BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct de direcție, supraveghere organizații de creditare nebancară 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul domeniul economic – financiar/bancar cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 6 ani, dintre care cel puțin 2 ani în poziții manageriale. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;
 • Experiență de minim 4 ani precum și cel puțin 1 an în poziții manageriale în domeniul domeniul economic – financiar/bancar;
 • Cunoașterea legislației  ce vizează activitatea organizațiilor de creditare nebancare, asociațiilor de economii și împrumut, birourilor istoriilor de credit, prestatorilor de servicii de plată, Depozitarului central unic al valorilor mobiliareși unităților de schimb valutar (aria de competențe a departamentului);
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Cunoaşterea limbii române și engleze (pentru limba engleza - cel puţin nivelul intermediar (citit/scris/vorbit);

Competențe comportamentale:

 • Abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
 • Integritate, profesionalism, credibilitate, gândire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 • Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;
 • Atitudine pozitivă, constructivă, responsabilă, spirit de inițiativă și creativitate, capacitate de lucru în echipă și transfer de cunoștințe, orientare către rezultate.

Principalele atribuții:

 • Organizarea activității pe partea ce se referă la efectuarea controalelor planificate/inopinate atât pe teren, cât și din oficiu la organizațiile de creditare nebancară, asociațiile de economii și împrumut, Asociația centrală  a asociațiilor de economii și împrumut, birourile istoriilor de credit,
 • Monitorizarea continuă a activității entităților din aria de competențe, inclusiv a transparenței structurii de proprietate și calității deținătorilor de participațiuni în capitalul organizațiile de creditare nebancară,
 • Elaborarea proiectelor de acte individuale ca rezultat al procesului de supraveghere,
 • Întocmirea şi prezentarea planurilor trimestriale și rapoartelor de activitate privind procesul de supraveghere și
 • Asigurarea  îndeplinirii sarcinilor stabilite în planurile trimestriale,
 • Ajustarea cadrului normativ aferent ariei de competențe, inclusiv elaborarea şi actualizarea procedurilor interne aferente supravegherii entităților din domeniul atribuit etc.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 04 martie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie de referință:

Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;

Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;

Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;

Legea nr. 139/2007 asociațiilor de economii și împrumut;

Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit;

Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară;

Codul administrativ al RM.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0