HelpAge International angajează Ofițer Resurse UmaneHelpAge International angajează Ofițer Resurse Umane

Funcția anunțată: Ofițer Resurse Umane

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 3 luni cu posibilitate de prelungire

Termen limită pentru aplicare: Procesul de selectare va fi realizat imediat ce vom primi un număr suficient de dosare de la candidați potriviți pentru această funcție.

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor. 

Suntem în căutarea unui Ofițer Resurse Umane responsabil(ă) pentru gestionarea generală a contactelor cu personalul conform programului de țară și a activităților conexe, responsabilitățile cheie vor fi următoarele:

 • Gestionarea procesului de recrutare în conformitate cu procedurile HelpAge International. Elaborarea unei liste de potențiali candidați necesari.
 • Stabilirea ședințelor de introducere a membrilor personalului nou și facilitarea instruirililor obligatorii în urma angajării (codul de conduită și domeniul de salvgardare) pentru membrii noi.
 • Gestionarea contractelor de muncă, prelungiri și încheieri de contracte.
 • Susținerea managerilor superiori în încheierea probațiunilor, evaluărilor etc, în conformitate cu procedurile HelpAge International.
 • Colaborarea strânsă cu echipa financiară la buna desfășurare a statelor de plată, oferind date exacte și la timp ale personalului.
 • Gestionarea concediilor personalului, beneficiile și alte obligații contractuale.
 • Asigurarea că înregistrările HR, inclusiv fișierele personalului, sunt păstrate corespunzător.

Calificări și experiență

 • 3-5 ani de calificare relevantă în managementul sau administrarea resurselor umane de preferință în context umanitar (nu este obligatoriu).
 • Cunoașterea legislației muncii din țară și a reglementărilor legate de sectorul non-profit – organizații neguvernamentale (ONG-uri).
 • Excelente abilități interpersonale și o abilitate demonstrată de a conduce și de a lucra eficient în situații de presiune și stres.
 • Abilitatea de a folosi raționamentul în rezolvarea problemelor dificile legate de angajați.
 • Bune abilități de limba engleză scrisă și orală (niveluri pre-intermediar până la intermediar).
 • Cunoașterea limbii române și ruse.

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint, experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Procesul de selectare va fi realizat imediat ce vom primi un număr suficient de dosare de la candidați potriviți pentru această funcție. Vă rugăm să depuneți dosarul cu titlul la adresa de email:  officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Ofițer Resurse Umane”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International. Interviul se va desfășura în limbile engleză și/sau română.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060767218, persoană de contact Mihaela Filipp.

În conformitate cu politica de Salvgardare:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.