HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a organizațiilor din societatea civilă care activează în raioanele Ungheni, Sîngerei și Telenești în calitate de parteneri localiHelpAge Moldova anunță concurs de selectare a organizațiilor din societatea civilă care activează în raioanele Ungheni, Sîngerei și Telenești în calitate de parteneri locali

Organizația HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a 15 organizații din societatea civilă (5 localități din fiecare raion), din orașe sau sate ale raioanelor Ungheni, Sîngerei și Telenești, interesate să aplice la concursul de selectare a partenerilor locali de implementare în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea participării sociale a persoanelor în etate din Moldova prin dezvoltarea comunităților pilot prietenoase vârstnicilorfinanțat de Guvernul Federal Germania (BMZ).

Proiectul își propune la nivel local să consolideze capacitatea organizațiilor necomerciale de a lucra în domeniul îmbătrânirii și de a promovarea comunitatea prietenoasă vârstnicilor. Prin activități de mobilizare, de participare la procesul decizional, de advocacy, de recreere și învățare se intenționează implicare persoanelor în etate din localitățile țintă la viața socială și valorificarea potențialului pentru dezvoltarea comunității. Pe parcursul proiectului activitățile vor fi orientate pentru crearea condițiilor potrivite pentru îmbătrânirea activă și sănătoasă a populației și dezvoltarea activităților de participare socială pentru vârstnici și alți locuitori. Rolul partenerilor locali va consta din coordonarea activității conform scopurilor proiectului, mobilizarea persoanelor care să fie parte la procesul de organizarea a activităților și consolidarea lor într-un grup de sprijin reciproc, organizarea activităților de participare socială și de advocacy cu implicarea persoanelor în etate din localitate, și altele. În cadrul proiectului se va echipa spațiul pentru realizarea activităților de participare socială și conform necesităților prioritizate, se vor adapta anumite condiții din comunitate, care să fie potrivite pentru viața activă a locuitorilor la vârstă înaintată.

Forma parteneriatului:

Parteneriatul în cadrul proiectului se stabilește în bază de Acord de colaborare, semnat de ambele părți, în care părțile își asumă roluri de implementare și coordonare pentru realizarea obiectivelor proiectului. Acordul de parteneriat poate fi semnat doar cu ONG-uri înregistrate, active pe parcursul ultimilor doi ani și care dețin certificat de înregistrare, ștampilă.

Durata parteneriatului:

Perioada de implementare a proiectului este decembrie 2023 – noiembrie 2027. Colaborarea cu ONG-urile locale în calitate de parteneri de implementare se estimează pentru o perioadă de 39 luni (3 ani și 3 luni), începând cu primul  trimestru al anului 2023.

Criterii de eligibilitate:

 • Pot aplica organizații necomerciale (ONG), înregistrate pe teritoriul R. Moldova
 • Activează în orașele sau satele din raioanelor Ungheni, Sîngerei și Telenesti
 • Are înregistrată activitate pe parcursul ultimilor doi ani
 • Are în statut domeniul de activitate care corespunde al proiectului anunțat
 • Poate desemna o persoană responsabilă de coordonarea proiectului la nivel local
 • Prezintă scrisoare de colaborare cu Primăria din localitate
 • Are capacitatea și își asumă să mobilizeze un grup de sprijin reciproc (Grupurile de sprijin reciproc reprezintă grupuri mici, formate în jurul câtorva membri, care au un interes general comun de creare a mecanismelor, prin intermediul cărora indivizii din acest grup vor fi susținuți de către grup în ansamblu. Motivarea esențială a acestora constă în solidarizare și capacitatea de sprijin reciproc).
 • Are experiență de implementarea a proiectelor (minim două proiecte) și poate aduce dovezi în acest sens (include experiență de administrare a activității, de coordonare și ghidare a persoanelor/angajaților, de stabilirea colaborării cu actori interesați și parteneri, de menținere a evidenței activității prin documentare, raportare, asigurarea vizibilității).

Modalitatea de aplicare la concurs:

Organizațiile necomerciale interesate vor expedia către HelpAge Moldova următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție, în care se va menționa motivația de a participa la concurs, experiența de lucru relevantă scopului proiectului, necesitățile de participare socială a persoanelor în etate din localitate și modalitatea de lucru a organizației.
 • Statutul organizației, certificatul de înregistrare (copia).
 • CV-ul sau Profilul organizației. În cazul în care acesta lipsește, descrieți succint activitatea organizației unde să includeți: misiunea, domeniile de activitate, durata de activitate, grupurile țintă cu care organizația lucrează, membrii și funcțiile în organizație, cele mai principale proiecte sau inițiative realizate cu rezultate obținute și donatorii, parteneri, date de contact.

Documentele pentru aplicare la concurs pot fi expediate până la data de 28 decembrie 2023 (joi) inclusiv:

 • în format electronic la adresa de email officehelpage@gmail.com cu titlul ”Aplicare Proiect HelpAge BMZ 2023”. Asigurați-vă că primiți confirmarea de recepționare.
 • pe suport de hârtie prezentate în plic închis la oficiul HelpAge: Str. Bănulescu -Bodoni 57/1, of. 431, Chișinău, MD 2005, AO HelpAge Moldova, cu mențiunea pe plic ”Aplicare Proiect HelpAge BMZ 2023”. Persoana care recepționează dosarele: Mihaela Filipp.

Pentru întrebări de clarificare puteți contacta: 022 225098, Dina Ciubotaru, dina.ciubotaru@helpage.org

Notă: Dosarele de aplicare incomplete sau depuse după termenul limită vor fi respinse.

Procesul de selectare

Concursul de selectare constă în evaluarea dosarelor de aplicare conform criteriilor de eligibilitate de către o Comisie de Concurs, cu minim 3 membri, reprezentanți ai organizației HelpAge Moldova și după caz, HelpAge Germania. Comisia de Concurs se va întruni în perioadă de 7 zile lucrătoare după termenul limită anunțat și va forma o decizie în cel mult 14 zile lucrătoare după termenul limită. Termenii pot fi replanificați dacă va fi necesară extinderea perioadei de aplicare la concurs.   

HelpAge Moldova este organizație apărătoare a drepturilor omului și lucrează cu și pentru persoane în etate. Organizația își propune să contribui la bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților în etate, și la reducerea sărăciei și discriminării la vârstă înaintată. Organizația lucrează în domeniul promovării drepturilor omului, a îmbătrânirii active și sănătoase și pentru a dezvolta parteneriate și rețele. Pentru mai multe detalii accesați pagina web și vizitați pagina de Facebook.