HelpAge International angajează Coordonator de ProiectHelpAge International angajează Coordonator de Proiect

HelpAge International angajează Coordonator de Proiect 

Funcția anunțată: Coordonator de Proiect

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 6 luni cu posibilitate de prelungire

Termen limită pentru aplicare:  Procesul de selectare va fi realizat imediat ce vom primi un număr suficient de dosare de la candidații potriviți pentru această funcție.

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor.

La moment, HelpAge International este în căutarea unui Coordonator de Proiect pentru acordarea suportului în realizarea activităților programului de dezvoltare în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase.

Coordonatorul de Proiect va oferi tot suportul practic în implementarea activităților și realizarea evenimentelor proiectului, inclusiv suport administrativ, lucrând în strânsă colaborare cu ONG-urile partenere și grupurile de voluntari pentru persoanele în etate din aproximativ 20 comunități ale Moldovei. Unele responsabilități includ, dar nu se limitează la:

 • implementarea generală a proiectului pentru a se asigura că toate aspectele sunt realizate în conformitate cu contractul donatorului și procedurile HelpAge International și cerințele legale din Moldova.
 • oferirea suportului administrativ pentru organizarea de întâlniri, traininguri, sesiuni de informare și activități conexe conform planului de lucru al proiectului, lucrând îndeaproape cu alți membri ai echipei, comunitățile partenere, autoritățile publice locale și naționale aferente și părțile interesate.
 • gestionarea bugetului activității proiectului, menținerea înregistrărilor tuturor activităților și bazelor de date ale proiectului, pregătirea rapoartelor de proiect. Veți lucra în colaborare cu Managerul pe Finanțe privind managementul și monitorizarea bugetului activității.
 • asigurarea colaborării cu fiecare dintre partenerii de implementare a proiectului prin telefon/e-mail și efectuarea vizitelor regulate în teritoriu pentru a le oferi suport direct în implementarea proiectului și în scopuri de monitorizare.
 • îndeplinirea funcției de comunicare pentru proiect, în special publicarea oricăror materiale informative legate de proiect sau studii de caz despre munca noastră.

Calificări și experiență

 • Studii superioare și calificări în domeniul dezvoltării societății civile și a asistenței și protecției sociale, sau alte domenii conexe.
 • Cel puțin 2 ani de experiență în coordonare, inclusiv organizarea de călătorii, întâlniri / ateliere și menținerea înregistrărilor confidențiale. Înțelegerea mediului de lucru operațional în ONG-uri, va constitui un avantaj.
 • Abilitatea de a analiza, de a lucra cu chestiuni administrative complexe și de fi încrezător în lucrul cu funcționari de diferite niveluri.
 • Abilități organizatorice puternice și capacitate de a stabili priorități în mod eficient, de a lucra sub presiune și a face față termenilor limită.
 • Bune abilități de comunicare interpersonală și capacitatea de a lucra bine cu oameni din medii culturale diferite.
 • Flexibilitatea de a călători în teritoriu, la necesitate și prompt.
 • Cunoștințe de limba română și rusă și fluență în limba engleză.
 • Cunoașterea pachetul Microsoft – Word, Excel, Email, Power Point.
 • Cunoștințe de calculatoare și echipamente de birou – procesare de text, foi de calcul, Windows, e-mail, utilizarea și întreținerea aparatului de fax, fotocopiator, imprimantă, scaner etc.

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint,  experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Procesul de selectare va fi realizat imediat ce vom primi un număr suficient de dosare de la candidați potriviți pentru această funcție. Vă rugăm să depuneți dosarul cu titlul la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Coordonator Proiect”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060767218, persoană de contact Mihaela Filipp.

În conformitate cu politica de Salvgardare:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre în raport cu oricine este vizat de munca noastră.