HelpAge International angajează Ofițer Monitorizare și EvaluareHelpAge International angajează Ofițer Monitorizare și Evaluare

HelpAge International angajează Ofițer Monitorizare și Evaluare

Funcția anunțată: Ofițer Monitorizare și Evaluare

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International (HAI), Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 3 luni cu posibilitate de prelungire

Termen limită pentru aplicare: 31 octombrie 2023, ora 18:00

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în etate în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor. În prezent, HelpAge International lucrează pentru depășirea crizei ucrainene și a lansat un program de suport pentru refugiații care sosesc în Moldova.

La moment suntem în căutarea unui Ofițer Monitorizare și Evaluare responsabil(ă) de procesele de Monitorizare, Evaluare și Învățare pentru răspunsul umanitar în Moldova, capabil(ă) să ofere date tehnice de înaltă calitate și consultanță echipei de implementare.

Unele responsabilități includ, dar nu se limitează la:

 • Coordonarea activităților de monitorizare, evaluare și învățare, planificare și implementare a răspunsului umanitar în Moldova.
 • Monitorizarea și raportarea implementării proiectului și rezultatelor prin intermediul unei gestionări a datelor concepute corespunzător.
 • Asigurarea implementării corecte a activităților HelpAge în teritoriu, în conformitate cu ghidurile de acțiune și standardele de calitate atât ale organizației, cât și ale donatorului.
 • Abordări transversale: includerea abordării holistice a incluziunii și asigurarea că toate instrumentele și metodologiile sunt sensibile la gen, dizabilități, vârstă și interculturalitate în planul MEAL (M-Main Idea- Ideea principală; E- Evidence-Evidență; A-Analysis- Analiză; L-Lead out- Concluzie).
 • Acordarea suportului în pregătirea și expedierea rapoartelor interne și externe pentru proiectele umanitare din regiune, prin prezentarea de analize de informații, în strânsă coordonare cu echipa de conducere.

Calificări și experiență

 • Studii superioare în Economie, Administrarea Afacerilor, Sociologie, Științe Politice, Statistică, Inginerie sau diplomă echivalentă. Diplomă de master în domenii conexe este binevenită.
 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională în ONG-uri internaționale sau naționale.
 • Experiență demonstrabilă în formularea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor care implică mai multe părți interesate.
 • Competență în metode de cercetare calitativă și cantitativă, inclusiv proiectarea și aplicarea anchetei, strategii de eșantionare și analiză statistică.
 • Cunoașterea pachetul – Word, Excel, Email
 • Fluență în limba engleză, română, ucraineană și/sau rusă, vorbit și scris

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint,  experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 31 octombrie 2023, ora 18:00, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Ofițer Monitorizare și Evaluare”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Rusu.

În conformitate cu politica de Salvgardare:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre, în raport cu oricine este vizat de munca noastră.