Consultant individual pentru elaborarea și modificarea actelor normative ce țin de Registrul obiectelor de infrastructură edilitară (ROITE)Unitatea de implementare a Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară anunță concurs pentru poziția de Consultant individual pentru elaborarea și modificarea actelor normative ce țin de Registrul obiectelor de infrastructură edilitară (ROITE).

Consultantul va lucra la adaptarea actelor normative existente ce țin de Registrul obiectelor de infrastructură edilitară (Legea nr. 150/2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară și Hotărârea Guvernului nr. 133/2014 cu privire la crearea sistemului informațional automatizat ,,Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară) în conformitate cu cerințele actuale ale operatorilor de infrastructură tehnico-edilitară și bunele practice ale țărilor din Uniunea Europeană care dețin astfel de steme de înregistrare a obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară și acte normative ce reglementează acestea.

Mai multe detalii despre livrabile și profilul candidatului puteți citi la rubrica PIEF pe site-ul Agenției Servicii Publice: https://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi/MD-PSA-381516-CS-INDV-22.09.2023

CRITERIILE DE CALIFICARE

Cerințe obligatorii:

  • Studii superioare în domeniul topografo-geodezice, cartografiei, geoinformaticii, cadastru edilitar, construcții inginerești și urbanism, ori domenii conexe;
  • Cel puțin 5 ani de experiență relevantă în domeniile juridic, topografo-geodezice, cartografiei, geoinformaticii, cadastru;
  • O bună cunoaștere a legislației naționale;
  • Cunoașterea excelentă a limbii române.

Cerințe speciale, ar fi un avantaj:

  • Experiență anterioară în elaborarea actelor normative;
  • Experiență în gestionarea datelor spațiale prin aplicații QGIS desktop;
  • Alte activități ce țin de elaborarea și promovarea actelor normative;
  • Cunoașterea MS Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Aplicații QGIS desktop;
  • Cunoașterea la un nivel avansat a limbilor rusă și engleză.

Persoanele interesate vor depune Expresia de Interes, (CV-urile și scrisoarea de intenție, copii ale documentelor care atestă calificarea și expertiza (diplomă, certificate de calificare, documente care atestă experiența de muncă necesară)), indicând PÎEF Consultant individual pentru elaborarea și modificarea actelor normative ce ține de ROITE.

Expresiile de interes vor fi transmise la adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md, nu mai târziu de 22 septembrie 2023.