Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Anunț privind selectarea unei companii IT pentru elaborarea paginii web a asociației obșteștiTipul contractului: prestări servicii

Candidați eligibili: companii IT specializate, persoane juridice, înregistrate în Republica Moldova, cu o experiență în domeniu de minim 3 ani (demonstrată prin copia certificatului de înregistrare).

Termen limită de prezentare a ofertelor: 15 ianuarie 2021, ora 18:00

Durata preconizată de realizare: maxim 3 luni din momentul semnării contractului

Logo FCPS

Context

Asociația Obștească ”Femeia și Copilul–Protecție și Sprijin” (FCPS) este o organizație neguvernamentală, care are misiunea de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități si dezvoltarea comunităților în spiritul incluziunii.

Cu sprijinul Uniunii Europene și al Fundației Konrad Adenauer Stiftung, ca parte a proiectului Dezvoltarea societății civile de nivel local în Republica Moldova”, FCPS implementează proiectul „Un scop comun-organizații durabile”, în care dezvoltă capacități instituționale pentru 6 organizații ale societății civile din țară, inclusiv pe ale sale.

Versiunea nouă a site-ului www.fcps.md are drept scop îmbunătățirea atât a aspectului grafic, cât și a experienței utilizatorului platformei web. Suplimentar, ne propunem prin intermediul paginii web să promovăm diverse articole produse de beneficiarii organizației în cadrul Laboratorului de creație. Această platformă urmează să devină o sursă utilă de informații, adresate publicului larg, inclusiv profesioniștilor, părinților, partenerilor, organizațiilor societății civile, autorităților publice locale, etc, precum și modalitate de susținere a locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități.

Cerințe privind noua versiune a paginii web

 • Pagina web destinată informării publicului privind activitatea FCPS va fi disponibilă pe adresa URL http://www.fcps.md;
 • Pagina va avea un mecanism de navigare eficient, care să permită vizitatorilor ușor și comod să se orienteze pe pagina web, efectuând un număr minim de acțiuni pentru a obține informația dorită;
 • Conținutul paginii va fi adaptat în așa fel încât să poată fi accesat de pe toate tipurile de dispozitive (PC, laptop, telefon mobil, etc);
 • Panoul administrativ al paginii va fi ușor de utilizat pentru redactarea conținuturilor și actualizare (meniuri, adăugare materiale);
 • Designul paginii web va avea o structură simplă și ușor de înțeles care să asigure reflectarea celor mai operative informații;
 • Structura paginii va conține mai multe compartimente și sub-compartimente, la necesitate, va exista posibilitatea de a configura compartimentele site-ului cu adăugarea de noi compartimente;
 • Pagina va avea opțiunea de a fi plasate materiale de diferit format (ex. PDF, Word, Excel, video și audio, PPT), de a atașa imagini și de a crea galerii foto și video;
 • Pagina va dispune de un motor de căutare a informației plasate pe site (căutare globală și căutare avansată

în fiecare compartiment al paginii web în baza cuvintelor-cheie);

 • Ca puncte de reper pentru realizarea funcționalității de căutare în mai multe limbi, dezvoltatorul va propune mai multe soluții tehnice și va argumenta care din ele este cea mai eficientă (de exemplu: implementare sistem de tag-uri, cuvinte-cheie, căutarea după titlurile materialelor, căutarea după denumirea fișierelor anexate, alte metode);
 • Pagina va fi interconectată cu rețeaua socială (Facebook);
 • Pagina va putea fi vizualizată corect în diferite aplicații browser (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Brave);
 • Pagina va fi compatibilă cu diferite sisteme de căutare (Google, Bing, Yandex), îmbunătățire SEO;
 • Pagina va dispune de instrumente pentru monitorizarea numărul de vizitatori prin Google Analytics;
 • Pagina va dispune de două versiuni lingvistice: română, cu folosirea diacriticelor (ş, ţ, ă, î, â) și engleză;
 • Pagina va dispune și de opțiunea de a tipări materialele publicate;
 • Pentru a oferi un nivel adecvat de accesibilitate la informație, pagina-web trebuie să fie funcțională non-stop, cu intervenții minime din partea factorului uman;
 • Pagina web va corespunde inclusiv și cerințelor funcționale și tehnice detaliate care urmează să fie elaborate de către compania IT selectată.

Publicul țintă al paginii web

Potențialii vizitatori ai paginii web:

 • Partenerii și beneficiarii FCPS;
 • Profesioniști în domeniul protecției socale, educației, etc;
 • Reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale în domeniul incluziunii sociale;
 • Publicul larg.

Termenul și ordinea de executare a lucrărilor

Activitățile de proiectare, dezvoltare și implementare a paginii web www.fcps.md vor fi realizate în maxim 4 luni.

Activitățile și serviciile solicitate

Activități

Acțiuni

Termen de realizare

1. Elaborarea conceptului designului, structurii și particularităților paginii www.fcps.md

1.1. Elaborarea conceptului paginii web (viziunea conceptuală a dezvoltatorului aferentă particularităților de realizare a paginii web), aprobat de beneficiar.

1.2. Elaborarea conceptului interfeței publice a paginii web (componenta FrontEnd) și a Sistemului de Gestiune a Conținutului (componente BackEnd), aprobat de beneficiar.

1.3. Elaborarea conceptului grafic de elaborare a interfeței publice a paginii web.

 

2. Elaborarea designului grafic și executarea tehnică a acestuia

2.1. Elaborarea și prezentarea a două versiuni alternative de design grafic al paginii.

2.2. Ajustarea versiunii grafice selectată de beneficiar și prelucrarea până la aprobarea finală a beneficiarului

2.3. Implementarea tehnincă a designului paginii web.

 

3. Dezvoltarea codului program al paginii web/ configurarea platformei de dezvoltare

3.1. Dezvoltarea interfeței publice a paginii web.

3.2. Dezvoltarea sistemului de gestiune a conținutului paginii.

3.3. Configurarea și adaptarea platformei de elaborare a paginii

3.4. Asigurarea calității activității de dezvoltare a paginii web.

 

4. Instruirea utilizatorilor pentru administrarea paginii web

4.1. Livrarea ghidurilor pentru utilizatorii cu rol de administratori.

4.2. Instruirea persoanelor responsabile de administrarea paginii web www.fcps.md

 

5. Servicii de garanție

5.1. Dezvoltatorul va asigura 12 luni din data aprobării/semnării paginii web, servicii de garanție, mentenanță și suport pe parcursul cărora se va obliga să corecteze fără plată orice deficiență și eroare depistată în funcționarea paginii web.

5.2. Dezvoltatorul va efectua ajustări curente și modificări aplicate paginii web, pe parcursul perioadei de garanție, mentenanță și suport.

12 luni

Cerințe față de documentele aferente participării la concurs

 • Documente de explicare a viziunii și modului de implementare;
 • Descrierea etapelor în care va fi derulat proiectul și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape;
 • Informații despre costurile și condițiile de efectuarea lucrărilor de dezvoltare a platformei;
 • Informații despre condițiile de menținere a platformei online pe perioada de garanție (12 luni după lansare);
 • Informații despre costurile și condițiile de menținere a paginii web după perioada de garanție pe parcursul a 12 luni.

Oferta tehnică și de preț

Oferta de participare la concurs va conține următoarea informație:

 • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia actelor de înregistrare;
 • Exemple de lucrări de complexitate similară realizate de ofertant în ultimii doi ani (minim trei exemple);
 • Oferta tehnică propusă, cu estimarea activităților și termenilor de realizare, cu respectarea perioadei indicate mai sus;
 • Perioada de garanție și asistență tehnică;
 • Oferta financiară detaliată, prezentată în lei, la cota 0 TVA.

Criterii de evaluare a ofertelor

 • Calitatea și relevanța ofertei tehnice – 30 puncte;
 • Experiența anterioară relevantă de elaborare a paginilor web (existența experienței ofertantului în elaborarea și implementarea soluțiilor web destinate organizațiilor nonguvernamentale și/sau domeniului de referință - 30 puncte;
 • Oferta financiară relevantă ofertei tehnice – 30 puncte;
 • Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul-limită indicat 10 puncte (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj).

 

Modalitatea de depunere a ofertelor

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la office@fcps.md, cu mențiunea ”Pagina www.fcps.md până pe 15 ianuarie 2021, ora 18:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 68474000 sau la adresa de e-mail: office@fcps.md.

Notă: În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan