ALDA anunță concurs pentru selectarea unui expert/grup de experți sau organizație de consultanță în monitorizarea bugetarăALDA anunță concurs pentru selectarea unui expert/grup de experți sau organizație de consultanță în monitorizarea bugetară

Asociația Obștească „ALDA Moldova”, în cadrul proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, anunță concurs pentru selectarea unui expert/grup de experți sau organizație de consultanță în monitorizarea bugetară a unei entități guvernamentale, evaluarea alocării bugetului în corelație cu utilizarea eficientă a acestuia, urmărind principiile transparenței și corelarea cu agenda de europenizare. Acest angajament include următoarele servicii:

  • Documentarea și analiza bugetului unei entități guvernamentale / unui sector din economie, inclusiv finanțarea din alte resurse, pentru anii 2021-2023;
  • Realizarea unui raport de monitorizare a bugetului public, cu emiterea recomandărilor de eficientizare în utilizarea acestuia;  
  • Participarea, împreună cu echipa de proiect, la activitățile de vizibilitate și advocacy în cadrul evenimentului de raportare organizat.

Perioada de angajare: februarie 2024 – aprilie 2024, în total 12 zile.

Livrabile: Un raport analitic de monitoriare a bugetului unei entități guvernamentale.

Cerințe față de candidați:

  • Experiență în monitorizare și transparență bugetară, analiza bugetului public în domeniile social și turistic;
  • Cunoașterea limbii române.

 Dosarul de aplicare (punctele menționate sunt obligatorii de a fi prezentate):

  • CV-ul expertului / experților/ organizației și referințe care demonstrează experința în domeniul public sau asociativ, experința anterioară în elaborarea rapoartelor de monitorizare bugetară, analize sectoriale, transparență bugetară;
  • Oferta tehnică care va cuprinde o scurtă descriere al conceptului de monitorizare al bugetului;
  • Oferta financiară (care nu va include TVA).

Dosarele se vor expedia la adresa aldamoldova@alda-europe.eu până la data de 09 februarie 2024, ora 17:00.

Recepționarea dosarelor va fi confirmată, iar rezultatele concursului vor fi anunțate printr-un mesaj la adresa electronică. Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la aceeași adresă de email sau la numărul de telefon 068012888.

Proiectul „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”, este implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup , în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), AO Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Fundația „Friedrich Ebert”Moldova.