A.O. ”Amici dei Bambini - Moldova” angajează coordonator/coordonatoare de activități educativeA.O. ”Amici dei Bambini - Moldova” angajează coordonator/coordonatoare de activități educative

Titlul funcției:                 Coordonator/coordonatoare de activități educative

Locul desfășurării activității:    mun. Chișinău, cu deplasări frecvente în teritoriu

Proiect:                            ”PACE - PROTECȚIE, ACOMODARE, CULTURĂ și EDUCAȚIE”

Beneficiar:                       A.O. ”Amici dei Bambini – Moldova”

Aranjamente de plată:    Contract cu sumă fixă (time-based)

Tipul contractului:          Contract individual de muncă, cu program deplin (8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână)

Durata contractului:       Perioada de angajare: aprilie 2024 – mai 2025

Condiții specifice:          Nivelul de risc al funcției în relație cu beneficiarul 8/13 sau 61,5%

 1. Context:

A.O. ”Amici dei Bambini – Moldova” este o Organizație Non-Guvernamentală care activează în Republica Moldova de mai bine de 20 ani și promovează dreptul fiecărui copil la familie, educație și timp liber.

Amici dei Bambini - Moldova implementează, în perioada martie 2024 - mai 2025, proiectul ”PACE - PROTECȚIE, ACOMODARE, CULTURĂ și EDUCAȚIE” pentru integrarea familiilor refugiate din Ucraina, prezente în comunitățile gazdă din Republica Moldova în cadrul inițiativei de urgență în favoarea populației afectate de conflictul din Ucraina și țările vecine.

În cadrul acestui proiect, vor fi implementate o serie de activități cu caracter social și educativ, inclusiv crearea și gestionarea a 5 Ludoteci în raioanele Edineț, Dondușeni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, necesitând angajarea unui Coordonator/Coordonare de activități educative.

 1. Obiectivele proiectului și rezultate scontate:

Ludoteca este un serviciu inovativ, de interes public, dezvoltat de Amici dei Bambini - Moldova începând cu anul 2005. Ludoteca reprezintă un spațiu prietenos copiilor cât și părinților acestora, dotat cu jocuri, jucării și cărți, care pot fi folosite pe loc sau luate cu împrumut. În cadrul Ludotecii sunt oferite activități de joc liber și organizat, bazat pe programe specifice de animație socio-educativă, realizate cu ajutorul echipei de animatori socio-educativi. Aceștia oferă copiilor experiențe de învățare bazată pe joc, momente unice de divertisment, activități în aer liber și ateliere de creație., confirmând, încă o dată, valoarea educativă a jocului.  

Toată activitatea va fi organizată în conformitate cu Politica privind Protecția Copilului și Politica privind Protecția Împotriva Exploatării și Abuzului Sexual precum și cu Regulamentul Intern al organizației, aprobate în cadrul A.O. Amici dei Bambini – Moldova.

 1. Domeniul de activitate, atribuții și responsabilități:

CREAREA LUDOTECILOR

 • Documentarea domeniului de educație non-formală bazată pe joc și a valorii educative a jocului în dezvoltarea copilului;
 • Analiza spațiile propuse de către parteneri pentru crearea și dotarea Ludotecilor în cele 5 raioane și corelarea acestora cu cerințele proiectului;
 • Propunerea unui concept de Ludotecă pentru fiecare localitate în parte, ținând cont de specificitatea spațiului identificat împreună cu partenerul local;
 • Supervizarea procesului de renovare a spațiilor selectate, coordonarea procesului de dotare cu mobilier specific Ludotecilor, dotarea cu materiale didactice (jocuri de societate, inventar sportiv, materiale de birotică și papetărie etc.).

CREAREA ȘI GESTIONAREA ECHIPELOR DE ANIMATORI SOCIO-EDUCATIVI

 • Participarea la recrutarea a 10 animatori socio-educativi (2 pentru fiecare Ludotecă);
 • Elaborarea planului de instruire a celor 10 animatori socio-educativi care va conține, cu titlu exemplificativ dar nu exhaustiv, următoarele tematici: Politica de Protecție a Copilului și Politica de Protecție, animația socio-educativă și rolul educativ al jocului, educația incluzivă în situații de urgență etc.;
 • Contribuirea la organizarea instruirilor prevăzute pentru formarea profesională a celor 10 animatori socio-educativi (identificarea formatorilor, a sălilor de curs, propunerea agendei de instruire etc.);
 • Elaborarea, în colaborare cu instituțiile partenere și cei 10 animatori socio-educativi, a planului de activitate a celor 5 Ludoteci din cele 5 raioane beneficiare ale proiectului;
 • Elaborarea, în colaborare cu echipele de animatori socio-educativi, a programelor lunare de animație socio-educativă;
 • Coordonarea activității echipelor de animatori socio-educativi în vederea realizării activităților de animație socio-educativă din cadrul celor 5 Ludoteci;
 • Oferirea suportului metodologic echipelor locale de animatori în vederea dobândirii abilităților specifice de organizare a activităților de animație socio-educativă prin organizarea sesiunilor periodice de instruire și oferirea demonstrațiilor practice în domeniul educației bazate pe joc;
 • Evaluarea activităților de animație socio-educativă, organizate de echipele locale de animatori socio-educativi din cele 5 Ludoteci;
 • Coordonarea procesului de achiziție lunară a materialelor didactice (articole de papetărie și birotică, jocuri de societate, etc) necesare pentru buna desfășurare a activităților de animație socio-educativă din cadrul celor 5 Ludoteci;
 • Coordonarea procesului de colectare a datelor cu privire la evidența copiilor beneficiari ai activităților de animație din cadrul celor 5 Ludoteci, conform registrelor elaborate de echipa de proiect;
 • Asigurarea respectării Politicii de Protecție a Copilului în cadrul celor 5 Ludoteci;
 • Promovarea Ludotecilor și a serviciilor oferite de acestea, în raport cu partenerii locali și serviciile media prezente în teritoriu.

MANAGEMENT ȘI RAPORTARE

 • Participarea la ședințele săptămânale de coordonare a proiectului în vederea asigurării reușitei activităților și rezultatelor programate în cadrul proiectului;
 • Raportarea lunară către coordonatorul de proiect a tuturor aspectelor cheie legate de realizarea obiectivelor și atingerea indicatorilor;
 • Arhivarea tuturor documentelor justificative, relevante activităților organizate în cadrul celor 5 Ludoteci, inclusiv a imaginilor foto și video pentru care a fost obținut, preventiv, consimțământul scris din partea beneficiarului sau al reprezentantului legal al acestuia;
 • Participarea la elaborarea rapoartelor de proiect prin oferirea datelor obținute în cadrul activităților coordonate;
 • Alte roluri şi responsabilități la delegarea Coordonatorului de proiect.
 1. Abilități și experiență necesare:
 1. Calificări academice:
 • Studii superioare în domeniul educației (ex: psihopedagogie, pedagogie, psihologie etc.) și alte domenii conexe.
 1. Experiență profesională generală:
 • Minim 3 ani de experiență profesională în managementul proiectelor educaționale și sociale cu un accent specific pe activități destinate copiilor și familiilor;
 • Experiență demonstrată în domeniul creării, amenajării și gestionării spațiilor prietenoase copiilor (coordonarea procesului de renovare, dotare cu mobilier, materiale didactice etc.)
 • Abilități și Competențe generale:
 • Abilitatea de a coordona și motiva membrii echipei în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
 • Experiență în delegarea responsabilităților și în asigurarea unei comunicări eficiente în cadrul echipei;
 • Capacitatea de a identifica și de a rezolva eficient eventualele conflicte sau probleme în cadrul echipei;
 • Capacitate de a lucra în echipă cât și individual;
 • Experiență în negocierea și gestionarea colaborărilor cu diverse părți interesate pentru a sprijini implementarea cu succes a intervenției de proiect;
 • Abilități avansate de comunicare și relaționare interpersonală;
 • Abilități avansate de realizare a sarcinilor stabilite, de organizare eficientă a timpului și de respectare a termenilor limită;
 • Capacități avansate de organizare şi management al informațiilor;
 • Capacități de elaborare și redactare a documentelor și a programelor educaționale;
 • Capacități de generare a soluțiilor;
 • Capacități de gestionare a bugetelor (mici și medii), de a efectua achiziții și a prioritiza cheltuielile în limita bugetului disponibil;
 • Responsabilitate, disciplină, corectitudine, dinamism, spirit de cooperare şi seriozitate;
 • Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres;
 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente în teren (pe teritoriul RM);
 • Angajament pentru muncă flexibilă în timp (orientare spre realizarea obiectivelor);
 • Disponibilitate imediată de angajare.
 1. Abilități lingvistice și tehnice specifice:
 • Cunoașterea limbilor română, rusă, engleză și/sau italiană.
 • Abilități de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);
 • Permis de conducere (categoria B) constituie un avantaj.
 1. Documente care trebuie incluse la depunerea aplicației de concurs:

Persoanele interesate trebuie să transmită următoarele documente/informații pentru a-și demonstra calificările:

 1. Scrisoarea de motivare, explicând corespunderea candidatului pentru sarcinile descrise, inclusiv experiența anterioară în proiecte similare, alte documente;
 2. CV cu minim 2 referințe profesionale specificate.

Având în vedere specificul activității și contactul frecvent și direct cu copiii, candidatul selectat pentru angajare va prezenta cazierul judiciar.

 1. Evaluarea:

Participanții la concursul de angajare vor fi evaluați în analizei cumulative a capacităților și abilităților descrise de candidat în CV și scrisoarea de motivare precum și prestația din cadrul interviului, conform grilei de mai jos.

 P.S. Doar candidații care obțin un minim de 100 de puncte la evaluarea criteriilor tehnice vor fi invitați la interviu.

Criterii

Scor

Punctaj maxim acordat

Criterii de evaluare tehnice

Studii superioare în domeniul educației (ex: psihopedagogie, pedagogie, psihologie etc.) și alte domenii conexe.  

Studii colegiale – 15 pct;

Licență – 25 pct; Master/echivalent – 30 puncte;

30

Minim 3 ani de experiență profesională în managementul proiectelor educaționale și sociale cu un accent specific pe activități destinate copiilor și familiilor;

Nu - 0 pct

3 ani – 40 pct 

Mai mult de 3 ani – pentru fiecare an adițional câte 5 pct până la maxim – 50 pct. 

50

Experiență demonstrată în domeniul creării, amenajării și gestionării spațiilor prietenoase copiilor (coordonarea procesului de renovare, dotare cu mobilier, materiale didactice etc.)

Nu - 0 pct  

2 spații – 30 pct  

mai mult de 2 spații – pentru fiecare spațiu suplinentar 5 puncte până la maxim – 40 pct

40 

Cunoașterea excelentă a limbilor română, rusă, engleză și/sau italiană.

Limba română și rusă: 10 pct

Limba engleză: 10 pct

Limba italiană: 10 pct

30

Criterii de evaluare interviu

·     Abilitatea de a coordona și motiva membrii echipei în vederea atingerii obiectivelor stabilite;

·     Experiență în delegarea responsabilităților și în asigurarea unei comunicări eficiente în cadrul echipei;

·     Capacitatea de a identifica și de a rezolva eficient eventualele conflicte sau probleme în cadrul echipei;

·     Capacitate de a lucra în echipă cât și individual;

·     Experiență în negocierea și gestionarea colaborărilor cu diverse părți interesate pentru a sprijini implementarea cu succes a intervenției de proiect;

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%)

Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct (70%) 

Cunoștințe bune - 45 pct (90%)

Cunoștințe foarte bune - 50 pct (100%)

50

·     Abilități avansate de comunicare și relaționare interpersonală;

·     Abilități avansate de realizare a sarcinilor stabilite, de organizare eficientă a timpului și de  respectare a termenilor limită;

·     Capacități avansate de organizare şi management al informațiilor;

·     Capacități de elaborare și redactare a documentelor și a programelor educaționale;

·     Capacități de generare a soluțiilor;

·     Capacități de gestionare a bugetelor (mici și medii), de a efectua achiziții și a prioritiza cheltuielile în limita bugetului disponibil;

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%). 

 Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct (70%). 

Cunoștințe bune - 50 pct (90%).

Cunoștințe foarte bune - 60 pct (100%).

60 

·     Responsabilitate, disciplină, corectitudine, dinamism, spirit de cooperare şi seriozitate;

·     Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres;

·     Disponibilitate pentru deplasări frecvente în teren (pe teritoriul RM);

·     Disponibilitate imediată de angajare.

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%). 

 Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct (70%). 

Cunoștințe bune - 45 pct (90%).

Cunoștințe foarte bune - 50 pct (100%).

50

·     Abilități de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);

·     Permis de conducere (categoria B) constituie un avantaj. 

Cunoștințe satisfăcătoare – 10 pct (50%). 

Cunoștințe foarte bune - 20 pct (100%).

20

Punctaj tehnic maxim 

330 

 1. Alte aranjamente contractuale:

Relații conform organigramei:

Coordonatorul/coordonatoarea de activități educative se subordonează Coordonatorului de proiect şi colaborează cu alți membri ai echipei de proiect.

Coordonatorul/coordonatoarea de activități educative coordonează  echipele de animatori socio-educativi din cele 5 raioane beneficiare de proiect.

Evaluarea activității:

Evaluarea se efectuează de către Coordonatorul de proiect în baza raportului lunar de activitate.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat, scrisoarea de motivare cu indicarea datelor de contact ale cel puțin 2 persoane de referință, la adresa electronică: moldova.aibi@gmail.com, cu mențiunea “Angajare – Coordonator / coordonatoare de activități educative”, până la 31 martie 2024.

 Persoană de contact: Tatiana Lungu (cell. 069291115)

 Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.