HelpAge International angajează o companie care să faciliteze instruiri în utilizarea avansată de telefoane smart și aplicații mobileHelpAge International angajează o companie care să faciliteze instruiri în utilizarea avansată de telefoane smart și aplicații mobile

HelpAge International angajează o companie care să faciliteze instruiri în utilizarea avansată de telefoane smart și aplicații mobile

Solicitant (angajator): HelpAge International (HAI), Moldova

Tipul de contract: Contract prestări servicii pe durată de 4 luni

Perioada de lucru estimată: începând cu luna noiembrie 2023

Termen limită pentru aplicare: 12 noiembrie 2023

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor.

În perioada noiembrie-februarie 2023, HelpAge International implementează proiectul: “Enhance protection, resilience and social inclusion of Ukrainian refugees and vulnerable host communities in the Republic of Moldova through strengthening the comprehensive GBV prevention and response mechanisms, social protection and health system” cu suportul UNFPA, finanțat de Marea Britanie, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. La moment, în cadrul proiectului sus-menționat, suntem în căutarea unei companii capabile să faciliteze instruiri, cu accent pe formare de formatori, pentru un grup de 200 tineri voluntari (14-35 ani) din 10 comunități partenere de proiect. Pentru realizarea instruirilor, este necesar de a coordona agenda și subiectele instruirii, de a identifica necesitățile și așteptările participanților, de a pregăti suportul de curs și prezentările, de a decide asupra modalității de instruire pentru asigurarea formării desprinderilor practice, și de raportare a realizării sarcinii.

Subiectele acoperite de instruiri vor include, dar nu se vor limita la: obținerea de deprinderi utilizator telefon și aplicații mobile, deprinderi utilizator rețele de socializare și programe de comunicare (Zoom, Viber, Facebook, Skype, WhatsApp, alte), înțelegerea operațiunilor de plăți online, de accesare a paginilor de Internet și salvare, stocare documente, la fel altele relevante.

Compania va ține cont de specificul și contextul de lucru al proiectului care lucrează în cea mai mare parte cu și pentru persoane în etate. Se va ține cont și de necesitatea ajustării materialelor și formatul instruirii atât pentru localnici, cât și pentru persoane strămutate din Ucraina, pentru a oferi abilități de formator pentru voluntarii tineri, care ulterior vor ghida persoanele în etate în obținerea deprinderilor practice.

Pentru sarcinile propuse implicarea companiei se estimează pentru 65 zile, care includ pregătirea, desfășurarea instruirilor, și raportarea. Numărul de zile de lucru final va fi estimat și agreat în comun de către părți.

Unele responsabilități includ, dar nu se limitează la:

 • Elaborarea Agendei și materialelor de suport pentru participanți.
 • Facilitarea a câte 3 sesiuni de instruire online separat pentru voluntarii tineri din 10 comunități partenere ale proiectului
 • Participarea la 2 sesiuni offline de instruire organizate pentru beneficiarii din cele 10 comunități [10 în perioada noiembrie-decembrie 2023 și alte 10 în perioada ianuarie-februarie 2024 (20 în total)].
 • Călătorii spre 10 localități din proiect.
 • Elaborarea raportului pe serviciul prestat (un raport pentru perioada noiembrie-decembrie 2023 și al doilea pentru perioada ianuarie-februarie 2024 ).

Calificări și experiență

 • Experiență de lucru în domeniile menționate de cel puțin 1,5 ani;
 • Experiență demonstrată în prestare de servicii de consultanță și abilități excelente de facilitare (predare, instruire);
 • Se va aprecia cunoașterea mediului de lucru al organizațiilor neguvernamentale în proiecte de asistență tehnică cu finanțare externă;
 • Abilități excelente de comunicare cu persoane din diferite domenii, de lucru în echipă;
 • Înțelegere și deschidere spre a înțelege specificul de activitate cu deferite grupuri de populație (tineri, adulți vârstnici) și de ajustare a limbajului și a materialelor informaționale după necesități;
 • Pentru sarcinile anunțate lucrul se va efectua în limba română și rusă;
 • Abilități excelente de realizare a prezentărilor, de elaborare a materialelor informative și ilustrative;
 • Utilizarea avansată a calculatorului, internet-ului.
 • Deținerea cunoștințelor despre cele mai recente tehnologii informaționale, aplicații, programe de comunicare online, metode de plăți online în Moldova, etc.  
 • Experiență de lucru cu telefoanele mobile (pregătire, setare, curățare, verificare) 

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint, experiența în domenii relevante sarcinii;
 • Oferta de preț - Suma totală per zi indicată în MDL cu TVA 0% (proiectul este scutit de TVA).
 • Disponibilitatea de a efectua 10 călătorii în teritoriu în perioada noiembrie-decembrie 2023 și alte 10 în perioada ianuarie-februarie 2024.
  • costurile de tipărire a materialelor, transportul – vor fi acoperite de HelpAge, nu trebuie incluse în oferta de preț.

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 12 noiembrie 2023, la adresa de email: officehelpage@gmail.com  cu titlul ”Concurs Companie- Utilizare avansată de telefonie mobilă”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: 060450560, persoană de contact Rusu Renata

În conformitate cu Politica de Protecție:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.