/reproductibilă

Oportunități și beneficii pentru companiile selectate:

 • Acces la expertiză și resurse specializate în domeniul sustenabilității
 • Oportunitatea de a reduce costurile și de a crește eficiența operațională
 • Creșterea avantajului competitiv prin promovarea unor practici sustenabile
 • Posibilitatea de a-și aduce contribuția la îmbunătățirea calității mediului
 • Asistență pentru dezvoltarea și implementarea unui plan de proiect individualizat

Ideile demonstrative care vor promova ambele etape de selecție vor putea beneficia de un suport financiar în sumă de până la 20.000 dolari, contribuția aplicantului – minim 20%.

Alocarea finanțării prin granturi va depinde de complexitatea inovației propuse și va fi, de

asemenea, afectată de beneficierea finanțării anterioare de tip grant, sau alte asistențe primite de la donatori și surse guvernamentale, cum ar fi ODA și ADMA.

Criterii de selectare:

 

Aceste criterii vor fi utilizate pentru a selecta companiile care vor participa la proiectul DEMO și care vor contribui la dezvoltarea sustenabilității în diverse domenii.

Motivație și angajament pentru sustenabilitate: Companiile trebuie să prezinte un angajament solid pentru a îmbunătăți aspectele legate de sustenabilitate în operațiunile lor. Aceasta poate fi reflectată într-o declarație privind misiunea sau în acțiuni anterioare în domeniul sustenabilității.

Potențialul de impact și replicare: Evaluarea potențialului ideii DEMO de a aduce schimbări semnificative în practicile actuale ale IMM-urilor în direcția sustenabilității. Acesta poate

 

include estimări privind economiile de energie sau resurse, reducerea deșeurilor, reducerea emisiilor de carbon sau îmbunătățirea altor indicatori de performanță legați de sustenabilitate.

Proiectului DEMO urmează să aibă un impact pozitiv asupra comunității locale sau a societății în general prin inițiativele lor de sustenabilitate, în funcție de domeniul de interes.

Investiția de timp și resurse: Disponibilitatea companiei de a aloca timp, resurse financiare și umane pentru a implementa planul de proiect și pentru a se implica activ în activitățile proiectului.

Măsuri de performanță anterioară: Experiența și istoricul companiei în ceea ce privește inițiativele de sustenabilitate anterioare sunt un avantaj și pot oferi o perspectivă asupra capacității lor de a duce la bun sfârșit proiectul DEMO. Criterii suplimentare pot fi legate de domeniul de interes, cum ar fi indicatori de performanță specifici sau certificări relevante pentru acel domeniu (de exemplu, ISO 14001 pentru managementul mediului).

Durata de implementare a proiectului DEMO: Rezultatele proiectului trebuie sa fie obținute până la 1 iulie 2024, pentru a putea fi evaluate până la 1 August 2024 și raportate către donator.

Termenii proiectului

Activitatea

Perioada planificată

Lansarea apelului

19 februarie

Termen limită pentru depunerea dosarului pentru etapa I

11 martie

Anunțarea rezultatelor pentru promovarea etapei I

15 martie

Termen limită pentru perfectarea dosarelor cu suportul GCL pentru etapa II

29 martie

Anunțarea rezultatelor finale și semnarea contractului de grant cu FTA

12 aprilie

Implementarea proiectului demonstrativ

Aprilie - Iunie

Analiza rezultatelor și concluzionarea implementării proiectului demonstrativ

Iulie 2024

 

Procedură de Aplicare:

 1. Companiile interesate sunt    invitate    să    transmită    dosarul    de    aplicare     către support@greencity.md.

Data limită pentru aplicare este 11 martie 2024.

 1. Companiile selectate în prima etapă vor beneficia de suport la depunerea dosarelor de finanțare sub formă de grant către Proiectul Tehnologiile Viitorului (FTA).

Dosarul de aplicare pentru etapa I trebuie să conțină:

 1. Formularul de aplicare;
 2. Extrasul de înregistrare a companiei;

 

 1. Descrierea soluției inovative propuse (sunt binevenite descrierile grafice), maxim 2 pagini;
 2. Bugetul detaliat conform solicitării;

Dosarul de aplicare pentru etapa II trebuie să conțină:

 1. Formularul de aplicare la grant;
 2. Bugetul detaliat conform solicitării;
 3. Acord de implementare a proiectului.

Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu companiile motivate și dornice să facă diferența în domeniul sustenabilității. Acest proiect DEMO are potențialul de a transforma modul în care afacerile se desfășoară, aducând beneficii semnificative companiilor participante și mediului înconjurător.

Alăturați-vă eforturilor noastre pentru un viitor mai durabil!

Pentru întrebări suplimentare privind accesarea formularului de aplicare, vă rugăm să contactați coordonatoarea de proiect Irina Apostol la adresa de email irina.apostol@greencity.md sau la numărul de telefon 069040157.

Descărcați pe acest link https://t.ly/VD16J documente relevante și formularul de participare.