Selectarea unui grup de traineri pentru oferirea serviciilor de formare de formatori (training pentru traineri) cu specializare în Obiectivele de Dezvoltare DurabilăSelectarea unui grup de traineri pentru oferirea serviciilor de formare de formatori (training pentru traineri) cu specializare în Obiectivele de Dezvoltare Durabile

Context:

Înființată în 2022, intervenția în Moldova a Noului Fond pentru Democrație (NDF) urmărește să răspundă nevoilor și provocărilor situației actuale din societatea civilă din Republica Moldova. Intervenția a fost concepută pentru a aborda probleme legate de domeniile tematice ale culturii, tineret, piața muncii, mass-media și gen – prin implementarea unei game largi de activități, desfășurate în parteneriate între organizațiile consorțiului NDF și cei din Republica Moldova printre care se află și CNTM.

A doua fază a Intervenției în Moldova se desfășoară în perioada 1 septembrie 2023 - 31 august 2025. Obiectivul specific al CNTM privind tinerii în această etapă este: capacitarea organizațiilor de tineret din Moldova la nivel local și implicarea activă a organizațiilor de tineret în dialogul politic în comunitatea lor.

Obiectul apelului:

Consiliul  Național al Tineretului din Moldova solicită oferte de preț pentru selectarea unui grup de traineri / companie de training care să livreze un curs pentru formare de formatori (TRAINING PENTRU TRAINERI (ToT)) privind Obiectivele de Dezvoltare Durabile (ODD) și localizarea acestora,  ținând cont de prioritățile tinerilor.

Activitatea va fi realizată în cadrul proiectului „Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova (faza II)”  implimentat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul financiar al Consiliului Național al Tineretului din Danemarca (DUF) și Noul Fond pentru Democrație (NDF).

Activitatea este destinată  pentru împuternicirea și capacitarea a 20 de reprezentanți ai OSC de tineret și este planificată pentru luna mai și ar fi pe durata a maxim 3 zile în afara Chișinăului.

Locație

Chișinău, Republica Moldova

Termen limită pentru depunerea dosarului

 27 februarie 2024

Funcția

 Trainer/grup de traineri / companie de training

Proiectul de referință

 The New Democracy Fund Moldova Intervention 2023-2025,  implementat cu suportul  DUF – The Danish Youth Council

Durata contractului

 1 mai 2024– 31 mai  2024

Limba de lucru

 Română

Sarcinile Prestatorului

Trainerul / grupul de traineri / compania de training (în continuare „Prestator”) urmează să livreze un curs pentru formare de formatori (TRAINING PENTRU TRAINERI). În cadrul cursului de instruire se propune să fie asigurată creșterea unei noi generații de traineri specializați în promovarea ODD prin activitățile de training ce ar urma să le realizeze cei din urmă, abordând pe lângă temele și tehnicile legate de activitatea de trainer și subiecte/aspecte specifice ODD, cum ar fi:

 • Incursiune cu privire la politicile publice, planificarea dezvoltării și localizarea ODD;
 • Prezentarea din perspectiva de trainer a strategiilor și instrumentelor care să faciliteze participarea efectivă a guvernelor locale și regionale în procesul de implementare a politicilor, planurilor și strategiilor pentru realizarea ODD;
 • Prezentarea din perspectiva de trainer a metodologiei de determinare a țintelor și indicatorilor pentru măsurarea impactului acțiunilor la nivel local
 • Metode de elaborarea și furnizarea de instrumente și materiale didactice pentru diseminarea dinamicii de localizare a ODD-urilor.
 • Prezentarea din perspectiva de trainer a gândirii critice pentru problemele și viitorul oamenilor și al planetei, inclusiv sănătatea, educația etc provocări fundamentale cu care se confruntă lumea și țara noastră de astăzi.
 • Ilustrarea metodelor de organizare a atelierilor de lucru privind monitorizarea și raportarea gradului de localizare a ODD și măsurare a impactului (implementarea locală a SDG (SDG - 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15));
 • Prezentarea din perspectiva de trainer a metodelor de advocacy și creșterea gradului de conștientizare pentru procesul de localizare a ODD.

Ca rezultat al ToT, participanții ar trebui să știe cum să-și organizeze și livreze propriul training ODD.

Prestatorul va livra cursul în baza unei analize prealabile a necesităților echipei Beneficiarului. Trainingul va fi organizat în limba română, pentru un număr total de 20 persoane și va dura maxim 3 zile, în prealabil în prima jumătate a lunii mai 2024. Datele exacte ale trainingului vor fi stabilite de comun acord cu Prestatorul câștigător. Trainingul va fi organizat în afara Chișinăului.

Cheltuielile pentru organizarea sesiunilor vor fi acoperite de CNTM, Prestatorul urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru pregătirea și livrarea cursului.

Livrabile și angajamente:

În general, se așteaptă ca perechile de „formatori” să contribuie la construirea și/sau creșterea capacității în rândul reprezentanților organizațiilor de tineret nivel național/regional/local în ceea ce privește activitatea de trainer cu focus pe ODD prin oferirea cursului de 3 zile în conformitate cu proiectul planului de formare prezentat ca parte a metodologiei și agendei lor propuse în cadrul procesului de selecție, precum și Suportul de curs în format electronic (adițional).

După atelierul ToT, „formatorii” se angajează să împărtășească cele mai bune practici și lecțiile învățate din perspectivă de trainer.

Cerințe de selecție față de traineri

 • Minim 3 ani experiență în activități de instruire și facilitarea grupurilor în contextul educației non-formale, preferențial cu experiență în ToT și certificare corespunzătoare (10 puncte).
  • Experiență de livrare a cursurilor de formare de formatori și interacțiunea cu sectorul asociativ de tineret (20 de puncte).
  • Cunoștințe suplimentare (abilități dovedite) în comunicare (vizuală, scrisă și orală) și tehnici de prezentare (10 de puncte).
  • Reputația ireproșabilă, deschis spre colaborare și orientat spre soluții (10 puncte).
  • Agenda și Metodologia de lucru propusă (25 de puncte).
 • Oferta financiară (25 de puncte).

Oferta și depunerea dosarelor:

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

 • Copia certificatului de înregistrare/extrasului pentru persoană juridică și CV-urile experților.
 • Certificate de capacitare în calitate trainer și formator în caz că le dețineți.
 • Lista beneficiarilor anteriori, numele și datele de contact a acestora.
 • Un proiect al planului de curs (Agenda și metodologia propusă), care să indice abordarea generală și metodele sugerate.
 • Oferta financiară cu indicarea costului per zi și total pentru pregătire/ training în MDL, brut.

Deadline pentru depunerea dosarului: Termenul limită de prezentare a ofertelor este 27 februarie 2024.

Candidații trebuie să aplice în perechi. Ofertele pot fi prezentate de către persoane fizice și/sau juridice. Oferta trebuie să fie datată și semnată și expediată prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md  cu  mențiunea „ Training pentru traineri” în subiectul mesajului.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați persoana responsabilă, la adresa de e-mail: vadim.banari@cntm.md sau telefon 078015936.

Notă: CNTM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.