DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT, mun. Bălți anunță concurs pentru ocuparea funcției de RESPONSABIL INTERVENȚII SPECIALIZATE, mun. Bălți în cadrul proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need

Scopul funcției: să asigure implementarea proiectului;

Responsabilități și atribuții ale responsabilului intervenții specializate:

--Asigură derularea activităţilor specifice, educaţionale – educaţie specializată, în unităţile școlare, cf. graficului;

-Comunică și colaborează cu reprezentantul legal,cu managerul de proiect, cu membrii echipei proiectului, cu reprezentanţii organizaţiei beneficiare și partenere, cu partenerii asociaţi, cu alte instituţii privind implementarea proiectului, referitor la intervenţiile specializate;

-Asigură un circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback.

-Contribuie la implementarea proiectului/atingerea obiectivelor proiectului;

-Asigură furnizarea feed-back-ului cu privire la implementarea proiectului, susţinând atingerea obiectivelor și a indicatorilor stabiliţi prin proiect;

 -Întocmeşte și verifică documentele specifice pentru raportarea intermediară și finală.

Durata de angajare: 8 luni

Cerinţe specifice:Experienţă în domeniul activităţilor educaţionale speciale

Studii: superioare de licență.Cel puţin unul din cursurile de manager de proiect, de formator, Managementul instituţiilor educaţionale, cursuri de specialitate în domeniul educaţiei speciale;

Experienţă de muncă: 1-5 ani experienţă în domeniul activităţilor educaţionale – educaţie specială;

Cunoştinţe:

  • Cunoașterea limbii române și unei limbi moderne;
  • Cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Windows, Internet Explorer.

 

Persoanele interesate pot depune personal în Anticamera Șefului Direcției Învățământ, Tineret și Sport, bir. 415/prin poştă/prin e-mail CV-ul actualizat în Europass.

Data limită de depunere a CV-ului de concurs –23 februarie 2021

e-mail – dana.lichii.soft@gmail.com cu subiectul PROIECT TRANSFRONTALIER

adresa poştală – mun. Bălţi, Piaţa Independenţei nr. 1, bir. 415Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet