Cetățenii din Florești se implică în guvernarea locală grație suportului Uniunii EuropeneÎn raionul Florești, pe parcursul anului 2023, patru organizații ale societății civile (OSC) au fost susținute pentru creșterea capacităților de dezvoltare, consolidarea cooperarării cu autoritățile publice locale (APL), promovarea responsabilității sociale și a bunei guvernării locale, în cadrul proiectului „EU4Accountability” - Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană.  

Unul dintre beneficiarii proiectului, a fost AO Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă (AO CRISDD) din orașul Florești, care și-a propus, în anul 2023, să creeze o platformă de discuții între cetățeni, decidenți și societatea civilă, pentru a consolida capacitatea cetățenilor de participare în procesul decizional la nivel local, a crește responsabilitea socială și transparența proceselor decizionale.

Un exemplu de implicare a societății civile în buna guvernare locală este orașul Florești și comuna Ștefănești, susținut de campanii de informare și de instruiri a populației. Drept urmare, au fost obținute rezultate tangibile pentru consolidarea guvernării participative:

- cetățenii au conștientizat responsabilitatea pentru dezvoltarea și bunăstarea localității;

- cetățenii au învățat cum funcționează procesul bugetar și care este influența proiectelor finanțate din bugetul local;

-scopul comun pentru dezvoltarea localităților a consolidat oamenii, prin intermediul Coalițiilor Locale create pentru Participare Bugetară, a încurajat cetățenii să propună proiecte și inițiative, care să răspundă nevoilor reale ale comunității.

DUMITRU STOICA, administrator al AO CRISDD: „Prin acest proiect am avut drept obiectiv consolidarea cunoștințelor cetățenilor în domeniul bugetării participative, abilitarea în domeniul democrației participative și instrumentelor de colaborare cu autoritățile locale. Aproximativ treizeci de persoane au dezvoltat abilități în domeniul drepturilor omului, au exersat mecanisme de implicare în procesul decizional, iar ulterior aceste persoane vor sta la baza coaliției locale pentru participare bugetară și vor participa  în formarea bugetului local.”

Semnarea Memorandumului Bilateral de Cooperare cu primăria orașului Florești

Întrucât Coaliția Locală Florești pentru bugetare participativă era deja constituită, în cadrul proiectului s-a recurs direct la semnarea unui Memorandum de Cooperare. Totodată, a fost prelungită valabilitatea Regulamentului cu privire la mecanismul de implementare a programului de Bugetare Participativă (BP) numit şi ,,BUGETUL INIŢIATIVELOR CIVICE”, iar Consiliul orășeneșc a alocat pentru anul 2023 un buget de 200 mii de lei.

331564291 776485866673487 297055393049448011 n

Semnarea Memorandumului Multilaterateral de Cooperare cu primăria comunei Ștefănești și crearea Coaliției Locale pentru bugetare participativă - a servit drept catalizator pentru sporirea participării cetățenilor și reprezentanților societății civile în procesul de elaborare a bugetului local.  Astfel, expertiza AO CRISDD, deschiderea Primăriei Ștefănești și implicarea AO ”Ungherașul Fericirii” din localitate, au facilitat crearea Coaliției Locale în comună și semnarea în premieră a Regulamentului privind procesul de Bugetare Participativă, iar pentru anul 2023 a fost inclus în bugetul local 20 mii lei pentru proiectele societății civile. Această acțiune importantă pentru localitate a fost ghidată de experții din cadrul proiectului EU4Accountability.

Implementarea inițiativelor cetățenești prin mecanismul de bugetare participativă

Echipa AO CRISDD și  Coalițiile Locale formate, în colaborare cu primăriile, au contribuit la buna implementare a inițiativelor cetățenilor din com. Ștefănești și or. Florești, finanțate prin programul de bugetare participativă:

-Dezvoltarea serviciilor educaționale și sportive pentru 200 copii și tineri din or. Florești (28 mii lei finanțare UE, 40 mii lei finanțare APL, 15 mii lei contribuția cetățenilor);

-Amenajarea zonei de odihnă în cartierul blocului locativ amplasat pe str. Miron Costin nr. 23 (28 mii lei finanțare UE, 40 mii lei finanțare APL, 13 mii lei contribuția cetățenilor);

-Îmbunătățirea căilor de acces în curtea blocului situat pe str. Mihai Viteazul 5 (28 mii lei finanțare UE, 40 mii lei finanțare APL, 20 mii lei contribuția cetățenilor);

-Amenajarea unui teren de joacă pentru copii din or. Florești, str.Mihai Viteazul 7/9 (28 mii lei finanțare UE, 40 mii lei finanțare APL, 15 mii lei contribuția cetățenilor);

-Crearea zonelor de odihnă și amenajarea spațiilor verzi în curtea blocului Miron Costin nr. 32 (28 mii lei finanțare UE, 40 mii lei finanțare APL, 10 mii lei contribuția cetățenilor);

-Construcția unei fântâni publice în comuna Stefănești (63 mii lei finanțare UE, 10 mii lei finanțare APL, iar cetățenii au contribuit la lucrările de construcție).

346062953 257837976765587 5810317705077265007 n

Orașul Florești și comuna Ștefănești sunt exemple care demonstrează că programul de bugetare participativă constituie un avantaj pentru comunitate, contribuind la dezvoltarea durabilă, la consolidarea responsabilității sociale, la creșterea angajamentului cetățenilor și la însușirea procesului de bugetare participativă.

IURIE GANGAN, primarul orașului Florești:„Vreau să menționez faptul că bugetarea participativă a adus un șir de beneficii pentru societatea noastră și a contribuit la creșterea conștientizării implicării cetățenilor în procesul bugetar. Locuitorii au învățat cum se formează bugetul primăriei, care sunt cheltuielile și cum se cheltuie banii. Acest proces duce și la creșterea transparenței activității Primăriei.”

Multiplicarea bunelor exemple și durabilitatea proiectului

Consolidarea Coalițiilor Locale, pe durata proiectului, vor asigura durabilititatea mecanismelor de implicare a cetățenilor în procesul decizional și sustenabilitatea activităților implementate. O societate civilă activă va stimula angajamentul autorităților publice de a implementa bugetarea participativă prin alocarea finanțării dedicate  inițiativele cetățenilor.

Promovarea guvernării participative pentru implicarea activă a cetățenilor în procesul decizional servește un fundament solid pentru dezvoltarea locală, iar rezultatele proiectului vor motiva și alte comunități să implementeze programe de bugetare participativă și să reglementeze acest proces.

Informație de context

Suma granturilor oferite societății civile din raionul Florești în cadrul proiectului EU4Accountability a fost de 62 600 de euro, iar pentru „Consolidarea mecanismului de bugetare participativă în orașul Florești și comuna Ștefănești”, au fost oferți 23.200 euro.

Proiectul „EU4Accountability”- Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova, se desfășoară în perioada 2022-2024, este finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Asociația Europeană pentru Democrație Locală, European Partnership for Democracy și People in Need Moldova, se desfășoară în 10 raioane (Cahul, Comrat, Cimișlia, Fălești, Florești, Glodeni, Rîșcani, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești) și prevede un buget total de 1,6 mln EUR.