Termen extins pentru angajare contabil UCIMP / Cerere pentru Depunerea Scrisorii de IntențieInstituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Contabil. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2021-2023.

Consultantul va fi parte al echipei UCIMP DS și va fi responsabil de gestionarea programelor TB/SIDA referitor la veniturile, cheltuielile, activele, pasivele și fondurile curente, în conformitate cu politicile și procedurile stabilite în Manualul operațional al programului (POM) și legislația locală. În plus, consultantul va fi responsabil de evidența personalului (de exemplu aspecte juridice și fiscale, mișcări de personal etc.).

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să-și indice calificările pentru a presta serviciile (descrierea misiunilor similare, experiență în condiții similare etc.) și să furnizeze informații care să ateste respectarea cerințelor de calificare descrise în ToR menționate mai jos.

Consultanții sunt invitate să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat care va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați pot găsi mai multe informații referitor serviciile solicitate în Termenii de referință sau pe pagina web UCIMP DS: www.ucimp.md

Termenul limită pentru depunerea CV-lor este 09 Ianuarie 2023

CV-urile vor fi trimise prin poșta electronică, prin fax sau aduse direct la adresa menționată:

IP UCIMP DS, str. T. Ciorba 18-A, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

În atenția:  Angela Carp, Specialist  Procurări Program  HIV,

Fax: + 373 22 233-887

acarp@ucimp.md   si/sau ucimpacarp@gmail.com

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru informații suplimentare referitor sarcinile  alocate, va puteți adresa:

IP UCIMP DS

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: ucimp@ucimp.md