Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unui expert pentru evaluarea condițiilor de apă și sanitație pe un eșantion de 50 de școli din Republica MoldovaTermeni de referință

pentru selectarea unui expert care va evalua condițiile de apă și sanitație pe un eșantion de 50 de școli din Republica Moldova

Organizația

Caritas Cehia în Moldova

Tipul Contractului

Prestare servicii

Locație

mun. Chișinău

Termenul limită de aplicare

16 februarie 2024

 

Proiectul de referință

Îmbunătățirea condițiilor de apă și sanitație în cadrul școlilor din mediul rural din Moldova

 

Durata contractului

Februarie-Martie 2024

Zile de lucru

25 zile

Limba de lucru

Română, Engleză

 

CONTEXT ORGANIZAȚIONAL

Caritas Republica Cehă în Moldova (CCR MD) este o organizație non-profit care activează în Moldova din anul 2004. De-a lungul anilor CCR MD a implementat multiple proiecte de cooperare pentru dezvoltare, dezvoltarea afacerilor mici, capacitarea societății civile, agricultură și incluziune.

Mai multe informații despre activitatea Caritas Cehia în Moldova pot fi găsite pe:

INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE PROIECT

Caritas Cehia în Moldova implementează proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de apă și sanitație în cadrul școlilor din mediul rural din Moldova” pe o perioadă de 3 ani, cu scopul de a îmbunătăți facilitățile de apă și igienă pentru elevi și personalul școlar din 25 de școli din Moldova, precum și de a crește conștientizarea privind igiena pentru elevi, părinți, personalul școlar, autoritățile locale și comunitatea înconjurătoare a populației selectate în cele 25 de comunități.

În acest scop, Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unui expert/ grup de experți.

SARCINI ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:

Sub îndrumarea managerului de proiect și a echipei de implementare, expertul/experta va îndeplini următoarele sarcini:

- Realizarea evaluării inițiale a condițiilor de apă și sanitație în cadrul școlilor din mediul rural din Moldova.

- Stabilirea unui eșantion reprezentativ de minim 50 de școli, la nivel național.

- Elaborarea metodologiei de evaluare și eșantionare.

- Colectarea datelor din teren.

- Elaborarea raportului final de evaluare în limba engleză.

- Asigurarea respectării termenelor și a calității lucrărilor efectuate.

-Raportarea periodică a progresului către managerul de proiect și echipa de implementare.

DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR ȘI PRODUSELE CE VOR FI FURNIZATE

Durata contractului pentru prestarea serviciilor menționate în acești termeni de referință este de 25 zile.

 

Produsele ce vor fi furnizate în perioada de implementare:

Activități

Livrabile

Termen

Elaborarea metodologiei de evaluare și eșantionarea

Metodologia de evaluare și eșantionare (fișier word/excel)

5 zile  lucrătoare

Colectarea datelor privind asigurarea accesului la apă curată și sanitație din minim 50 școli din zona rurală

Chestionarele de colectare a datelor conform metodologiei aprobate (fișier word/excel)

10 zile lucrătoare

Elaborarea raportului final de evaluare în limba engleză

Raportul detaliat privind accesul la apă curată și sanitație a minim 50 de școli din zone rurale (fișier word/excel)

10 zile lucrătoare (prezentarea raportului nu mai târziu de  28 martie)

 

CERINȚE DE CALIFICARE

– Studii tehnice superioare complete în domeniul ingineriei și protecției apelor (IPA), construcții civile sau a rețelelor inginerești.

– Experiență anterioară de lucru semnificativă în domeniul ingineriei și protecției apelor (IPA), construcții civile sau a rețelelor inginerești.

– Cunoașterea avansată a sistemelor de alimentarea cu apă și canalizare.

– Abilități bune de comunicare, atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru furnizarea raportului solicitat.

Criteriile de eligibilitate pentru angajare:

  • Corespunderea cu cerințele tehnice menționate în Termenii de Referință (ToR);
  • Disponibilitatea de a întreprinde consultanță în termenele specificate;
  • Lipsa conflictului de interese.

MODALITATEA DE APLICARE

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: ccrm@caritas.cz cu indicarea temei mesajului „Expert evaluarea condițiilor de apă și sanitație” în linia Subiect. Atașamentele trebuie denumite după cum urmează:

Numele_prenume_expert evaluarea condițiilor de apă și sanitație_CV

Numele_prenume_expert evaluarea condițiilor de apă și sanitație_Oferta tehnică și financiară

 

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

  • Oferta tehnică și financiară, va cuprinde costul per zi net în euro şi indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR-ului;
  • CV-ul candidatului, cu indicarea experienței relevante deținute în domeniu.

Criteriile de selecție vor fi următoarele:

  • Preț oferit (25%)
  • Experiență și expertiză demonstrată (75%).

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 16 februarie 2024. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mailul menționat mai sus sau la telefonul 079161176.

In orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Caritas Cehia în Moldova poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Caritas Cehia.

Caritas Cehia în Moldova își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul  de  selectare  și  de  a  respinge  toate  ofertele  în  orice  moment  înainte  de  atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.