Selectarea unui Trainer sau a unui Grup de Traineri din Cahul și Ungheni Selectarea unui Trainer sau a unui Grup de Traineri din Cahul și Ungheni

Context:

În contextul proiectului „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni” implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), selectăm un trainer sau un grup de traineri din regiunea Cahul sau Ungheni.

Obiectivele trainingului:

 • Înțelegerea nevoilor specifice ale tinerilor în comunitatea locală;
 • Creșterea competențelor de planificare și implementare a programelor și proiectelor destinate tinerilor;
 • Consolidarea abilităților de comunicare și colaborare între administrația publică locală și tineri;
 • Creșterea conștientizării asupra nevoilor specifice ale tinerilor și adaptarea serviciilor oferite conform necesităților.

Perioada:

Vor fi organizate 8 instruiri în Cahul și Ungheni în perioada ianuarie-noiembrie 2024 cu durata de o zi.

Trainingul se va axa pe următoarele aspecte:

 • Cunoașterea mediului socio-cultural local și identificarea nevoilor tinerilor;
 • Sesiuni practice de dezvoltare a planurilor și proiectelor destinate tinerilor din Cahul și Ungheni;
 • Exerciții de simulare pentru gestionarea situațiilor specifice de lucru cu tinerii în contextul administrației publice locale.

Responsabilităţi:

Trainer-ul sau grupul de traineri vor fi responsabili:

 • Să elaboreze conceptul și agendele Trainingurilor, care va include toate activitățile și tematicile discutate pe parcursul instruirii, exercițiile practice în special;
 • Să organizeze în comun cu participanții activități practice de identificare și aplicare a instrumentelor inovative, monitorizare a serviciilor existente și pilotare a unor noi servicii pentru sector;
 • Să colecteze toată informația necesară pentru raportul de evaluare.

Cerințe pentru candidat:

 • Cunoașterea sectorului de tineret;
 • Experiență în sectorul de tineret;
 • Experiență practică în calitate de trainer, facilitator, formator demonstrată;
 • Abilități de evaluare și raportare a unei instruiri;

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la adresa electronică: romeo.leapciuc@cntm.md dosarul de aplicare denumit “Trainer local CNTM”, care va conține:

 • CV-ul;
 • Scrisoarea de motivare cu informație relevantă privind tematica trainingului anunțat;
 • Oferta financiară;
 • Alte documente relevante.

Dosarele  de aplicare vor fi expediate obligatoriu pe adresa electronică indicată mai sus, în caz contrar aplicările nu vor fi luate în considerare!

Data limită de aplicare este 05 februarie. Ora 23:59.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta prin email: romeo.leapciuc@cntm.mdsau la nr. de telefon +373 79 841 214.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este o structură umbrelă a 36 organizații de tineret, care este implicată în promovarea și monitorizarea politicilor de tineret la nivel național și local.

*Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni,, este realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).